RCM (Reliability Centered Maintenance)

Onderhoud is een belangrijk aandachtsgebied binnen veel organisaties. Goed onderhoud zorgt ervoor dat machines of onderdelen langer meegaan. Hierdoor worden grote schades of kosten voorkomen. Heb jij het idee dat de kosten van onderhoud verminderd kunnen worden? Of ben je zoekende naar een geschikte onderhoudsstrategie in jouw organisatie? Lees dan vooral verder. Want misschien is RCM (Reliability Centered Maintenance) wel iets voor jouw organisatie.

lss green belt

Wat is Reliability Centered Maintenance (RCM)?

RCM is een methodiek waarmee de onderhoudsstrategie van technische systemen kan worden bepaald. Het doel van RCM is om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van deze systemen te verbeteren, waardoor er een kostenreductie in het onderhoud plaatsvindt. RCM is een gestructureerde aanpak en is onderdeel van Total Productive Maintenance. Het focust zich op het beperken en voorkomen van het falen van systemen en de gevolgen hiervan. RCM is een methode die wereldwijd wordt toegepast. Niet gek dus dat het ook wel de best-practice genoemd wordt op het gebied van onderhouds- en risicomanagement. De geschiedenis van RCM komt uit de luchtvaartindustrie. Dit is een industrie waarbij onderhoud cruciaal is, voor de veiligheid van passagiers, maar ook vanwege de hoge kosten van onderdelen. Daarom is men in de luchtvaartindustrie begonnen met het toepassen van preventief onderhoud op vliegtuigcomponenten.

De 7 stappen van RCM

Om met RCM aan de slag te gaan moet je 7 stappen doorlopen. Deze stappen nemen je mee in het identificeren van de functie van een bedrijfsmiddel, tot en met wat je kunt doen om het falen van die functie te voorkomen. Dit zijn de zeven stappen:

  1. Wat zijn de functies en bijbehorende prestatienormen van het bedrijfsmiddel bij zijn huidige operationele context? 

Voor de functies wordt onderscheid gemaakt in primaire en secundaire functies. De primaire functie is waar het bedrijfsmiddel voor is aangekocht. De secundaire functie kan hierbij bijvoorbeeld het veilig uitvoeren van de functie zijn. Voor alle functies moet bepaald worden wat de prestatienormen zijn. Deze prestatienormen moeten wel meetbaar zijn. Denk aan snelheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

  1. Op welke manieren kan het bedrijfsmiddel falen, bij het vervullen van zijn functies (FMEA)?

Stap twee komt overeen met de eerste stap van het maken van een FMEA. Weet jij niet wat een FMEA is, lees dan ons blog. Wat je in deze stap doet is dat je alle mogelijke manieren van falen per functie in kaart brengt. Dit kan een storing zijn, maar ook het compleet uitvallen van bijvoorbeeld een machine.

FMEA

  1. Wat is de oorzaak van het falen?

 Vervolgens bepaal je per manier van falen wat de oorzaak daarvan is. Hoe kan het dat een bepaalde storing optreedt, of een machine uitvalt? Denk bijvoorbeeld aan een versleten lager, een te laag oliepeil.

  1. Wat gebeurt er wanneer een bedrijfsmiddel faalt?

Als de oorzaken in kaart zijn gebracht, ga je nadenken over de gevolgen van het falen. Bijvoorbeeld de hele machine valt uit en kan niet meer produceren. Hierdoor kan brand of lawaai ontstaan.

  1. Wat zijn de consequenties of gevolgen van het falen?

 In deze stap benoem je wat de consquenties zijn als een functie faalt. Hierbij kun je denken aan gevolgen voor beschikbaarheid, kosten, veiligheid en milieu.

  1. Wat kan worden gedaan om mogelijk falen te voorspellen of te voorkomen?

In de laatste stappen denk je vooral na over wat de preventieve of proactieve taken kunnen zijn om falen te voorkomen of voorspellen. Denk aan vroegtijdige inspectie, of een periodieke revisie van een machine.

  1. Wat dient te worden gedaan wanneer er geen geschikte proactieve taak kan worden gevonden?

Het kan ook zijn dat er geen duidelijke proactieve taak is die falen kan voorkomen. Dat vergt dan een verandering in het bedrijfsmiddel zelf. Zoals een nieuw ontwerp of bijvoorbeeld het vervangen ervan. Een alternatief is het accepteren van het mogelijk falen, met alle gevolgen van dien. Hierbij kun je wel nadenken over het proces als het bedrijfsmiddel faalt. Zoals het voldoende op voorraad hebben van reserveonderdelen, om zo lange stilstand te voorkomen.

Deze zeven stappen helpen bij het bepalen van een onderhoudsstrategie. Daarnaast maken deze stappen inzichtelijk waar de prioriteiten liggen. Niet alle mogelijke manieren van falen zijn even belangrijk. RCM brengt focus aan en zorgt ervoor dat je als organisatie de juiste stappen zet.

Ga naar WhatsApp