Wat is een Purple Belt?

De opleidingsniveaus van Lean Six Sigma zijn heel overzichtelijk. De meeste mensen snappen zonder verdere uitleg dat een Black Belt een hoger niveau is dan een Yellow Belt. De keuze om de niveaus aan te duiden als belts is afkomstig uit de vechtsport en is voor het eerst geïntroduceerd door Mikel J. Harry. Sindsdien is het de wereldwijde standaard geworden. Wist je dat er ook een Purple Belt is? In deze blog vertellen we er alles over.

Purple Belt training

Van Yellow Belt naar Black Belt

Maar welke niveaus zijn er nu precies? De meest gebruikte belts binnen Lean Six Sigma zijn de Yellow Belt, de Green Belt en de Black Belt. Daarnaast kennen we de Master Black Belt (degene die de Black Belt op mag leiden), de White Belt en de Orange Belt. In de afbeelding kun je zien hoe die zich ten opzichte van elkaar verhouden. Wil je meer uitleg? Bekijk dan de video over ‘Welke Lean Six Sigma Belt moet ik kiezen?‘.

Naast de meest bekende belts, kennen we ook opleidingen als de Blue of Purple Belt. Dit zijn Lean Six Sigma opleidingen met een specifiek accent. De Blue Belt is bijvoorbeeld gericht op het leidinggeven aan Lean en de Purple Belt legt meer nadruk op verandering (en het managen ervan) en de kracht van een team bij veranderingen. Dat laatste doen we in samenwerking met en op basis van, de principes van de Special Forces.

Waarom een Purple Belt?

Onze ervaring leert dat de zachte kant van een (Lean) Transformatie minstens zo belangrijk is als de harde, instrumentele kant. In 2017 is dit onderzocht door Matthias Holweg, Bradley Staats en David Uptop. Zij hebben gekeken naar de mate waarop Lean bij organisaties ook op lange termijn succesvol blijft. Het artikel dat zij hierover schreven is gepubliceerd in de Harvard Business Review.

Uit het onderzoek kwamen vijf oorzaken voor het mislukken van Lean Transformaties naar voren:

  1. Tekort aan ondersteuning van het management: wanneer ondersteuning van het management onvoldoende is, blijkt dat na het oorspronkelijke enthousiasme een organisatie uiteindelijk weer terugvalt in oude gewoonten.
  2. Gebrek aan visie: Zonder duidelijk verhaal is het lastig om Lean blijvend onderdeel uit te laten maken van de organisatie.
  3. What’s in it for me? Veel organisaties gebruiken Lean voor het doorvoeren van kostenbesparingen in plaats van het oplossen van pijnpunten van medewerkers. Op korte termijn kan dat succesvol zijn, op lange termijn is het onvoldoende.
  4. Betrokkenheid van medewerkers: Coach medewerkers tijdens hun projecten. Zorg ervoor dat het team gemotiveerd blijft.
  5. Van project naar project springen: Zorg ervoor dat je een project goed afrondt in plaats van met meerdere projecten tegelijk te starten. Denk na over hoe je terugval gaat voorkomen en wie verantwoordelijk is voor het nieuwe proces.
    De rode draad in dit onderzoek is de zachte kant van de verandering. In de traditionele Lean Six Sigma opleidingen ligt het accent op de instrumenten, maar dat is dus maar de helft van het verhaal. Als de menskant achterblijft, lukt het niet om Lean op lange termijn succesvol te houden. Mede daarvoor is de Purple Belt bedoeld.

De Purple Belt richt zich op mensen die onderdeel zijn van of een specifieke rol hebben, binnen organisatieverandering. Of beter gezegd; bij organisatieverbetering/continu verbeteren. Want verbeteren is per definitie veranderen maar veranderen is niet altijd verbeteren!  Tijdens de training leer je niet alleen de (basis)theorie en inhoud van Lean, maar staan we ook stil bij de veranderkundige aspecten die verantwoordelijk zijn voor het lange termijn succes van veranderingen. Denk aan het managen van de verandering, omgaan met weerstand en het succesvol uitdragen van een visie.

Meer weten over de Purple Belt?

De Purple Belt richt zich op eenieder die verbeteren een warm hart toedraagt! Voorkennis van Lean is zeker niet noodzakelijk.
Bureau Tromp organiseert de Purple Belt als Open Inschrijving  maar ook als maatwerkoplossing op basis van een In-Company traject. Wil je meer weten? Neem contact met ons op via info@bureautromp.nl of 030 227 0000.

Purple Belt training in samenwerking met Threefront

 

Ga naar WhatsApp