Wat je nog niet wist over de kwaliteitscirkel ‘Plan-Do-Check-Act’ (PDCA)

Wat je nog niet wist over de kwaliteitscirkel ‘Plan-Do-Check-Act’ (PDCA)

De kwaliteitscirkel ‘Plan-Do-Check-Act’ of PDCA cyclus is zeer bekend en je kan er dan ook veel over lezen. De bedenker ervan is Dr. Edwards Deming. Vandaar dat de kwaliteitscirkel ook wel de ‘Deming-cirkel’ wordt genoemd. Wist je echter dat hijzelf zijn methode de ‘Shewhart-cirkel noemde?

Waarom hij dat deed ga ik je uitleggen. Daarnaast zijn er nog tal van andere achtergrond weetjes rondom PDCA. Een aantal wist je vast nog niet en geven je een diepgaander begrip van deze alom bekende methodiek.

‘Shewhart-cirkel’

Statisticus Dr. Walter Shewhart leefde van 1891 tot 1967. Hij werd bekend met zijn 3-stappen methode voor kwaliteitsverbetering. Daarbij baseerde hij zijn verbetermethodiek op de in de wetenschap bekende hypothese–test–analyseer methodiek. Hij maakte dit toepasbaar voor productieomgevingen.

Dr. Edwards Deming leefde net iets later van 1900 tot 1993. Hij was ook van oorsprong statisticus en Shewhart was zijn mentor. Demings werkte de verbetermethodiek van zijn mentor verder uit naar de bekende kwaliteitscirkel ‘Plan-Do-Check-Act’. Uit respect voor zijn mentor bleef Deming gedurende zijn leven refereren naar de Shewhart-cirkel.

kwaliteitscirkel

Plan-Do-Study-Act

Nee, het is geen schrijffout dat ik hier het woord ‘Study’ gebruiken in plaats van ‘Check’. Aan het einde van zijn carrière paste Dr. Deming zijn verbetermethodiek nog aan. Hij vond dat ‘Study’ beter aansloot dan ‘Check’, omdat ‘Check’ een te hoge inspectie-mentaliteit omvatte. Het gaat volgens Deming in deze fase niet om momentopnames en afvinken, maar om grondig dataverzamelen en onderzoeken wat goed / minder goed ging.

Deze laatste wijziging van Deming is een uiting van zijn diepgewortelde statistische aard. Deming staat immers ook bekend om zijn control chart. Tijdens zijn lezingen sprak hij geregeld de woorden: ‘We vertrouwen in God. Alle anderen moeten onderbouwen met data’.

Zijn laatste ‘Study’ aanpassing bleef echter bij het grote publiek niet hangen, omdat zijn Plan-Do-Check-Act kwaliteitscirkel inmiddels al zo bekend en omarmd was.

kwaliteitscirkel

ISO-certificering

De kwaliteitscirkel van Deming vormt de basis van de ISO-certificeringen. Dat gaat immers om kwaliteitsmanagement en borging van kwaliteit (en veiligheid) over de langere termijn.

Deming had het streven om binnen productie zoveel mogelijk de variatie te verminderen. Daarbij was hij feitelijk een voorloper van wat later de Six Sigma methodiek genoemd zou worden. Wat Deming uniek maakte in zijn systeem-denken was dat hij naast data en statistiek ook de ‘softere’ culturele aspecten meewoog.

Kwaliteitscirkel & Lean

Hoewel Deming Amerikaan is, brengt hij een groot deel van zijn carrière door in Japan. Hij werkte daar onder andere ook voor Toyota. De kwaliteitscirkel is daardoor onlosmakelijk verbonden met de Lean-methodiek.

Zijn PDCA-methodiek staat zelfs centraal binnen de 14 principes van het Toyota Productie Systeem. Deming wordt daardoor in Japan gezien als de meest invloedrijke niet-Japanse adviseur in het naoorlogse tijdperk.

Mede doordat zijn statistische onderbouwing in veel interpretaties van de PDCA wat naar de achtergrond zijn weggezakt, is zijn kwaliteitscirkel toepasbaar voor alle organisaties. Niet alleen in productie-omgevingen dus, maar vooral ook binnen dienstverlenende organisaties.

Wil jij meer weten over de kwaliteitscirkel van Deming?

Neem gerust contact met onsop.

Ga naar WhatsApp