Slimmer werken,
blije klanten

De overheid betaalt haar leveranciers sneller door Lean Six Sigma

De regering vindt dat de overheid facturen van haar leveranciers sneller moet betalen. Dit is een van de kabinetsmaatregelen om de economische crisis te bedwingen. Mede daarom heeft Minister Opstelten (Veiligheid & Justitie) een wetsvoorstel ontworpen om het op tijd betalen bij wet af te dwingen. In deze wet is vastgelegd dat de maximale betalingstermijn 30 dagen bedraagt. Na die periode heeft de leverancier het recht een geldboete op te leggen.

Facturatieproces bij Ministerie van BZK verbeterd

Bureau Tromp heeft het facturatieproces bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verbeterd door de inzet van Lean Six Sigma. Het lukte de financiële administratie niet om structureel alle facturen op tijd te betalen. Bureau Tromp heeft een procesmeting uitgevoerd om te bepalen waar de knelpunten zaten en heeft vervolgens de verspillingen geëlimineerd. Als resultaat hiervan worden tegenwoordig 100% van alle facturen binnen de wettelijke termijn betaald, terwijl dit daarvoor 84% was.

Meer weten?

Neem contact met ons op om te bepalen hoeveel sneller uw facturatieproces kan.

Contact

Sponsored post_1200x420

Verbeteren met Lean? Lees meer over o.a. Lean tools en tips mét praktische voorbeelden waarmee je vandaag al kunt starten!
Download gratis