Slimmer werken,
daar helpen wij organisaties bij

Lean Six Sigma Black Belt training

Donderdag 18 januari 2024Maandag 18 maart 2024Donderdag 23 mei 2024
€4.995,-
 • In 10 trainingsdagen en een afgerond Lean Six Sigma verbeterproject behaal je het wereldwijd erkende Black Belt certificaat van ‘The Counsel for Six Sigma Certification’
 • Interactieve trainingsdagen met veel oefeningen, processimulaties en praktijkvoorbeelden
 • Voor iedereen die complexe verbeterprojecten wil uitvoeren en binnen zijn/haar organisatie het aanspreekpunt wil zijn voor Lean Six Sigma

Klassikaal en online
De Lean Six Sigma Black Belt training wordt zowel online als klassikaal gegeven. Geef bij het inschrijven jouw voorkeur aan. 

Direct inschrijven Brochure aanvragen

Met de Black Belt training behaal je het hoogste niveau binnen Lean Six Sigma. Hiermee ben jij hét aanspreekpunt voor Lean Six Sigma binnen jouw organisatie. Je voert complexe verbeterprojecten uit, begeleidt Green Belts in de uitvoering van hun verbeterprojecten en bent sparringpartner voor directie van strategie tot uitvoering.

Om je voor deze rol goed voor te bereiden is de Black Belt training opgedeeld in een theoretisch deel en een praktijk deel. Daarnaast besteden we extra aandacht aan stakeholder management, coachingsvaardigheden, data-analyse, verandermanagement en programmamanagement.

We trainen in groepen van maximaal 12 personen. De deelnemers komen uit alle regio’s en branches. Hierdoor ontstaan er interessante discussies en kennisuitwisselingen. Het is mooi om te zien dat deelnemers vaak na de Black Belt training nog contact met elkaar hebben. Dit ondersteunen wij ook door het organiseren van inspirerende events en masterclasses.

Online leeromgeving ‘Mijn Bureau Tromp’

Na inschrijving krijg je toegang tot jouw persoonlijke ‘Mijn Bureau Tromp’ online leeromgeving. Hier vind je een overzicht van jouw opleidingen en behaalde certificaten. Bovendien vind je hier het trainingsmateriaal, e-learnings, oefeningen en handige templates.

Meer informatie over de training vind je in de tabbladen hieronder:

TheorieDuurCertificeringKostenData & inschrijven

Theorie en Praktijk

Wij vinden het belangrijk dat Black Belts ook praktijkervaring hebben. Een goed doorlopen verbeterproject is immers het tastbare bewijs van jouw competenties. Echter begrijpen wij het goed dat er niet altijd tijd is voor een verbeterproject. Om die reden bestaat deze training uit een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte.

 • Theorie gedeelte: 10 trainingsdagen voor Lean Six Sigma Black Belt theorie certificaat van Bureau Tromp
 • Praktijk gedeelte: Onder begeleiding en beoordeling van onze (Master) Black Belt consultants voer je een Lean Six Sigma verbeterproject uit. Hierna ontvang je het wereldwijd erkende Lean Six Sigma Black Belt certificaat van ‘The Counsel for Six Sigma Certification’ (CSSC).

Inhoud theoretisch deel: 

In 10 trainingsdagen leer je alles over Lean Six Sigma. We leren je alle instrumenten uit de Lean Six Sigma toolbox en je gaat er zelf actief mee aan de slag. Daarnaast besteden we extra aandacht aan stakeholder management, coachingsvaardigheden, data-analyse, verandermanagement en programmamanagement.

In deze training gebruiken we daarvoor een diversiteit aan Lean games, oefeningen, video’s en praktijksimulaties. Op deze manier wordt de theorie direct zichtbaar in de praktijk en kun je ze toepassen in je eigen werkomgeving.

Tot slot staan we stil bij de toekomst van werkprocessen en het Agile werken. Lean Six Sigma speelt namelijk een belangrijke rol in de huidige digitalisering/robotisering trend.

