Lean in het Onderwijs event

Op donderdag 29 november vond ons kleinschalige Lean in het Onderwijs event plaats. Een ochtend vol interactie en uitwisseling van kennis en ervaring. We bedanken de deelnemers voor hun bijdrage en kijken terug op een zeer geslaagde dag.

09:00-10:00      Lean in het onderwijs

Spreker: Jelle Marius

Aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst bespreken we een aantal inzichten en stellingen over de staat van Lean in het onderwijs. Er komen discussies op gang en er worden voorbeelden beschreven over onder andere de persoonlijke successen met Lean, welke Lean-tools vaak ingezet worden en wat de belangrijkste randvoorwaarden zijn voor succes.

Er is algehele consensus dat Lean meer is dan een verzameling van verbetermethodieken. 75% van de respondenten zegt dat ‘Lean is een gedachtegoed is van continu verbeteren dat leeft onder alle medewerkers’. Dit is echter niet altijd het geval. Draagvlak onder medewerkers in de onderwijssector is moeilijk te realiseren. Alleen al het benoemen van ‘Lean werken’ kan leiden tot weerstand. Lean wordt snel gezien als een managementterm om te bezuinigen.

 

Om dit te voorkomen is duidelijke communicatie over de doelstellingen van Lean essentieel. Koppel dan Lean aan de missie van je organisatie en focus je in eerste instantie op het verbeteren van de werkomstandigheden van de medewerkers. Zodoende gaat Lean de medewerkers aan het hart en geef je hen alle redenen om bij te dragen. We helpen je natuurlijk graag verder als je er niet helemaal uitkomt.

Wil jij de vragenlijst ook invullen? We verzamelen graag nog meer informatie over deze sector.

Wij hielpen o.a. deze onderwijsinstellingen:

10:00-11:00       Van werkvloer naar strategie en weer terug

Continu verbeteren met Lean & Six Sigma

Spreker: Maarten Vlielander – Black Belt bij Alfa College

Maarten Vlielander neemt ons mee in zijn werkzaamheden als Black Belt bij Alfa College. Wat gaat er goed, wat gaat er minder goed en wat kunnen we leren van zijn ervaringen. Ik licht er graag drie punten uit.

Ten eerste, Maarten benoemt het belang om vanuit zijn Black Belt positie goed het overzicht te hebben van alle werkprocessen binnen zijn organisatie. Hij  maakt daarvoor gebruik van een uitvoerig overzicht gemaakt van de primaire, secundaire en ondersteunende processen. Zo’n overzicht helpt om te laten zien welke processen er allemaal zijn in de organisatie. Dit zijn goede visuele weergaven van wat het betekent om cross-disciplinair in ketenprocessen met elkaar te werken. ‘Daarmee creëer je begrip en houd je rekening met de inter-afhankelijkheden tussen werkprocessen’.

Ten tweede, legt Maarten het uit dat het in ons mensen zit om snel conclusies trekken en met oplossingen te komen. Dat is een risico, want soms is het werkelijke probleem niet direct zichtbaar. ‘5x why’ biedt dan hulp of benader het probleem meer kwantitatief. Let daarbij op om niet door te slaan in analyse. Immers vind je de feiten in de data, maar de waarheid ligt op de werkvloer.’ Uiteindelijk zijn je collega’s de sleutel tot succes.

Tot slot, meldt Maarten dat er nog veel verspillingen zijn in de onderwijssector. 60% verspilling in een proces is geen uitzondering is gebleken. Reden hiervoor is dat het de medewerkers veelal ontbreekt aan een goed totaalbeeld van de werksituatie en vaak door de ‘waan van de dag’ bezet zijn. Het loont daarom om iemand binnen de organisatie vrij te maken om met continu verbeteren bezig te zijn en medewerkers een spiegel voor te houden. Dit geeft support vanuit een expert die zich hier mee bezig houdt. De ervaring is dat eenieder het plezierig vindt om met kwaliteitsverbetering bezig te zijn.

Wij helpen je uiteraard graag bij het opzetten van een passende verbeterstructuur, het opleiden/coachen van je medewerkers in Lean Six Sigma en het uitvoeren van verbeterprojecten. Heb je hierover vragen? Neem contact met ons op!

11:00-12:30       Workshop SIPOC

Trainer: Karan Lalbahadoersing

Een van de Lean-tools die Maarten regelmatig gebruikt is de SIPOC. ‘Wellicht een van de meest onderschatte Lean-tools’, aldus Maarten. Hij gebruikt hem om de scope van zijn projecten goed te bepalen en om snel een overzicht te hebben van de betrokken medewerkers. De SIPOC beantwoordt eigenlijk meteen wie je moet uitnodigen voor een vergadering.

Meer informatie over de SIPOC.

Om deze reden besteden wij in een interactieve praktijksessie aandacht aan de SIPOC. In groepen van 5 werken we een bekend werkproces uit van het inschrijven van een student. Het bezorgt de deelnemers al snel nieuwe inzichten. Leuk om dan het enthousiasme te voelen en te horen ‘dit ga ik komende week ook met mijn team doen’. We zijn benieuwd naar jullie bevindingen!

Traditiegetrouw sluiten we de dag af met een gezellige lunch. We hebben nog lang nagepraat en kijken ernaar uit om de nieuwe succesverhalen te horen. Wij helpen jullie daar uiteraard graag bij!

Ga naar WhatsApp