Wet van Little (Little’s Law)

Wat is de Wet van Little?

De Wet van Little is onderdeel van één van de meest belangrijke onderwerpen binnen Lean Six Sigma, namelijk wachttijdtheorie. Sinds deze wet werd geïntroduceerd door John Little wordt deze wet veel aangehaald in boeken over operations management en logistiek. Dat is niet zo vreemd aangezien de Wet van Little in allerlei verschillende sectoren toepasbaar is: van industrie tot dienstverlening, zoals fabrieken, productielijnen, supermarkten, kappers, loketten en ga zo maar door. Je kunt de wet zelfs toepassen in je dagelijkse leven!

Vergelijk het met een kapper, je wilt niet dat klanten te lang op een knipbeurt moeten wachten anders loop je het risico dat ze naar een concurrent gaan. Je zult dus goed je proces moeten leren kennen op het gebied van wachttijden en voorraden. De wet van Little helpt je hier bij.

Na het lezen van deze blog weet je:

  • Wat de Wet van Little is;
  • Hoe je de Wet van Little kunt gebruiken in een Lean Six Sigma project.

Wil je meer leren over de Wet van Little? Schrijf je in voor onze 6-daagse Lean Six Sigma Green Belt training en wordt CSSC-geaccrediteerd Lean projectleider. 

Wet van Little

Definitie

De wet is vernoemd naar John Little, voormalig professor aan de Massachussets Institute of Technology. John Little bewees de wet die toegepast kan worden in elke situatie waar sprake is van wachttijden in 1961. De wet gaat uit van 3 kernvariabelen die gezamenlijk veel over je proces kunnen vertellen. Het gaat om de volgende variabelen:

  • Voorraad (I)
  • Doorlooptijd (T)
  • Doorstroomsnelheid (R)

Als 2 van bovenstaande variabelen bekend zijn kun je met behulp van de Wet van Little de onbekende variabele uitrekenen.

De Wet van Little wordt in formulevorm uitgedrukt als:

Formule voorraad

Deze formule kan dus ook vervoegd worden om de doorlooptijd en doorvoer uit te rekenen.

Formule doorvoer doorlooptijd

Voordat we verder gaan met voorbeelden is het goed om stil te staan bij de betekenis van de variabelen.

Voorraad

, ook wel ‘work in process’ (WIP) genoemd, is het aantal producten of klanten dat het proces doorloopt. Het gaat hierbij om producten/klanten die in de wacht staan en producten die op dat moment bewerkt worden of klanten die de dienst geleverd krijgen. Vergelijk het met een rij wachtenden voor de kassa. Als 4 personen wachten op de kassa bedraagt de WIP 5 klanten (4 wachtenden + 1 persoon die op dat moment geholpen wordt).

Doorlooptijd

, ook wel ‘process lead time’ (PLT) genoemd, is de tijd van klantorder tot de levering van de order. Om de doorlooptijd te berekenen houd je dus bij hoe lang het duurt vanaf de klantorder tot de daadwerkelijke levering aan de klant. Vergelijk het met een knipbeurt: Als je een kwartier hebt moeten wachten op een knipbeurt die een half uur geduurd heeft, bedraagt de doorlooptijd 45 minuten.

Doorstroomsnelheid

, ook wel ‘throughput rate’ (R) genoemd, betreft het aantal producten dat per tijdseenheid een proces doorstroomt. Bij een kapper bijvoorbeeld 2 klanten per uur. Als een kapper per kapsel een half uur nodig heeft, bedraagt de doorstroomsnelheid 2 per uur.

Wet van Little binnen Lean Six Sigma

Lean Six Sigma richt zich het creëren van zoveel mogelijk waarde voor de klant en het elimeren van activiteiten die geen waarde toevoegen van de klant. Deze niet waardetoevoegende activiteiten worden binnen Lean Six Sigma ook wel ‘muda’ of verspillingen genoemd. Bij de Wet van Little zijn de verspillingen ‘voorraad’  en ‘wachttijd’ het meest relevant.

Stel je bent werkzaam bij een gemeente die omgevingsvergunningen verleent. Je hebt een stapel aanvragen van 30 vergunningen liggen. Na een week lang bijhouden zie je dat er 4 vergunningen per week worden verleend. Met behulp van de Wet van Little kun je nu de doorlooptijd van een vergunningsaanvraag berekenen, namelijk:

De doorlooptijd van een vergunningsaanvraag bedraagt volgens de wet van Little 7,5 weken. Dit vind je te lang, aangezien de wet voorschrijft dat je als gemeente een termijn hebt van 6 weken om een vergunningsaanvraag te beoordelen.

Met behulp van Lean Six Sigma heb je verschillende procesverbeteringen doorgevoerd. Een maand na het doorvoeren van de verbetering besluit je het proces opnieuw te analyseren. Je ziet dat er een stapel van 15 vergunningsaanvragen ligt. Je ziet ook dat er na een week 5 vergunningen verleend zijn. Met behulp van de Wet van Little zie je de impact van je procesverbetering:

Wet van Little vb 2

Met de Wet van Little kun je dus de impact van een verbetering op het gebied van snelheid berekenen. Daarnaast kun je met de Wet van Little algemene stelregels herleiden. Zo betekent het aanhouden van tussenvoorraden in je proces vaak een stijging in de doorlooptijd.

Ga naar WhatsApp