Kaizen Lean: Veranderen naar beter

Kaizen Lean is de Japanse equivalent van continu verbeteren. Letterlijk betekent het “veranderen naar beter”. Kaizen is één van de vele principes van het Toyota Production System (TPS).
TPS is de basis van Lean Management. Kaizen en Hansei zijn twee woorden die je vaak samen hoort. Hansei staat voor het principe van “fouten maken mag, als je er maar van leert”. Je kunt immers niet verbeteren als je niet mag uitproberen of iets beter of juist niet beter werkt.

Waar komt Kaizen Lean vandaan?

Kaizen Lean wordt vaak gezien als een bundeltje instrumenten die je kan toepassen. Maar de oorsprong van Lean bij Toyota laat ons zien dat er veel meer is. Innovatie is altijd de kracht van Toyota geweest. Om te innoveren moet je medewerkers kunnen laten leren. Leren van fouten zorgt ervoor dat je de volgende keer op een andere manier met een situatie omgaat. Als je vervolgens een organisatie hebt waarin de geleerde lessen worden verspreid en opgepakt door andere medewerkers kun je continu verbeteren. Kaizen is dit continu verbeteren in kleine stapjes. Bij het verbeteren is het belangrijk om achter de root-cause ofwel de echte kern van een probleem te komen. Dit doe je met behulp van het principe 5 X WHY? ofwel de “5 keer waarom-vraag”. Het principe is heel simpel: door de “waarom-vraag” te blijven stellen kom je achter de ware oorzaak van een probleem. Lees hier meer over de 5 X WHY?

Hoe pas je Kaizen toe in je eigen organisatie?

Wat kan jij nu binnen je eigen organisatie met Kaizen Lean? Een goed voorbeeld van een toepassing is de Kaizen workshop. Voorafgaand aan deze workshop wordt een proces geselecteerd dat dient te worden verbeterd. Tijdens de Kaizen workshop worden de volgende stappen doorlopen:

  • Bepaal wie de klant is in dit proces (intern & extern)
  • Breng het huidige proces in kaart door o.a. fysiek het proces te volgen
  • Gebruik creatieve werkvormen (bijv. four-blockers) om oplossingen te bedenken voor het nieuwe werkproces
  • In subgroepen wordt een implementatie-aanpak gemaakt
  • Plan-Do-Check-Act op de uitstaande implementatie-acties

Meer weten over deze basisstappen? Lees hier verder.

Bureau Tromp en Kaizen

Bureau Tromp heeft inmiddels een groot aantal Kaizen workshops begeleid. Voor meer informatie over onze aanpak, neem nu contact met ons op.

Ga naar WhatsApp