Lean Thinking

Wat maakt dat jij op een Lean manier naar jouw bedrijf of organisatie kijkt? Waar gaat het dan om? Deze vragen hebben alles te maken met Lean Thinking. Benieuwd wat Lean Thinking is en wat de voordelen voor jouw bedrijf kunnen zijn wanneer je Lean werkt? Lees dan deze blog.

10 voordelen van Lean werken

Een succesvolle implementatie van Lean kent vele voordelen. Bedrijven die Lean met succes hebben omarmd hebben:

 1. Betere beheersing van project- en teamcomplexiteit
 2. Efficiëntere bedrijfsprocessen
 3. Meer grip op veranderende prioriteiten
 4. Hogere klanttevredenheid
 5. Hogere productiviteit van het team
 6. Korte doorlooptijden
 7. Hogere medewerkerstevredenheid
 8. Hogere tevredenheid onder de stakeholders
 9. Lagere kosten
 10. Betere voorspelbaarheid in het leveren wat de klant vraagt

Een hele rij met voordelen dus. Maar hoe krijg je dit als bedrijf dan voor elkaar? Dat heeft alles te maken met de manier van Lean denken in jouw bedrijfsuitvoering.

Lean Thinking

Om een antwoord op de vraag te vinden wat Lean Thinking precies is, gaan we terug naar de basis van Lean. Deze wordt gevormd door de 5 Lean principes. Deze principes geven je houvast hoe je op een Lean manier kan denken en handelen. Het gaat hierbij om de volgende uitgangspunten:

 1. Wie zijn onze klanten en wat verwachten ze van ons?

Deze vraag is voor een productiebedrijf makkelijker te beantwoorden dan voor een publieke organisatie. Voor een publieke organisatie geldt: er is een publieke waarde en er is een individuele waarde. Die staan regelmatig op gespannen voet. Je moet je als publieke organisatie dus afvragen waar je de prioriteit aan geeft. Vraag je af: welke dingen die wij doen dragen bij aan wat de klant van ons verwacht en welke niet? Een vanzelfsprekende vraag die niet uit het oog mag worden verloren. Uit onderzoek komt namelijk telkens weer naar voren dat wij meer dan 50% van onze tijd bezig zijn met werkzaamheden waar de klant niet om heeft gevraagd. Bedrijven hebben kennelijk hele goede redenen om niet te doen wat de klant belangrijk vindt. Op dit punt kan een Lean Consultant je goed helpen. Die houd je scherp en op het Lean-pad.

 1. Hoe gaat het nu? Welke proces hebben wij om op te leveren wat de klant vraagt?

Wat zijn jouw besturende, primaire en ondersteunende processen? Wanneer je dit weet kan je deze processen gedetailleerd in kaart brengen zoals ze nu worden uitgevoerd. Hierin staat bijvoorbeeld uitgedrukt hoe het proces verloopt, wie er meedoen en hoe de informatiestromen lopen. Voeg hierbij ook procesdata toe. Je zult zien dat je tijdens het in kaartbrengen ervan al verbeterpunten gaat zien. Stel jezelf steeds de vraag wat wel en wat niet bijdraagt aan de klantvraag.

 1. Stroomlijn het proces

Ga de gemaakte waardestroom in stap 2 stroomlijnen. Elimineer verspillingen en haal opstoppingen eruit. Voorkom dat ergens wachtrijen of (tussen)voorraden ontstaan. Je bent nu bezig om meer doorstroming (flow) in het proces te krijgen.

 1. Werk vraaggestuurd (pull)

Dit lijkt een eenvoudig uitgangspunt, maar hier wordt vaak diep ingegrepen in het proces. De eerste stappen lieten het proces nog redelijk intact. Nu ga je het mogelijk flink aanpassen. Het proces richt je niet meer in volgens wat jij of de medewerkers logisch vinden, maar vanuit de vraag wat de klant wil.

 1. Steeds een beetje beter

Het verbeterde proces hoeft niet in één keer perfect te zijn. Je gaat steeds een stapje verder richting jouw stip op de horizon. Die stip hoeft niet eens haalbaar te zijn, zolang hij maar richting geeft. Iedere dag een klein stapje. Het is langetermijndenken en handelen.

 

Overzicht Lean Thinking

Lean Thinking gaat over:

 • Een consistente manier van denken
 • Een (management) filosofie die staat voor een organische veranderaanpak
 • Een werkomgeving waarin teamsamenwerking, continu verbeteren, planmatig en gedisciplineerd samenwerken centrale waarden zijn
 • Een onophoudelijke reis richting het langetermijndoel
 • Het realiseren van de klantwens door te sturen op input, proces en output
 • Sturen op het realiseren van de klantwens
 • Een manier om efficiënter en effectiever te voldoen aan publieke waarde en klantwaarde

E-book 35 lean tools

Ook interessant:

Ga naar WhatsApp