Dit moet je weten over World Class Manufacturing

Tools | Lean

Dit moet je weten over World Class Manufacturing

De moderne manager wordt overspoeld met termen en methodieken. Dit blog gaat over World Class Manufacturing (WCM). Is dat de zoveelste hype die weer net zo snel verdwijnt als hij verschenen is? Lees verder (dat kost je ongeveer 3 minuten) en je weet wat World Class Manufacturing is, op welke ideeën het is gebaseerd en wat de belangrijkste instrumenten zijn.

Wat is World Class Manufacturing?

World Class Manufacturing is niet nieuw. De term bestaat al sinds de jaren ’80-’90. Ook is het geen nieuwe techniek. Het bundelt de ideeën en tools uit de drie meest bekende methodes om processen te verbeteren: Lean Management, Six Sigma en Total Productive Maintenance (TPM). World Class Manufacturing wordt toegepast in de industrie of productieomgevingen en draait om het verhogen van kwaliteit, het verlagen van kosten en het verhogen van productiesnelheid.

Welke ideeën zitten achter World Class Manufacturing?

WCM is niet zozeer een techniek of een methode, als wel een managementconcept. Het volgt daarmee niet zozeer een bepaalde structuur, maar maakt gebruik van concepten om de prestaties voortdurend te verbeteren. WCM put daarbij uit de achtergrond en tools van Lean, Six Sigma en Total Productive Maintenance. De belangrijkste concepten zijn:

 • Benchmarking
  De meeste mensen kennen de Europese wijze van benchmarking. Dat wil zeggen, je vergelijkt verschillende processen of bedrijven met elkaar en neemt de best presterende werkwijze over, om op die manier telkens een stap verder te komen. De Japanse definitie van benchmarking is echter het creëren van een startsituatie, ten opzichte waarvan je gaat verbeteren.
 • Kaizen
  Door voortdurend processen of werkwijzen te vergelijken (benchmarken), heb je een basis van verbeterideeën. Deze ideeën gebruik je om je processen aan te passen en te verbeteren. Dit is het principe van ‘iedere dag een stukje beter’, wat we kennen uit de Lean Toolbox onder de naam Kaizen.
 • Overall Equipment Effectiveness
  Overall Equipment Effectiveness (OEE) gaat over het vergroten van de uptime van je productieapparaten en is vaak een van de eerste zaken waar je naar kijkt als je World Class Manufactoring gaat toepassen. Want, eenvoudig gezegd, het heeft nog geen zin je processen te optimaliseren als je de machines de helft van de tijd stil staan voor onderhoud, reparatie of omstelling.

De belangrijkste stappen richting World Class Manufacturing

Zoals gezegd, WCM volgt niet zozeer een methode of stappenplan, maar gaat veel meer over de achterliggende concepten. Er is dan ook niet één vaste structuur aan te wijzen. Wel zijn er een aantal stappen die de meeste bedrijven vroeger of later volgen, maar niet per se in dezelfde volgorde:

 • Vermindering van de insteltijd en het afstellen van machines: Het is belangrijk dat organisaties in staat zijn om tijd te besparen bij het instellen van machines en bij het afstemmen van de machines voor de productie. Bijbehorende Lean tools zijn takttijd of SMED (Single Minute Exchange of Dies)
 • Vermindering work-in-progress (WIP): in veel productieomgevingen is een hoge tussenvoorraad of WIP normaal. Dat stelt je in staat om door te produceren in geval van verstoring. Alleen: verhoogde WIP is duurder, kost ruimte en leidt de focus af van het productieproces.
 • Stel productmutaties uit: Om een hogere mate van maatwerk te bereiken worden veel veranderingen in het eindproduct aangebracht. Het is echter belangrijk dat mutaties die voor de ontwerpfase zijn bedacht, pas na de eindbewerking worden doorgevoerd.
 • Het richten op het minimale: Het is belangrijk voor de organisatie om zich te richten op de productie van producten die zijn afgestemd op de voorspelde vraag om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.
 • Cellulaire productie: Het is belangrijk dat de productieprocessen worden ingedeeld naar de aard ervan.

Tot slot

De filosofie achter World Class Manufacturing sluit heel erg aan op Lean en Six Sigma. Sterker nog, deze methoden zijn eigenlijk niet los van elkaar te zien. Wil je meer weten over de inzet van WCM of Lean in jouw organisatie? Bureau Tromp heeft ruime ervaring in productieomgevingen en vertellen je er graag over. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Ga naar WhatsApp