Lean tool: Het A3 rapport

Wat is een A3 Rapport?

Om procesproblemen in organisaties op te lossen met Lean Six Sigma is een gestructureerde en systematische aanpak nodig. Dit kan door middel van de DMAIC cyclus: Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Tijdens elke fase zijn er verschillende tools die gebruikt kunnen worden om het Lean project te laten slagen. Een van die tools is het A3 rapport, deze tool wordt gebruikt om de belangrijkste projectinformatie, met betrekking tot de voortgang, te identificeren en op een overzichtelijke manier weer te geven. Dit helpt bij het maken van beslissingen die invloed hebben op de rest van het proces. Zoals de naam al aangeeft is het de bedoeling dat het rapport op één pagina past. Deze Lean tool is het meest geschikt voor het oplossen van relatief kortdurende Kaizen verbeteractiviteiten.

Het A3 rapport is een veel gebruikt instrument voor een Green Belt. Ook leren hoe je een A3 rapport inzet om de resultaten van je project in korte tijd te verbeteren? Schrijf je in voor onze meest geboekte Green Belt training

De structuur van een A3 rapport

De structuur van het A3 rapport bestaat vaak uit dezelfde vaste onderdelen maar kan ook een aantal aanvullende punten bevatten. Welke onderdelen hierbij nuttig zijn hangt af van de situatie.

Achtergrond: Hier wordt een korte beschrijving van het probleem en de aanleiding gegeven met de nadruk op het belang van de organisatie en de maatregelen die genomen worden. Huidige situatie: De huidige situatie betreft een beschrijving of visuele weergave van het probleem dat aangepakt moet worden. Doelstellingen: Een weergave van hoe de situatie eruit moet gaan zien zonder dat het probleem heeft plaatsgevonden. Je zou het kunnen zien als de gewenste situatie. Analyse: Om de oorzaak van het probleem vast te stellen moet er een analyse gedaan worden. De bevindingen uit deze analyse worden hier ingevuld. Aanbevelingen: Hier worden de oplossing(en) en maatregelen beschreven die aangedragen worden om de oorzaken uit de analyse weg te nemen. Implementatieplan: Nadat de maatregelen duidelijk zijn is een plan van aanpak nodig. Hier worden de taken, data, duur, verantwoordelijkheden en status van het proces beschreven. Deze stap wordt voornamelijk toegevoegd wanneer het A3 rapport gebruikt wordt als een ‘progress tracking report’. Follow up: Hier staan de taken die na de implementatie uitgevoerd moeten worden om ervoor te zorgen dat het proces in de toekomst goed blijft functioneren. Resultaten: Dit is een optionele stap wanneer het A3 rapport dient als ‘progress tracking report’ en beschrijft de voortgang van het implementatieplan en de maatregelen.

a3 rapport met voorbeelden wat je moet invullen

Download - A3 template

Naam(Vereist)
zzp'er?

Wil je meer weten de kracht van het A3 rapport? Volg dan één van onze Lean Six Sigma trainingen. Voor meer informatie over onze trainingen kun je altijd contact met ons opnemen op 030 227 0000 of via info@bureautromp.nl. We helpen je graag!

 

Ga naar WhatsApp