DMAIC: De effectieve Lean Six Sigma project aanpak

Tools | Lean

DMAIC: De effectieve Lean Six Sigma project aanpak

Verbeteren met DMAIC

Zie jij ruimte voor verbetering in je werk maar weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken? Met behulp van de DMAIC projectaanpak kun je van begin tot eind een verbeterproject uitvoeren. Na het lezen van deze blog weet je:

  • Wat de DMAIC projectaanpak is;
  • Wat de voordelen zijn van de DMAIC projectaanpak;
  • Hoe je een verbeterproject van begin tot eind kunt uitvoeren.

dmaic model

Wat is DMAIC?

Een DMAIC cyclus is een van de kenmerken van een Lean Six Sigma project. DMAIC staat voor Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Gebaseerd op de PDCA aanpak van Deming, kent Lean Six Sigma hiermee een gestructureerde en systematische aanpak voor organisaties om problemen in processen op te lossen. Iedere fase uit de DMAIC cyclus kent bijpassende instrumenten en iedere fase heeft zijn bijdrage aan het eindresultaat.

Bij Lean Six Sigma projecten is het belangrijk om altijd het Y = f (x) idee in gedachte te houden. Hierdoor weet je altijd wat het resultaat van een bepaalde fase moet zijn. Het is dan eenvoudig te bepalen welke instrumenten uit de toolbox op dat moment het meest geschikt zijn.

De wiskundige uitdrukking Y = f (x), die zich vertaalt als “Y is een functie van x”, illustreert het idee dat resultaten uit processen (Y’s) het gevolg zijn van de variabelen (x-en) binnen werkzaamheden. Voorbeelden van x-en zijn legio: ordergrootte, complexiteit van de order of maand van het jaar kunnen allemaal van invloed zijn op de Y (in dit voorbeeld het op tijd leveren van een order). Het doel van DMAIC is om te bepalen welke paar procesvariabelen het meeste invloed hebben op deze procesuitkomsten en dus verbeterd moeten worden.

Define

De define-fase wordt ook wel de opstartfase van een project genoemd. In de Define fase wordt het probleem in kaart gebracht en wordt de doelstelling (Y) van het project geformuleerd. Het resultaat van de definefase is een projectcharter.

Define

 

Measure

In de measure-fase wordt de huidige situatie in beeld gebracht. Je staat onder andere stil bij welke potentiële invloedsfactoren (x-en) er zijn en je deze x-en gaat meten. De value stream map is een veelgebruikte tool in deze fase.

Measure

 

Analyze

In de analyze-fase ga je de verschillende invloedsfactoren (x-en) onderzoeken. Je gaat kijken welke x-en invloed hebben op je doelstelling en hoe groot deze invloed is. Veelgebruikte tools in deze fase zijn Pareto-diagram en Ishikawa-diagram.

Analyse

 

Improve

In de improve-fase worden oplossingen geïmplementeerd om de projectdoelstelling (Y) te verbeteren. Concentreer je daarbij op de meest invloedrijke x-en. Een voorbeeld van oplossingen op het gebied van kwaliteit is Poka Yoke.

Improve

 

Control

In de control-fase is het doel om de geïmplementeerde veranderingen te verankeren en zorgen dat het team niet in hun oude gedrag terugvalt. Om dit voor elkaar te krijgen ga je de belangrijkste x-en en de Y monitoren met behulp van een control chart. Een andere tool die veel gebruikt wordt in de control fase is een ‘out-of-control-action-plan’ (OCAP).

Control

DMAIC: Tollgate review

De DMAIC structuur zorgt ervoor dat iedere fase zorgvuldig wordt doorlopen en dat de juiste instrumenten in de juiste fase worden toegepast. Na iedere fase vindt een tollgate review plaats. Hierin bespreken de projectleider (Black Belt of Green Belt) en de opdrachtgever (Champion) de resultaten die de fase heeft opgeleverd. Welke instrumenten zijn ingezet, waarom zijn die instrumenten gekozen en welke bijdrage heeft de fase geleverd aan het bereiken van de projectdoelstellingen? Bij voldoende resultaat verleent de opdrachtgever aan het einde van de tollgate de projectgroep toestemming om door te gaan naar de volgende fase. Ook kan hij besluiten het project vroegtijdig te beëindigen, wanneer door het toepassen van de Lean Six Sigma instrumenten blijkt dat er onvoldoende verbeterpotentieel in het proces zit. De rol van de opdrachtgever is hierin erg belangrijk. Hij dient voldoende kennis te bezitten van Lean Six Sigma en de belangrijkste instrumenten om de projectleider de juiste, kritische vragen te kunnen stellen. Hiervoor kan de opdrachtgever een zogenaamde Champion opleiding volgen.

Conclusie

De DMAIC cyclus is een belangrijk hulpmiddel om een Lean Six Sigma gestructureerd te laten verlopen. Het zorgt voor focus doordat het je dwingt om alleen naar de x-en te kijken met een grote invloed op de Y. Daarnaast is het een belangrijk stuurelement voor de opdrachtgever, die middels tollgates grip houdt op het verbetertraject.

Meer leren?

Wil je meer weten over Lean Six Sigma en DMAIC? Bekijk dan ons ruime trainingsaanbod met Lean en Lean Six Sigma trainingen.

lean

 

Ga naar WhatsApp