Yield

De methodieken Lean en Six Sigma worden vaak ingezet om de opbrengst van processen te verbeteren. Onderliggende vraag is dan vaak hoe met minder resources, sneller meer goede producten of diensten aan te bieden.

De term “Yield” (Engels voor “opbrengst”) is hierbij een vaak gebruikte prestatiemaat. Yield is een proportie die aangeeft hoe groot het aandeel ‘goede’ producten (of diensten) is dat een proces levert.

Traditionele berekening van yield

Traditioneel wordt Yield als volgt gebruikt:

yield process aanduiden met input en output

Stel we hebben een proces dat input verwerkt tot output. Vervolgens kijken we hoe veel van de output van dat proces goed is en hoeveel afkeur dat er is. De Yield is dan gedefinieerd als het aantal goede producten gedeeld door het totaal aantal producten.

Yield is dus een proportie en wordt meestal in een percentage uitgedrukt.

In formulevorm:         Yield = aantal goed / aantal input

Deze traditionele manier van Yield berekenen heeft een nadeel; het beschouwt het proces als één grote black box en we weten daarmee eigenlijk niets over de interne werking en effectiviteit van dat proces.

Vaak zien we dat deze manier van Yield een te rooskleurig plaatje van het proces laat zien; we hebben namelijk geen zicht op bijvoorbeeld herbewerkingen en afvalstormen, etc. die nodig zijn om uiteindelijk toch een goed product (of dienst) af te leveren.

Lean Six Sigma manier van yield berekenen

Binnen Lean Six Sigma gaan we daarom net een laagje dieper, we openen deze black box van het proces en kijken naar de individuele proces-stappen van dat proces met hun yield.

individuele processtappen binnen yield

Door zo te werk te gaan krijgen we een veel gedetailleerder en realistischer beeld van hoe goed een proces presteert; we krijgen hiermee ook inzicht in de zogenaamde verborgen fabriek; Alle handelingen die moeten worden verricht om een product te herstellen of over te doen. Deze ‘verborgen fabriek’ is vaak een zeer dure fabriek, omdat er veel kosten moeten worden gemaakt (uren, resources, etc..) waar geen extra opbrengsten tegenover staan. Het is puur verlies.

Door in de black box van het proces te kijken zien we dat het proces uit meerdere stappen bestaat, die elk een eigen Yield hebben (en mogelijk ook rework en afkeur).

Met deze informatie kunnen we voor dat proces nu een zogenaamde Rolled Throughput Yield definieren (RTY), een maatstaf die staat voor de kans dat een product zonder enige afkeur of herbewerking (rework), dus direct in 1 keer goed, door het gehele proces gaat (de term First Pass Yield wordt ook vaak gebruikt).

In bovenstaande voorbeeld is de RTY van het proces te berekenen uit de Yields van de onderliggende processtappen.

In formulevorm          RTY = Yield1 * Yield2 * Yield3

Deze RTY laat zien wat de impact is van de prestaties van de afzonderlijke processtappen;
we kijken eigenlijk alleen naar alle producten (of diensten) die rework-vrij of afkeur-vrij geleverd worden.

Ga naar WhatsApp