Klein beginnen met Continu Verbeteren

Algemeen

Klein beginnen met Continu Verbeteren

De vraag hoe te beginnen met continu verbeteren wordt vaak aan ons gesteld. Alhoewel het verstandig is om een visie te ontwikkelen hoe je als organisatie omgaat met continu verbeteren en dit te koppelen aan strategische doelstellingen, hoeft dit niet altijd meteen grootschalig te worden opgezet. Klein beginnen is een mooie manier om de organisatie te laten wennen aan het feit dat doelmatig continu verbeteren onderdeel gaat uitmaken van “business as usual”. Laat eerst in klein verband een aantal teams met doelmatig verbeteren aan de slag gaan. Hieronder volgt een kort stappenplan om dit in gang te zetten:

  1. Identificeer een concreet probleem of proces dat verbeterd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld een veelvoorkomende fout zijn, een trage procedure of een klacht van een klant.
  2. Stel een klein team samen dat betrokken is bij het probleem of proces. Dit team hoeft niet groot te zijn, 2-5 personen is vaak voldoende.
  3. Analyseer het huidige proces of probleem om de oorzaken te begrijpen. Stel de vraag: “Waarom gebeurt dit?” meerdere keren (de zogenaamde “5 Whys” -methode) om dieper in de oorzaken te duiken.
  4. Identificeer specifieke, meetbare doelstellingen voor verbetering. Bijvoorbeeld, als het probleem defecte producten zijn, kan de doelstelling zijn om het defectpercentage met 20% te verminderen.
  5. Brainstorm eenvoudige, haalbare verbeteringen met het team. Dit kunnen kleine procesaanpassingen, nieuwe procedures, of andere creatieve ideeën zijn.
  6. Selecteer de beste ideeën en maak een actieplan. Wijs verantwoordelijkheden toe aan teamleden en stel duidelijke deadlines in.
  7. Voer de verbeteringen uit volgens het plan. Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de veranderingen en de procedures volgt.
  8. Meet regelmatig de resultaten ten opzichte van de doelstellingen. Als je geen verbetering ziet, pas dan de aanpak aan.
  9. Houd het proces gaande door te leren van zowel successen als mislukkingen. Pas deze lessen toe op toekomstige verbeteringen.
  10. Deel successen met het team en motiveer hen om door te gaan met het verbeteren van andere processen of problemen.

Blijf dit cyclische proces herhalen voor verschillende problemen en processen binnen de organisatie. Continu verbeteren is een praktische aanpak om kleine, maar significante stappen naar efficiëntie en kwaliteitsverbeteringen te nemen. Het begint met kleine veranderingen en groeit na verloop van tijd.
Mocht er interesse zijn om een keer door te praten over wat continu verbeteren voor u kan betekenen of hoe u dit kunt gaan oppakken binnen de eigen organisatie, neem dan gerust contact met ons op via info@bureautromp.nl of 030 227 0000

Geschreven door Robert-Paul Kottman.

Ga naar WhatsApp