De training is praktijkgericht en interactief. Onze (Master) Black Belt consultant/trainer vertelt uit eigen ervaring. Bovendien vragen we de deelnemers regelmatig naar hun praktijkvoorbeelden en lokken discussies uit met stellingen. Hierdoor wordt de theorie een ‘echt’ verhaal.

Ter afsluiting van het theoretisch deel leg je een examen af en ontvang je een officieel Lean Six Sigma Black Belt certificaat van ons.

Wil je een wereldwijd erkend CSSC-certificaat? Rond dan ook het praktijkgedeelte af.

Blok 1 (2 dagen)

Introductie en Organiseren van Lean Management

 • Kick-off Lean Six Sigma Black Belt
 • Introduction van Lean Management
  • Het Lean Huis
  • 5 lean principes
  • Klantwaarde (1e principe)
  • TIMWOODS (8 verspillingen)
  • Lean Game
 • Introduction van Six Sigma
 • DMAIC-methode
 • Lean Visie en Strategie (Hoshin Kanri)
 • Lean Accounting
 • Project Selectie & startup project

Blok 2 (2 dagen)

Project Definition

 • Gemba walk & Voice of the Customer
 • SIPOC
 • CtQ boom
 • QFD
 • Team Selectie
 • Stakeholder analyse & communicatie
 • Project charter

Process mapping & Measure

 • Process mapping, VSM (2e principe)
  • Affiniteit diagram
  • Value Stream Mapping (waardestroom analyse)
  • Spaghetti diagram
  • Mudawalks
 • Basis statistiek
  • Wat meten?
  • Sampling
  • Data collectie plan
  • Boxplot
  • Introductie Minitab

Blok 3 (2 dagen)

Meet statistiek

 • Kappa Test & Gage R&R
 • Performance charts
 • Process capability
 • Normal & non normal

Kwalitatieve analyse

 • Six Sigma: Analyse fase
  • Root cause analysis (grondoorzaken)
  • Ishikawa & 5xWhy
  • Failure Mode & Effect Analysis (FMEA)
  • Cause & effect diagram

Kwantitatieve analyse (Minitab)

 • Graphs
 • Pareto
 • Run charts
 • Hypothese testen
 • Correlatie & Regressie
 • Chi square
 • Normal & non normal

Blok 4 (2 dagen)

Vervolg Analyse fase

 • DOE
 • Multi factor analysis

Improve

 • Brainstormen
 • Solution selection matrix
 • FMEA & Poka Yoke
 • Pilot
 • Implementatie plan

3e Lean principe: Flow

 • One piece flow
 • Heijunka
 • Kanban
 • Takt-tijd & Little’s law
 • Yamazumi work balance chart
 • Game

4e Lean principe: Pull

 • Van Push naar pull productie
 • Kanban & Conwip

Blok 5 (2 dagen)

5e Lean principe: Perfectie

 • 5S & clean workspace
 • Dagelijkse en wekelijkse meetings
 • Verbeterbord
 • Poka Yoke, Jidoka
 • Total Productive Maintenance (TPM)
 • SMED
 • OEE
 • Kaizen Event (Kaikaku)

Change management

 • How to get support
 • Change acceleration process, 8 Stappen van Kotter
 • Knoster diagram
 • Communicatie
 • Tuckman team building

Control

 • Control plan
 • Control charts
 • Financiële reportage
 • Project documentatie
 • Project presentatie skills
 • Celebration

Design for Six Sigma (DFSS)

Examen voorbereiding, vragen
Examen (1,5 uur, 72 multiple choice vragen)

Inhoud praktijk deel (optioneel):

Tijdens of na het theoretische deel ga je zelfstandig aan de slag met je verbeterproject. Onze consultant kijkt met jou mee en is jouw sparringpartner. Je overlegt project documenten en data met elkaar. Het contact verloopt via email, telefoon en persoonlijke afspraak. Hij houdt gaandeweg je ontwikkeling bij en toetst je vaardigheden. We toetsen je verbetertraject aan een aantal criteria

 • Je voert het project uit volgens de Lean Six Sigma DMAIC structuur
 • Je gebruikt de juiste Lean Six Sigma instrumenten op de juiste wijze
 • Je project levert meetbare verbeteringen op, die zijn uit te drukken in tijd of geld

Door de begeleiding leer je snel en prettig de theorie in praktijk te brengen en bereik je mooie resultaten.

