De Solution Selection Matrix

Een Solution Selection Matrix, ook wel een Prioritering Matrix genoemd, is een gestructureerde manier om een oplossing te selecteren vanuit verschillende alternatieven. Het combineert de gewogen criteria, CTQ’s, met een lijst van verschillende oplossingen die al zijn gegenereerd door het team.

Term:

Priotiteitenmatrix, op criteria gebaseerde selectie, op criteria gebaseerde bepaling.

Wanneer:

  • Projectselectie voor de Define fase. Als er eventuele KPI’s bekend zijn, en men verschillende projecten heeft kan deze matrix ook gebruikt worden om de beste projecten te selecteren om de prestaties van de KPI’s te verbeteren.
  • In de Improve fase wanneer we willen selecteren uit alternatieve oplossingen bij niet meer dan 12 voorstellen.

Doel:

  • Systematische reductie van het aantal opties gebruikmaken van criteria om te vergelijken en een inschatting te maken van de meest veelbelovende opties.
  • Evaluatie van oplossingen tot een handelbaar niveau door gewogen criteria te gebruiken.

Stappen:

  1. Stel een definitieve lijst van oplossingen samen. Zorg voor een heldere en beknopte formulering. Verwijder ook de oplossingen die sowieso geen ‘Go’ zullen krijgen van de organisatie.
  2. Stel een lijst van criteria samen. Het team moet hier overeenstemming over hebben.
  3. Evalueer en weeg de criteria. Eventueel kan je hier ook een kostencomponent in meenemen.
  4. Evalueer de oplossingen gebruikmaken van de gewogen criteria. Geeft voor elke oplossing een score.
  5. Tel de scores op voor iedere oplossingen en bediscussieer de resultaten

Hieronder is de opbouw van de matrix weergegeven

De Solution Selection Matrix

 

1: De weging criteria.

In totaal mag de weging criteria een totaal score bevatten van 100. De score kan worden bepaald door de groep of door het management. Welke factoren zijn het belangrijkst om in ogenschouw te nemen om ervoor te zorgen dat de juiste prioriteiten worden gesteld.

2: Doelstelling en factoren.

Dit zijn de factoren die mee moeten worden genomen bij de selectie. Deze factoren geef je een belang door de juiste weging bij 1 te kiezen.

3: Oplossingen.

Hierin worden de oplossingen gedefinieerd welke zijn aangedragen door het projectteam. Deze oplossing zijn kort, krachtig en helder geformuleerd zodat het team weet wat er mee wordt bedoeld.

4: Scoren van de oplossing.

Het scoren van de oplossingen, dus hoe belangrijk deze zijn in samenhang met de factoren, gebeurd door het team. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Men kan met het team discussiëren over de gepaste score van de verschillende oplossingen. Een andere optie is om mensen anoniem te laten stemmen en daarna te discussiëren. Zo kan je iedereen mee laten stemmen over de oplossingen.

5: Totaal score.

De score van de oplossingen worden vermenigvuldigd met de weging van de verschillende criteria. Hierdoor krijgen alle oplossingen een score.

6: Besluit om te implementeren.

Hier wordt uiteindelijk besloten welke punten wel of niet worden geïmplementeerd. Als er besloten wordt punten nu niet te implementeren dan kan er eventueel altijd later nog worden besloten om punten alsnog te implementeren.

Het vullen van de Solution Selectie Matrix is een echt groepsproces. Het kan worden gebruikt als niet direct concreet is welke oplossing het beste is.  Op deze manier kan er gestructureerd naar het kiezen van de beste oplossing worden toegewerkt.

Ga naar WhatsApp