DMADV

DMADV

De DMADV-cyclus (Design, Measure, Analyze, Design, Verify) komt voort uit Design for Six Sigma. De DMAIC-cyclus zoals we die kennen wordt gebruikt in projecten om bestaande problemen in processen aan te pakken en op te lossen. De DMADV-cyclus daarentegen wordt toegepast om nieuwe processen te ontwerpen, nieuwe producten of bij process redesign (in plaats van het continu corrigeren van het bestaande proces).

DMADV

De fases van DMADV

Define

In de eerste fase wil je het doel van het project, proces of de dienst helder in kaart brengen. Van daaruit kunnen er realistische, meetbare doelen gesteld waarin de perspectieven van de organisatie en de stakeholders zijn meegenomen. Vervolgens kan je een planning opstellen en richtlijnen bepalen voor de beoordeling van de resultaten. Ook kan je potentiële risico’s identificeren en beoordelen. In de eerste stap heb je als doel om een duidelijke definitie van het project op te stellen. De doelen en strategie binnen de organisatie moeten worden afgestemd op de verwachtingen van het bedrijf en de klant.

Measure

In de measure fase ga je aan de slag met het meten van de factoren die cruciaal zijn voor de gestelde kwaliteit, CTQ’s. Er zijn hierbij een aantal belangrijke stappen die je onderneemt:

 • Definiëren van vereisten voor de marktsegmenten
 • Identificeren van de kritische ontwerp-parameters
 • Het ontwerpen van een meetplan zodat belangrijke onderdelen met betrekking tot de kwaliteit gemeten kunnen worden.
 • Het opnieuw beoordelen van mogelijke risico’s en het beoordelen van het productieproces en de productcapaciteit.

Zodra de waarden voor deze factoren bekend zijn, kan men in de toekomst het productieproces effectief aanpakken.

Analyze

In de analyze fase wil je aan de slag om mogelijke concepten te ontwerpen en te selecteren. In deze fase ga je onder andere met de volgende stappen aan de slag:

 • Het ontwikkelen van verschillende ontwerpen voor het proces
 • Identificeren van invloedsfactoren die effect zullen hebben op het proces
 • Het ontwikkelen van conceptuele ontwerpen
 • Het evalueren en vervolgens selecteren van de beste componenten.

Hiermee kan vervolgens het best mogelijke ontwerp worden ontwikkeld. In deze fase wordt een schatting gemaakt van de totale kosten van de levenscyclus van het ontwerp. Wat is, na grondig onderzoek van de verschillende ontwerp-alternatieven, de beste ontwerp optie die beschikbaar is om de doelen te bereiken?

Ontwerp

Deze fase van DMADV bevat zowel een gedetailleerd ontwerp als een ontwerp op hoog niveau voor het geselecteerde alternatief. De elementen van het ontwerp krijgen prioriteit en van daaruit wordt een ontwerp op hoog niveau ontwikkeld. Zodra deze stap is voltooid, zal een meer gedetailleerd prototype model worden gemaakt om te identificeren waar fouten kunnen optreden en om de nodige wijzigingen aan te brengen. Hier zal een testplan voor worden opgesteld welke in productie wordt gebruikt om het proces of product te monitoren. Hier worden ook de FMEA en het control plan bijgewerkt en werkinstructies opgesteld.

Verifiëren

In de laatste fase valideert het team het ontwerp, vanuit het prototype, en kijkt of dit acceptabel is voor alle belanghebbenden. Zal het ontwerp effectief zijn in de echte wereld? Er zijn verschillende proef- en productieruns nodig om ervoor te zorgen dat de kwaliteit zo hoog mogelijk is. Hier worden de verwachtingen bevestigd, wordt de uitrol uitgebreid en worden alle geleerde lessen gedocumenteerd. De stap ‘Verifiëren’ omvat ook een plan om het product of de dienst over te schakelen naar een routinematige operatie en om ervoor te zorgen dat deze verandering duurzaam is.

Verschil DMAIC en DMADV

Tussen de DMAIC en DMADV zitten, behalve de stappen, nog een aantal belangrijke verschillen hoe ze in worden gezet binnen organisaties. Hieronder staan een aantal belangrijke verschillen naast elkaar. De enige overeenkomsten die ze hebben is dat ze als doel hebben om variatie te reduceren en te voldoen aan de wensen van de klant.

 • DMAIC:
  • Met DMAIC ben je een bestaand proces aan het verbeteren of corrigeren om bestaande variatie te verminderen en de kwaliteit te verhogen
  • De DMAIC-cyclus is corrigerend
  • DMAIC gebruikt meer statistische analyses om tot de oplossing te komen
  • Six Sigma / DMAIC focust zich op één of twee CTQ’s, kijkt naar het proces en heeft als doel de CTQ prestaties te verbeteren
  • DMAIC hebben vaak een korte doorlooptijd om problemen voor klanten op te lossen en processen te verbeteren
 • DMADV:
  • De DMADV-cyclus gaat meer over het creëren van een proces standaard met een geoptimaliseerd ontwerp, “Doing it right first time
  • DMADV is preventief
  • De DMADV gebruikt kwalitatieve tools: QFD, KANO-model, CTQ-tree
  • DFSS / DMADV focust zich op elke CTQ die er toe doet, kijkt naar de producten en services, maar ook naar hoe het proces geleverd wordt om op grote schaal verbeteringen te realiseren.
  • DMADV projecten zijn vaak veel groter en duren langer, zijn vaak gebaseerd op een bepaalde lange termijn behoefte voor producten of service

Stappen en tools in de DMADV fases

DMADV fases

Ga naar WhatsApp