Je bepaalt zelf de intensiteit van de begeleiding. We helpen je hier uiteraard graag bij. Neem bij vragen dus gerust even contact met ons op. Als standaard bieden we drie niveaus aan: 6, 12 of 18 uur begeleiding. Daarbij is 6 uur is echt minimaal voor het behalen van het CSSC Black Belt certificaat. Hoe meer tijd we samen hebben, hoe regelmatiger, inhoudelijker en persoonlijker we begeleiding kunnen bieden.

Bij alle niveaus krijg je:

 • Een intake gesprek;
 • Kun je gebruik maken van onze templates;
 • Begeleiding en vaardigheidstoetsing door een (Master) Black Belt;
 • Een certificeringsgesprek samen met jouw opdrachtgever;
 • Het CSSC Lean Six Sigma Black Belt certificaat.

Hoe lang duurt deze Black Belt training?

Het theoretische deel duurt 10 dagen verspreid over 5 trainingsblokken van 2 dagen. De trainingsdagen zijn van 09:30 uur tot ca. 16:00 uur. De studielast exclusief trainingsdagen zijn 3 tot 4 uur per week.

Onder het tabblad ‘Inschrijven’ vind je alle startdata en overige data van de trainingen. 

Voor tussen de trainingsblokken geven we je een aantal behapbare opdrachten mee. Denk hierbij aan het lezen van artikelen en het in de praktijk uitvoeren van Lean Six Sigma instrumenten. Zodoende breng je het geleerde direct in de praktijk. Het is geen probleem als je hier niet aan toekomt, maar besef dat ‘doen de beste manier van leren is’. Terug in de training bespreken we ieders bevindingen, wat veelal mooie ervaringen opleveren.

Het praktijk deel is optioneel en op eigen gelegenheid te starten. De gemiddelde duur van een goed gescoped verbeterproject is drie maanden. Onze consultant/trainers begeleiden je hier uiteraard graag bij.

Onze trainers en de CSSC-certificering

De Black Belt trainingen worden gegeven door onze ervaren (Master) Black Belt consultants. Met veel praktijkvoorbeelden leggen zij jou de theorie van Lean Six Sigma uit. Door middel van simulaties en oefeningen leer je de theorie direct in de praktijk te brengen.

Ter afsluiting van het theoretisch deel leg je een examen af en ontvang je een officieel Lean Six Sigma Black Belt certificaat van ons.

Wil je een wereldwijd erkende certificering van The Council for Six Sigma Certification (CSSC)? Rond dan ook het praktijkgedeelte af. 

Tijdens of na het theoretische deel ga je zelfstandig aan de slag met je Lean Six Sigma verbeterproject. Onze consultant kijkt met jou mee en is jouw sparringpartner. Je overlegt project documenten en data met elkaar. Het contact verloopt via email, telefoon en persoonlijke afspraak. Hij houdt gaandeweg je ontwikkeling bij en toetst je vaardigheden.

Ter afsluiting van jouw verbeterproject plannen we een certificeringsgesprek in en ontvang je van ons het hooggewaardeerde CSSC Lean Six Sigma Black Belt certificaat.

Bureau Tromp is een door de CSSC geaccrediteerde Lean Six Sigma opleider. Deze accreditatie staat garant voor onze hoge kwaliteit trainingen. Bovendien wordt daarmee jouw certificaat wereldwijd erkend. Onze trainingen worden op basis van ruim 900 reviews beoordeeld met een 9 (bron: Feedback Company).

