FMEA – Failure Mode and Effect Analyse

Tools | Lean

FMEA – Failure Mode and Effect Analyse

‘Failure Mode and Effects Analysis’ – een hele mond vol, maar wat is het? En wat kun je er precies mee? In dit blog geven wij je antwoord op deze vragen en kun je in 10 stappen met behulp van een template zelf aan de slag met een FMEA.

Wat is een FMEA?

Een FMEA analyse is een veelgebruikte Lean Six Sigma tool. In het verleden is de tool toegepast in de luchtvaart- en automobielindustrie (denk aan de Apollo missies in 1960). Tegenwoordig wordt FMEA in verschillende sectoren toegepast.

Simpel gezegd, de tool onderzoekt wat er in het proces of product fout kan gaan zodat er op voorhand constructieve maatregelen genomen kunnen worden om de kans op fouten te verlagen, de impact te verminderen of zelfs fouten te voorkomen.

Een FMEA wordt uitgevoerd om de volgende redenen:

 • Herkennen van oorzaken en vinden van mogelijke zwakke plekken
 • Inschatten van het risico dat de klant / de organisatie loopt
 • Toekennen van prioriteiten voor verdere analyse (Analyze Fase van de DMAIC)
 • Definiëren van maatregelen om het risico te beperken (Control Fase)
 • Gebruiken als input van het ‘out of control action plan’ (OCAP)

De FMEA gaat uit van 3 elementen met betrekking tot fouten:

 • Hoe ernstig de fouten zijn (‘Severity’)
 • Hoe vaak de fouten voorkomen (‘Frequency of occurence’)
 • De kans dat de fout wordt opgemerkt (‘Likelihood of detection’)

De uitkomst van deze variabelen is het ‘Risk Priority Number’ (RPN).

De verschillende fasen van FMEA

De Measure fase is voor het relateren  van processtappen aan input variabelen, de Analyse fase voor het vinden van de root cause(s) in een proces. En de Control fase voor het verzachten van risico’s in een nieuwe situatie.

Waarom zou je FMEA inzetten?

Een FMEA onderzoekt het gevolg van het mogelijke falen van een product of proces. Zodoende kunnen we op voorhand constructieve (proces)maatregelen treffen die dit mogelijk falen voorkomen, de kans verlagen of de impact verminderen.

Een FMEA kun je maken op verschillende momenten

 • Wanneer bestaande ontwerpen of processen veranderen.
 • Wanneer nieuwe systemen, processen of producten worden ontwikkeld.
 • In de design fase: om de risico van een project te begrijpen.
 • Measure: relateren van proces stappen aan KPIV’s (key process input variabele) gerelateerd aan het risico en om KPIV’s te prioriteren.
 • Analyse fase: begrijpen van de verbeter implementatie risico’s.
 • Improve: om de effectiviteit van een control plan in te schatten.

 

fmea model

Het berekenen van een FMEA

De FMEA gaat uit van 3 elementen met betrekking tot fouten:

Hoe ernstig de fouten zijn (‘Severity’)
Hoe vaak de fouten voorkomen (‘Frequency of occurence’)
De kans dat de fout wordt opgemerkt (‘Likelihood of detection’)
De uitkomst van deze variabelen is het ‘Risk Priority Number’ (RPN).

Na het invullen van een FMEA bereken je het Risk Priority Number om te bepalen welke processtappen het grootste risico hebben.

Het berekenen van de FMEA gebeurd aan de hand van een drietal indicatoren waarbij elke indicator individueel wordt gescoord. Aan het eind van het scoren van de indicatoren vermenigvuldig je de aantallen met elkaar om zo het Risk Priority Number te berekenen. Dit geeft de mate van risico aan. Hoe hoger het RPN hoe hoger het risico dat wordt gelopen.

Severity (S) = Hoe ernstig de fout?

Dit onderdeel geef je een score van 1 t/m 10. Waarbij 10 staat voor gevaarlijk hoog en een voor geen ernst.

Occurance (O)= Hoe vaak komt de fout voor?

Dit onderdeel geef je een score van 1 t/m 10. Waarbij 10 staat voor erg hoog en 1 voor minimaal.

Detection (D) = Wat is de kans dat de fout wordt opgemerkt? Waarbij 10 staat voor onmogelijk en 1 voor zeker te detecteren.

RPN = Risk Priority Number

RPN = S x O x D

Uitkomsten van een FMEA

Verschillende acties bij RPN:

RPN Level Action
> 300 Kritisch Onderneem snel actie breng RPN terug naar 125
125 – 300 Gering Onderneem actie breng RPN terug naar 125
< 125 Minimaal Kan later op gereageerd worden

Aandachtspunten:

 • Bij een RPN groter dan 125 is actie noodzakelijk.
 • Als op één van de gebieden: Severity, Occurance, Detection een 10 wordt gescoord is verder onderzoek noodzakelijk.
 • Pas de schaalverdeling aan dat deze past binnen de organisatie.

In 10 stappen naar een FMEA

Vul hieronder je gegevens in en download het FMEA template.

Vul hem vervolgens in aan de hand van de volgende 10 stappen:

 1. Beschrijf de processtappen in de eerste kolom
 2. Schrijf per processtap op wat er mogelijk fout kan gaan
 3. Omschrijf wat er met de klant en proces gebeurt als de fout optreed
 4. Beoordeel hoe ernstig dit effect is (Severity)
 5. Identificeer de oorzaken van de fout (gebruik 5x waarom om tot de kernoorzaak te komen)
 6. Beoordeel hoe vaak de fout voor komt (Frequency of occurence)
 7. Beoordeel hoe lang het duurt voordat de fout wordt opgemerkt (Likelihood of detection)
 8. Sorteer de ‘Risk Priority Numbers’ van hoog naar laag en bespreek dit met het team. Het sorteren helpt om focus aan te brengen binnen het team en de discussie aan te gaan over welke processtappen eerst aangepakt moeten worden
 9. Stel concrete maatregelen op met verantwoordelijke personen
 10. Voer de maatregelen uit en beoordeel opnieuw de ‘frequecy of occurence’ en ‘likelihood of detection’. Door de genomen maatregelen zal de mogelijke fout minder vaak voorkomen en/of sneller opgemerkt worden zodra deze zich voordoet. De ernstigheid (‘severity’) van het mogelijk falen voor de klant of het proces zal in de meeste gevallen gelijk blijven

Meer leren?

Wil je tijdens een training zelf aan de slag gaan met het maken van een FMEA en leren aan de hand van praktijksimulaties hoe je deze kan gebruiken? En ben je benieuwd naar wat Lean of Lean Six Sigma voor jouw organisatie kan betekenen? Volg dan één van deze trainingen:

Ga naar WhatsApp