Slimmer werken,
blije klanten

FMEA in 10 stappen (+ een template)

‘Failure Mode and Effects Analysis’ – een hele mond vol, maar wat is het? En wat kun je er precies mee? In dit blog geef ik antwoord op deze vragen en kun je in 10 stappen met behulp van een template zelf aan de slag met een FMEA.

Een FMEA analyse is een veelgebruikte Lean Six Sigma tool. In het verleden is de tool toegepast in de luchtvaart- en automobielindustrie (denk aan de Apollo missies in 1960). Tegenwoordig wordt FMEA in verschillende sectoren toegepast.

Wat is FMEA?

Simpel gezegd, de tool onderzoekt wat er in het proces of product fout kan gaan zodat er op voorhand constructieve maatregelen genomen kunnen worden om de kans op fouten te verlagen, de impact te verminderen of zelfs fouten te voorkomen.

Een FMEA wordt uitgevoerd om de volgende redenen:

 • Herkennen van oorzaken en vinden van mogelijke zwakke plekken
 • Inschatten van het risico dat de klant / de organisatie loopt
 • Toekennen van prioriteiten voor verdere analyse (Analyze Fase)
 • Definiëren van maatregelen om het risico te beperken (Control Fase)
 • Gebruiken als input van het ‘out of control action plan’ (OCAP)

De FMEA gaat uit van 3 elementen met betrekking tot fouten:

 • Hoe ernstig de fouten zijn (‘Severity’)
 • Hoe vaak de fouten voorkomen (‘Frequency of occurence’)
 • De kans dat de fout wordt opgemerkt (‘Likelihood of detection’)

De uitkomst van deze variabelen is het ‘Risk Priority Number’ (RPN).

Schermafbeelding fmea2017-06-30 om 10.38.21

Elk element wordt beoordeeld op een schaal van 1 tot 10, waarbij een hoger cijfer betekent dat het een fout ernstiger is, vaker voor komt, of moeilijker op te sporen is. In formulevorm:

RPN = Severity x Frequency of occurence x Likelihood of detection

Een stelregel is dat bij een RPN van > 120 actie noodzakelijk is.

In 10 stappen naar een FMEA

Vul hieronder je gegevens in en download het FMEA template.

Vul hem vervolgens in aan de hand van de volgende 10 stappen:

 1. Beschrijf de processtappen in de eerste kolom
 2. Schrijf per processtap op wat er mogelijk fout kan gaan
 3. Omschrijf wat er met de klant en proces gebeurt als de fout optreed
 4. Beoordeel hoe ernstig dit effect is (Severity)
 5. Identificeer de oorzaken van de fout (gebruik 5x waarom om tot de kernoorzaak te komen)
 6. Beoordeel hoe vaak de fout voor komt (Frequency of occurence)
 7. Beoordeel hoe lang het duurt voordat de fout wordt opgemerkt (Likelihood of detection)
 8. Sorteer de ‘Risk Priority Numbers’ van hoog naar laag en bespreek dit met het team. Het sorteren helpt om focus aan te brengen binnen het team en de discussie aan te gaan over welke processtappen eerst aangepakt moeten worden
 9. Stel concrete maatregelen op met verantwoordelijke personen
 10. Voer de maatregelen uit en beoordeel opnieuw de ‘frequecy of occurence’ en ‘likelihood of detection’. Door de genomen maatregelen zal de mogelijke fout minder vaak voorkomen en/of sneller opgemerkt worden zodra deze zich voordoet. De ernstigheid (‘severity’) van het mogelijk falen voor de klant of het proces zal in de meeste gevallen gelijk blijven

Over de auteur: Bureau Tromp

Chat openen
1
💬 Heb je hulp nodig?
Hi! Kan ik je ergens mee helpen? Open de chat en stel je vraag.