Privacy Statement

Privacy Statement

Lees hier hoe we hoe we omgaan met jouw gegevens

Bureau Tromp respecteert je privacy. Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie die jij ons geeft in verband met de door ons aan jou verstrekte diensten of je bezoek aan onze websites te beschermen en zodoende jouw privacy te waarborgen.

Wij houden ons bij het verwerken van je persoonsgegevens aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Op grond van de AVG worden persoonsgegevens alleen verwerkt als jij ons ondubbelzinnig toestemming geeft via een actieve handeling. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden verwerkt. Het belangrijkste doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken is ter uitvoering van diensten, indien wij met jou zijn overeengekomen om deze diensten te verlenen.
Voor meer informatie over je privacy, bescherming van jouw persoonsgegevens en over de cookies die worden geplaatst, verzoeken wij jou dit document goed door te lezen. Heb jij vragen? Neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind je in hoofdstuk ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (dus geen onderneming of andere organisatie). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. De gegevens waarmee een natuurlijke persoon, zoals jij, kan worden geïdentificeerd, zijn bijvoorbeeld jouw naam of je BSN-nummer, maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van jouw laptop. Ook een combinatie van gegevens kan het mogelijk maken dat je identificeerbaar bent.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij verwerking van persoonsgegevens ongeacht of dit automatisch gebeurt, gaat het niet alleen om het bijwerken, wijzigen, combineren, maar ook om bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 • het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en Bureau Tromp;
 • het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek;
 • om het mogelijk te maken je in te schrijven voor onze online of fysieke trainingen;
 • het sturen van onze nieuwsbrieven of Whitepapers;

Wanneer hebben wij jou toestemming (niet) nodig voor de verwerking?

Wij hebben in beginsel altijd jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Jouw toestemming tot verwerking van jouw gegevens geldt ook alleen voor de doeleinden die je opgeeft.

Op grond van de AVG is voor een aantal doeleinden geen toestemming nodig waaronder:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent
 • je verzoekt ons bepaalde maatregelen te nemen voor de sluiting van de overeenkomst. Je vraagt bijvoorbeeld een offerte op
 • de verwerking door ons is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust

Wij verzamelen onder meer de volgende gegevens:

 • bedrijfsnaam;
 • jouw voor- & achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mail;
 • bedrijfsadres;
 • functie;
 • website;
 • klikgegevens;

Personen onder de leeftijd van 16 jaar

Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar, voor zover er geen toestemming is gegeven door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid van het kind draagt. Hoewel wij onze uiterste best doen om te voorkomen dat er persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar worden verwerkt, kunnen wij hiertoe geen garantie geven. Wij kunnen bijvoorbeeld niet tegenhouden dat iemand onder de 16 jaar onze website bezoekt.
Wij adviseren ouders dan ook altijd het internetgedrag en aankoopgedrag van hun kinderen te monitoren. Voor zover je constateert dat wij persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar verwerken, verzoeken wij jou dit bij ons aan te geven, wij zullen deze gegevens dan verwijderen. Onze contactgegevens zijn opgenomen in hoofdstuk ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

We laten je dus altijd weten waarvoor we je persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. We stellen deze gegevens nooit, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, beschikbaar aan derden, behalve:

 • wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld in het geval we hiertoe verplicht zijn in een gerechtelijke procedure;
 • wanneer dit noodzakelijk is om de rechten van jou als klant, of onze eigen rechten, te beschermen.

Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door aan derden in een land buiten de Europese Unie, tenzij de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en ons of voor de uitvoering van een verzoek van jou voor het nemen van maatregelen voordat wij de overeenkomst sluiten.

Doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers

Bureau Tromp maakt in sommige gevallen gebruik van ‘verwerkers’. Een verwerker is een externe partij die ten behoeve van Bureau Tromp persoonsgegevens verwerkt. In het geval dat Bureau Tromp gebruik maakt van een verwerker, zal er te allen tijde een verwerkersovereenkomst worden ondertekend tussen Bureau Tromp en de verwerker om de privacy te waarborgen.

