Hoe tooling in te zetten ter ondersteuning van de verbetertechniek?

Tools | Process Mining

Hoe tooling in te zetten ter ondersteuning van de verbetertechniek?

Deze blog is een vervolg van Is dit iets om om te bouwen.

Om het meten, als onderdeel van je verbetertechniek, te vergemakkelijken is process mining een handige tool. Process mining visualiseert processen op basis van data die elke organisatie (on)bewust vastlegt in de IT systemen die het primaire proces ondersteunen. Op basis van een digitale footprint wordt voor elke individuele case het gevolgde proces-pad bijgehouden. Door de paden van alle cases over elkaar te leggen ontstaat het overzicht van de meest voorkomende oplos-paden en de uitzonderingen hierop. Hiermee wordt het feitelijk gevolgde proces om een klantwens te vervullen gevisualiseerd en voor iedereen in de organisatie begrijpelijk.

De inzet van process mining helpt bij het wegnemen van de obstakels door het meten van de effecten van de verbeterinspanning en geeft antwoord op de vragen zoals;

  • Wat is het effect van verbeteringen op doorlooptijden, wachttijden en bottle-necks
  • verschilt de werkelijke procesflow zich van de bedachte process flow.

Voorbeeld toepassing process mining

 

Stap 1

Alle relevante procesdata worden ontsloten uit de bronsystemen. Indien aanwezig kunnen de bestaande procesbeschrijvingen vergeleken worden met de werkelijkheid. Bekende procesproblemen worden aangeleverd om de omvang te kwantificeren of te verifiëren.

Stap 2

Gebruikmakend van een exploratie-meting wordt de procesflow visueel gemaakt en voorzien van alle relevante procesdata zoals doorlooptijden, wachttijden, proceskosten en het aantal procesvarianten.

 

 

Stap 3
Op basis van de resultaten worden de effecten op de bekende en onbekende knelpunten in het proces aangetoond en wordt inzichtelijk wat het effect is op de proceskosten of de klantwaarde.

Door deze manier het gebruik van tools te integreren met je verbetertechniek ben je in staat om heel gericht te verbeteren. Je kunt eenvoudig en snel de effecten van verbeteringen aantonen en je maakt inzichtelijk wat verbeterd moet worden in plaats van wat verbeterd kan worden. Process mining is op deze manier een ondersteund om te komen tot doelgericht verbeteren en draagt het bij aan de realisatie van blijvend verbeteren door een effectieve inzet van je verbetertechniek.

 

Wat zijn jouw ervaringen met het implementeren en meten van verbeteringen en herken jij je in de genoemde obstakels? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van process mining binnen jouw organisatie? Graag komen we in contact met jou.

 

Blog geschreven door Remko Bies.

Ga naar WhatsApp