Design for Six Sigma (DfSS)

Waar de meestgebruikte aanpak van Six Sigma zich richt op het verbeteren van bestaande processen, focust Design for Six Sigma zich op het ontwerpen van een geheel nieuw product of dienst. Om dit te doen zijn er meerdere aanpakken waarvan de bekendste de DMADV-aanpak. De afkorting DMADV staat voor Define – Measure – Analyze – Design – Verify. De eerste drie fasen hiervan komen overeen met de DMAIC-aanpak (Define – Measure – Analyze). Het verschil zit hem echter in de stap na de analyse. De vraag hierbij is; Ga je iets nieuws ontwerpen (DfSS) of ga je bestaande aanpakken verbeteren (DMAIC)?

Verhouding tussen DfSS & DMAIC

Hoe beide aanpakken zich tot elkaar verhouden, zie je terugkomen in onderstaande afbeelding. Zoals je kunt zien, is het belangrijkste verschil dat DfSS zich richt op het ontwerpen en ontwikkelen van processen, terwijl DMAIC meer gericht is op bestaande processen.

Verschillen tussen Design for Six Sigma & DMAIC

Design for Six Sigma

Naast de verschillen kennen de beide aanpakken ook overeenkomsten. Ze komen namelijk beide voort uit het gedachtegoed van Six Sigma. Hieronder vind je de belangrijkste overeenkomsten.

Overeenkomsten Design for Six Sigma & DMAIC

  • De klant staat centraal: uiteindelijk gaat het erom dat het proces zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de klant. Hierbij gaat het er dus om de Voice of the Customer zo goed mogelijk in kaart te brengen.
  • Beslissingen worden genomen op basis van data en statistiek: alle conclusies die je trekt zijn gebaseerd op meetbare aanwijzingen die statistisch getoetst zijn.
  • Het proces is gericht op het leveren van een stabiele kwaliteit: hoe voorspelbaarder een proces, hoe stabieler en hoe hoger de kwaliteit, hoe groter de klanttevredenheid.
  • Er zijn voorgedefinieerde stappen: waar de DMAIC bestaat uit vijf stappen, kent de DfSS meerdere mogelijk aanpakken waaronder de DMADV-aanpak.
  • Overlappende tools: veel tools uit de DMAIC-aanpak kunnen ook voor DfSS worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de Kano-analyse.

DfSS

Ga naar WhatsApp