Lean Six Sigma Black Belt CSSC

Investering

De kosten voor deelname zijn € 4.995,- (excl. 21% BTW & 0% BTW voor particulieren en organisaties met een BTW-vrijstelling) per persoon. Dit is inclusief alle trainingsmaterialen, theorie-examen en faciliteiten (lunches, drankjes etc.). Tijdens de training maak je gebruik van je eigen laptop waarop wij Minitab installeren met een proeflicentie. Heb je al eerder een training bij ons gevolgd, dan ontvang je altijd 10% korting op al onze trainingen.

Praktijk deel (optioneel)

Voor het behalen van je praktijkcertificering boven op je theoriecertificering maak je gebruik van een coach. Je bepaalt zelf de intensiteit van begeleiding. We helpen je hier uiteraard graag bij. Neem bij vragen dus gerust even contact met ons op.

 • 6 uur coaching (€900): Dit is het minimumaantal uur coaching voor je praktijkcertificering. Indien je projectmanagement ervaring hebt en binnen je bedrijf een Black Belt om je te begeleiden, dan is 6 uur coaching genoeg voor jou. Je coach van Bureau Tromp zal in de gesprekken met jou controleren of je voldoet aan de gestelde voorwaarden voor certificering en hij/zij zal het eindgesprek met je voeren.
 • 9 uur coaching (€1.350): onze ervaring leert dat dit het meest passend is voor je Green Belt project. Je voert zelfstandig je verbeterproject uit en waar nodig is je coach beschikbaar voor vragen en tips. Als afsluiting van je project geef jij een presentatie die je coach met een onafhankelijk trainer zal beoordelen.
 • 12 uur coaching (€ 1.800): ook hier leert de praktijk dat dit het meest passend is voor je Black Belt project. Je voert zelfstandig je verbeterproject uit en waar nodig is je coach beschikbaar voor vragen en tips. Als afsluiting van je project geef jij een presentatie die je coach zal beoordelen.

 

Direct inschrijven

Offerte per mail

Open inschrijving

De trainingen vinden plaats in:

 • Houten – Utrecht (Kantoor Bureau Tromp)

Lean Six Sigma Black Belt

Don. 18 januari 2024 in Houten - Utrecht (Kantoor Bureau Tromp)

Wil jij dé expert worden op het gebied van Lean en Six Sigma en het boegbeeld binnen jouw organisatie? Volg dan deze training en word CSSC gecertificeerd Lean Six Sigma Black Belt! Trainingsdata: 18+19 jan, 1+2 feb, 15+16 feb, 29 feb, 1+14+15 maart 2024.

Inschrijven

Optie nemen

Lean Six Sigma Black Belt

Maa. 18 maart 2024 in Houten - Utrecht (Kantoor Bureau Tromp)

Wil jij dé expert worden op het gebied van Lean en Six Sigma en het boegbeeld binnen jouw organisatie? Volg dan deze training en word CSSC gecertificeerd Lean Six Sigma Black Belt! Trainingsdata: 18+19 maart, 25+26 maart, 8+9 april, 22+23 april, 6+7 mei 2024.

Inschrijven

Optie nemen

Lean Six Sigma Black Belt

Don. 23 mei 2024 in Houten - Utrecht (Kantoor Bureau Tromp)

Wil jij dé expert worden op het gebied van Lean en Six Sigma en het boegbeeld binnen jouw organisatie? Volg dan deze training en word CSSC gecertificeerd Lean Six Sigma Black Belt! Trainingsdata: 23+24 mei, 6+7 juni. 20+21 juni, 4+5 juli, 11+12 juli 2024.

Inschrijven

Optie nemen

Wil je een in-company training?

Al onze trainingen organiseren we ook graag bij jou op kantoor. Je volgt de training dan met een groep collega’s (max 12 personen). Meer informatie vind je hier >. Bel ons of stuur ons een email om de training met elkaar af te stemmen.

Heb je nog vragen?

Neem contact op via 030 227 0000 of info@bureautromp.nl We helpen je graag verder!

Chat openen
1
💬 Heb je hulp nodig?
Hi! Kan ik je ergens mee helpen? Open de chat en stel je vraag.