Hoe verhoudt Supply Chain Management zich tot Lean management?

Methode

Hoe verhoudt Supply Chain Management zich tot Lean management?

Globalisering is inmiddels een feit. Waar het ‘vroeger’ heel speciaal was om een boek in Amerika te bestellen, bestellen we tegenwoordig massaal onze spullen rechtstreeks uit China. Voor bedrijven geldt dat al veel langer. Daarmee is de onderlinge afhankelijkheid van de productieketen toegenomen, maar tegelijkertijd ook de complexiteit. Des te meer reden om de ‘supply chain te managen’, ofwel Supply Chain Management (SCM). Wat is Supply Chain Management precies en hoe verhoudt het zich tot Lean Six Sigma?

Wat is Supply Chain Management?

Een korte zoektocht op internet leert dat SCM in de loop der jaren een containerbegrip is geworden voor alles wat over “de keten” gaat. Het is dus nog lastig om er één definitie van te geven. Een veelgebruikte definitie is deze:

The management of a network of relationships within a firm and between interdependent organisations and business units consisting of material suppliers, purchasing, production facilities, logistics, marketing, and related systems that facilitate the forward and reverse flow of materials, services, finances and information from the original producer to final customer with the benefits of adding value, maximizing profitability through efficiencies, and achieving customer satisfaction’’ (Stock & Boyer, 2009)

Supply Chain Management kijkt dus over de grenzen van een organisatie naar de totale productieketen. Voorbeeld: De supply chain van McDonalds begint bij de boerderijen waar koeien grazen, loopt via de hamburger die je bij de McDrive in ontvangst neemt en eindigt met het recyclen van het piepschuimen hamburgerbakje.

Het behoeft geen toelichting als we stellen dat je uiteindelijk verder wilt kijken dan de grenzen van je eigen afdeling als je een efficiënte productieketen wilt optimaliseren. De tools van Lean komen daar goed bij van pas.

Optimaliseren: van afdeling tot productieketen

Zoals gezegd wil je uiteindelijk  de gehele productieketen optimaliseren. Maar Rome is ook niet in 1 dag gebouwd, dus hoe ziet dat eruit?

1. Begin met het optimaliseren van je eigen werkplek en afdeling

Voor een organisatie die nog weinig ervaring heeft met Lean, is het aan te raden om te starten in een omgeving met een beperkte scope. Denk aan het organiseren van je eigen werkplek met de 8 verspillingen, 5S of bijvoorbeeld het organiseren van een dagstart voor het bespreken van de prestaties op je eigen afdeling. Het voordeel daarvan is dat je de processen en mensen goed leert kennen, waardoor verbeteren makkelijker wordt.

2. Ga verder met het optimaliseren van afdelingsoverstijgende processen

Je volgende stap is het optimaliseren van de afdelingsoverstijgende processen. Dit is al wat complexer. Processen zijn vaak groter en het aantal betrokkenen en belangen ook. Dergelijke projecten voer je vaak uit volgens de DMAIC-cyclus. Een veel gebruikt instrument is de Value Stream Map.

3. Optimaliseer de externe keten

Het optimaliseren van de totale keten is lastig. Veel bedrijven vinden het lastig om andere bedrijven volledig toegang te geven tot hun productiegegevens en – eerlijk is eerlijk – het is lang niet altijd nodig. Bij sommige sectoren is de keten onderling echter dusdanig afhankelijk dat samenwerking in de supply chain (en dus supply chain management) vanzelfsprekend is.

Een bekend voorbeeld is de autoindustrie. Een fabrikant als Toyota maakt lang niet alles zelf. Zo wordt bijvoorbeeld het dashboard door een ander bedrijf gemaakt. Op enig moment in het assemblageproces van een Toyota zal het juiste dashboard (denk aan kleur, knopjes en schermen) via een just-in-time levering in de fabriek moeten arriveren. Daarvoor is een nauwe samenwerking tussen fabrikant en toeleverancier nodig, inclusief toegang tot elkaars productiegegevens. Het toepassen van Supply Chain Management is een must.

En nu? Moet ik aan de slag met Supply Chain Management?

Zoals eerder genoemd, hangt het heel erg af van jouw productieketen en of je naast Lean ook aan de slag wilt met de totale keten. Hoe sterker de onderlinge afhankelijkheid tussen de schakels uit de keten, hoe meer noodzaak tot samenwerking.

Wil je meer weten over Lean en Supply Chain Management?

Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op via info@bureautromp.nl of 030 2270000 en we gaan graag vrijblijvend met je in gesprek.

Ga naar WhatsApp