Jishuken: managers gaan zelf aan de slag met Lean

Verandermanagement

Jishuken: managers gaan zelf aan de slag met Lean

Jishuken staat symbool voor het continu verbeteren door managers. Letterlijk betekent Jishuken, autonomie of zelfstandigheid. Zelfstandigheid van managers om met continu verbeteren aan de slag te gaan of om het te leren. Veel managers sturen verbeterteams aan om continu te verbeteren, maar doen zelf niets meer dan het zijn van een sponsor of motivator.

De oorsprong van Jishuken

Het zal je niet verbazen dat de oorsprong hiervan bij Toyota en het Toyota Production System (TPS) ligt. Al sinds de begindagen van het TPS worden managers naar de werkvloer gestuurd om zelf met continu verbeteren aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door middel van Kaizen sessies zijn processen verbeterd. Het zou veel efficiënter zijn geweest om dit door de mensen van de werkvloer zelf te laten doen. Maar hierdoor wordt een cultuur gecreëerd van zelf zien en zelf doen. Dit principe zien we ook terug in de bekende Gemba walks. Het management gaat zelf kijken wat er gebeurt (en wat er beter kan). Dit belangrijke principe uit TPS noemen ze “Genchi Genbutsu”. In het Nederlands zou je dit vertalen als “zoals het echt gebeurt op de locatie”

Welke stappen voor Jishuken

Toyota hanteert een aantal stappen om te komen tot een succesvolle Jishuken:

1. Het begint allemaal met het samenstellen van een team. Dit team bestaat gemiddeld uit 5 tot 8 deelnemers. Dit zijn allemaal managers of hoger (CEO). Samen gaan ze aan de slag om verbeteringen door te voeren. Het doel is dat alle managers binnen een organisatie ooit betrokken zijn geweest bij een Jishuken.
2. De managers moeten zelf het probleem analyseren. Dit doen zij door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de betrokken medewerkers.
3. Voer de verbeteringen door. Samen met alle betrokken medewerkers implementeren de managers ook zelf de verbeteringen.

Het doel van Jishuken is niet alleen om betrokkenheid van het management te creëren. Maar ook om hen te laten inzien dat continu verbeteren meer is dan zomaar weer een manier om verandering te weeg te brengen. Continu verbeteren moet bijdragen aan de oplossing van echte bestaande problemen binnen een organisatie.

Start met een training

Jishuken is niet lastig, alleen moeten managers wel kennis van zaken hebben. Hiervoor is het belangrijk om hen een training te geven. Een Champion training is een goed voorbeeld hiervan. In deze training, speciaal bedoeld voor managers, wordt enerzijds theorie van de Lean methodiek uitgelegd. Daarnaast dient het ook als een startpunt om de te volgen continu verbeterstrategie van de organisatie te bepalen. Tegelijkertijd wordt in deze training al gezamenlijk bepaald welke verbeterprojecten worden opgepakt. Met deze training heb je dus eigenlijk al de eerste 2 stappen doorlopen van het Jishuken proces.

Ga naar WhatsApp