Slimmer werken,
blije klanten
Algemeen

Design Sprint

Wat is een Design Sprint? Een Design Sprint is een 5-daagse team-workshop waarbij je van een probleemstelling toewerkt naar een door gebruikers geteste, werkende oplossing. Onder ‘oplossing’ verstaan we in dit geval vaak een product (tastbaar of online) of een dienst. De Design Sprint is een perfecte aanvulling op Agile werken, Lean en Six Sigma. […]

Methode

Lean IT; de toepassing van continue verbetering in IT organisaties

Het verhaal van Lean is bij veel mensen wel bekend. Het Toyota Production Sytem staat aan de basis van het succes van Toyota. Het is dan ook de belangrijkste reden waarom Toyota tot op de dag van vandaag de benchmark is op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. In de jaren ’80 hebben onderzoekers Womack […]

Algemeen

Design for Six Sigma (DfSS)

Waar de meestgebruikte aanpak van Six Sigma zich richt op het verbeteren van bestaande processen, focust Design for Six Sigma zich op het ontwerpen van een geheel nieuw product of dienst. Om dit te doen zijn er meerdere aanpakken waarvan de bekendste de DMADV-aanpak. De afkorting DMADV staat voor Define – Measure – Analyze – […]

Tools | Lean

Gratis Lean posters downloaden

3 soorten Lean posters We hebben bij Bureau Tromp 3 soorten Lean posters ontwikkeld. Alle lean posters leggen aan de hand van animaties de 8 verspillingen uit. Er is een algemene Lean poster en 1 specifiek voor de zorg en één gericht op de bouw. Je kan deze Lean posters kosteloos downloaden. Visueel maken Wil […]

Methode

Management Drives, welke kleur past bij jouw profiel?

Wat is het? Management Drives is een methode om de drijfveren van personen of teams inzichtelijk te maken. Een drijfveer is de natuurlijke houding of gedrag die voorspelt op welke wijze iemand zijn competenties inzet. In de theorie van Management Drives worden drijfveren ingedeeld in 6 categorieën, deze hebben alle zes een eigen kleur. In […]

Algemeen

Policy Deployment

Lean Six Sigma is een veel gebruikte methodiek binnen organisaties. De mate van succes van deze methodiek is mede afhankelijk van de gestelde doelen en de invulling hiervan binnen een organisatie. Heeft jouw organisatie moeite met het realiseren van doelen? Of is het jou als medewerker niet duidelijk wat de doelen zijn en/of hoe je […]

Algemeen

Heijunka

Voor veel organisaties is het een uitdaging om ‘Continuous Flow’ te realiseren. Dit wordt met name veroorzaakt door fluctuaties in de klantvraag. Die fluctuaties en onvoorspelbaarheid van klanten zorgen voor onbalans in processen. Het gevolg hiervan is dat verspilling en overbelasting kan ontstaan, wat effect heeft op de kosten en kwaliteit van het product. Daarom […]

Algemeen

DMADV

De DMADV-cyclus (Design, Measure, Analyze, Design, Verify) komt voort uit Design for Six Sigma. De DMAIC-cyclus zoals we die kennen wordt gebruikt in projecten om bestaande problemen in processen aan te pakken en op te lossen. De DMADV-cyclus daarentegen wordt toegepast om nieuwe processen te ontwerpen, nieuwe producten of bij process redesign (in plaats van […]

Algemeen

Hoe gebruik je het KAM systeem?

KAM (kwaliteit, arbo en milieu) is een managementsysteem met de focus op kwaliteit van producten en diensten, de omgeving en de mensen. Vanuit de externe omgeving van een bedrijf worden er eisen gesteld aan processen, werkomgeving (arbo) en omgeving (milieu). Het KAM-systeem zorgt ervoor dat de eisen onderdeel worden van de bedrijfsvoering en legt zo […]

Algemeen

Wat is BPMN precies?

Business Process Modeling Notation BPMN is een waardestroom methode met als doel om processen binnen organisaties van begin tot eind in kaart te brengen. Op die manier krijg je een gedetailleerd overzicht van werkmethoden of informatiestromen die nodig zijn om een proces te voltooien. BPMN sluit daarom ook nauw aan bij Business Process Management. Voordelen […]