Wat is Lean Six Sigma en hoe werkt het?

Methode

Wat is Lean Six Sigma en hoe werkt het?

Lean Six Sigma is een bewezen methodiek die een verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert. Door middel van deze aanpak worden bedrijfsprocessen efficiënter ingericht waarmee de doorlooptijd wordt verkort, kosten gereduceerd en de klanttevredenheid wordt verhoogd.

Lean Six Sigma is een combinatie van Lean management en Six Sigma en is erg populair over de hele wereld omdat het ondertussen duizenden bedrijven heeft geholpen om succesvol(ler) te worden en hoge(re) resultaten te behalen.

Lean

Lean management kijkt naar het gehele proces. Hierbij worden alle menselijke capaciteiten binnen een organisatie ingezet om zoveel mogelijk waarde te creëren voor de klant. Alle verspillingen, in tijd, materialen en handelingen, worden gereduceerd zodat alleen de belangrijkste processen in stand blijven om aan de wensen van de klant te voldoen. Dit zorgt niet alleen voor hogere resultaten, ook de werknemers die het proces uitvoeren zullen een prettigere manier van werken ervaren.

Lean Six Sigma Bureau Tromp

Six Sigma

Six Sigma is een methode die goed aansluit bij Lean Management en gaat een stapje verder. Met Six Sigma wordt er gestreefd naar een constante kwaliteitsverbetering van de (met Lean afgeslankte) bedrijfsprocessen. Dit gebeurt door te meten en statistieken bij te houden. Aan de hand van de kwaliteitscirkel van William Edwards Demming is Six Sigma gestructureerd in vijf fases: Define, Measure, Analyse, Improve en Control (DMAIC). Deze fases moeten stap voor stap worden doorlopen om de bedrijfsprocessen te optimaliseren.

DMAIC Bureau Tromp

Hoe werkt Lean Six Sigma?

De focus van Lean Six Sigma ligt op het verhogen van de klanttevredenheid door te kijken waar de klant écht behoefte aan heeft. Tegelijkertijd wordt het proces van het product of dienst efficiënter ingericht (Lean) en continu verbetert (Six Sigma). Hoewel het per organisatie en branche verschilt leidt deze methode vrijwel altijd tot een verhoging van het bedrijfsresultaat en tevreden werknemers.

 

Klinkt het te mooi om waar te zijn? Lean Six Sigma is toepasbaar in elke branche dus ook jouw organisatie kan met behulp van de trainingen van Bureau Tromp streven naar een duurzame verbetering van uw bedrijfsresultaat. Kijk hier welke bedrijven al voor zijn gegaan en wat zij van onze trainingen vonden.

lss green belt

Ga naar WhatsApp