Cookies

Onze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website worden geplaatst. Er zijn drie soorten cookies:

 • Noodzakelijke cookies. Cookies die nodig zijn om de website beter te laten functioneren. Oa. voor basisinstellingen.
 • Functionele cookies: analytische cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische Cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.
 • Aanbevolen cookies. Onder andere dat  de bezoeker wordt gevolgd tijdens het bezoek aan de website en eventueel ook daarna op andere websites. Dit is privacy gevoelige informatie.

Welke cookies, soort en doel

Google Analytics: Statistieken verzamelen (functioneel).
Bing.com / c.bing.com: Meten van de resultaten van het adverteren in Bing (functioneel).
Facebook.com/ Facebook Pixel: Hoeveel mensen vanuit een Facebook advertentie zijn doorgeklikt. Dit biedt ons ook de mogelijkheid om via Facebook aan de bezoekers van on`e website advertenties te tonen (aanbevolen).
Linkedin Retargeting: Hoeveel mensen vanuit een LinkedIn advertentie doorklikken en dit biedt ons ook de mogelijkheid om via LinkedIn aan de bezoekers van ons website advertenties te tonen (aanbevolen).
Active campaign: Statistieken verzamelen (analytics).
Hotjar: Statistieken verzamelen (analytics).

Opslagperiode

We slaan de informatie niet langer op dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt/verzameld, tenzij de wet ons verplicht om de informatie langer te bewaren.

Afmelding

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. We wijzen je er echter op dat je in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt benutten. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Cookies van derden

Wij maken gebruik van cookies van derden, zoals je hierboven kan lezen. Op het gebruik van cookies door andere partijen is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Bureau Tromp kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om toestemming voor deze cookies te weigeren of in te trekken. Hoe dit kan staat onder het hoofdstuk Afmelding.

Social media plug-ins

Onder onze blogs vind je knoppen om de artikelen eenvoudig te kunnen delen op sociale netwerken zoals LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, mail, Pinterest. Deze knoppen werken door middel van stukjes code (scripts) die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Deze scripts plaatsen soms ook cookies (wij hebben hier geen invloed op). Met behulp van deze plug-ins kan je bijvoorbeeld inhoud delen of diensten aanbevelen. De plug-ins zijn standaard gedeactiveerd op de website en verzenden daarom geen gegevens.
Wanneer deze plug-ins zijn ingeschakeld, maakt jouw browser rechtstreeks verbinding met de servers van het respectieve sociale netwerk zodra deze een website van ons openen. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van het sociale netwerk naar jouw browser verzonden en daarin door de website geïntegreerd. Door op de knop van het sociale netwerk zoals LinkedIn te klikken, kan je de plug-in activeren. De plug-ins kunnen uiteraard weer met één klik worden gedeactiveerd of door de optie “Blokkeer externe cookies” in jouw browserinstellingen te kiezen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Je kunt voorkomen dat Google de door jouw cookie gegenereerde gegevens (inclusief jouw IP-adres), jouw gebruik van onze website (inclusief jouw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google downloadt door je browserinstellingen aan te passen of de browserplug-in te downloaden, beschikbaar via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Nieuwsbrief

Indien je onze nieuwsbrief ontvangt en deze niet meer wil ontvangen, kan je ten allen tijde contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je in het hoofdstuk hieronder. In de nieuwsbrief tref je ook een link aan om je af te melden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderstaande-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Bureau Tromp
Peppelkade 33
3992 AL Houten
info@bureautromp.nl
+31 (0)30 227 0000

Bureau Tromp is de handelsnaam van Bureau Tromp B.V. en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, op bovengenoemd adres, onder nummer: 55438172

 

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bureautromp.nl.

Wijziging Privacy- & Cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 19 maart 2024

Ga naar WhatsApp