Teamsamenstelling en -ontwikkeling binnen het Lean Six Sigma project  

Algemeen

Teamsamenstelling en -ontwikkeling binnen het Lean Six Sigma project  

Het zorgvuldig samenstellen van een team bij een Lean Six Sigma Project is belangrijk. Dus bedenk goed wie je in je verbeterteam opneemt. De deelnemers maken een cruciaal onderdeel uit van je verbetertraject. In Lean Six Sigma werk je met tijdelijke teams en zijn deze teams verantwoordelijk voor het gewenste resultaat.  

Het samenstellen van je (tijdelijke) team 

Als je begint met het samenstellen van je team, is het gebruikelijk te kiezen voor teamleden:  

  • Met de relevante en uitgebreide ervaringen; 
  • Die ook qua persoonlijkheid en rol iets toevoegen;  
  • Die in het huidige werk goed presteren.  

Wanneer mensen in een organisatie samenwerken, of dit nu mensen zijn door jou geselecteerd of niet, gaat er tijd overheen voordat ze daadwerkelijk een team vormen. Een team ontwikkelt zich gedurende de tijd. Vaak voltrekt zich dit in fasen.  

Een model over teamontwikkeling 

Een bekend model dat vaak aangehaald wordt inzake de ontwikkeling van & binnen teams, is het model van Bruce Tuckman. Hij formuleerde al in 1965 een model dat uitlegt welke vier fasen het team doorloopt ten aanzien van haar ontwikkeling. Het model kent 5 fasen waarbij de laatste 5e fase Adjourning in 1977 is toegevoegd.  

De fasen zijn: 

  1. Forming (Oriëntatiefase): je bent formeel onderdeel van de groep, maar er is nog geen teamgevoel. Groepsleden hebben meestal een afwachtende houding en behoefte aan richting (a.d.h.v. een koers/opdracht) en leiderschap (wie stuurt er?). 
  1. Storming (Machtsfase): je wilt jouw plek binnen de groep vaststellen en jouw ideeën doordrukken. In deze fase ontstaat er meestal strijdt over ideeën en meningen van groepsleden. What’s in it for me? Maar ook: Wie heeft het hier voor het zeggen? 
  1. Norming (Affectie/normering fase): je krijgt begrip voor de ander. Afspraken, regels en methodes van samenwerking stemt de groep af. De gemeenschappelijke teamdoelen deelt het team en leggen ze vast. In deze fase ontstaat er een meer volwassen wijze van samenwerken op relatie en taak. 
  1. Performing (Prestatiefase): je gaat samen voor het resultaat! Er is nu sprake van een echt team. Teamleden vullen elkaar aan en werken nauw samen aan het gemeenschappelijke teamdoel. Het team werkt zelfstandig en bespreekt mogelijke problemen  
  1. Adjourning (Afsluitende fase). In deze fase zijn de doelen behaald en wordt het team opgeheven. 

Hieronder zijn de fasen enigszins schematisch weergegeven. Om met een ‘Lean-term’ te spreken zou je kunnen zeggen dat een Team in de regel in fase 3 en 4 zo’n beetje in ‘Flow’ komt.

teamontwikkeling 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Het uitvoeren van een Lean Six Sigma verbetertraject is feitelijk teamwork. Niet alleen het genoemde verbeterteam maar ook, in de ideale situatie, is de gehele organisatie bezig met continu verbeteren. Het verbeterteam, welke vaak een tijdelijk karakter kent, zal gedurende de tijd de bovengenoemde fasen doorlopen en steeds beter functioneren. Vanzelfsprekend spelen diverse randvoorwaarden een rol, maar de kracht van samen in ‘Flow’ is niet te onderschatten. Op naar een geslaagd verbeterproject!  

Wil je meer weten over teamsamenstelling en -ontwikkeling, ook met oog op je Lean Six Sigma project, neem dan contact op met Bureau Tromp. 

Geschreven door Byron Burgerhof.

 

Ga naar WhatsApp