10 tips om Six Sigma te managen

Methode

10 tips om Six Sigma te managen

Het implementeren van Six Sigma alleen staat niet altijd garant voor betere resultaten. Hoe kunnen organisaties het beste Six Sigma processen onderhouden om dit wel te realiseren? Wij geven 10 tips om Six Sigma te managen.

lean green belt cursus

 

1. Betrokkenheid

Een betrokken hoger management is essentieel. Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig om alle leden eerst op te leiden. Deze training moet op zijn minst bestaan uit een introductie in Six Sigma: de tools en technieken en de rollen en verantwoordelijkheden van het management op Champion niveau.

Het is belangrijk dat iedereen overtuigd is van de voordelen van Six Sigma. Daarnaast moeten de onderstaande punten bewaakt worden:

  • De organisatiedoelen lopen gelijk met Six Sigma projecten
  • Verspillingen zijn geëlimineerd
  • Een persoon wordt gekozen om de projecten te leiden en wordt opgeleid tot Black Belt

2. Six Sigma Champions

Alle leiders moeten getraind worden tot Six Sigma Champions. Deze training duurt twee dagen en is speciaal bedoeld voor leidinggevenden. Het leert je om de juiste vragen te stellen en de Green en Black Belts te inspireren en te ondersteunen bij het uitvoeren van projecten.

3. Planning

Voor de beste resultaten moet de Six Sigma planning binnen het organisatieplan vallen. Zorg ervoor Six Sigma projecten onderdeel worden van de nieuwjaarsplannen.

4. Opleiding

Zorg dat je wordt opgeleid door de beste Lean Six Sigma consultants. Onze trainers zijn allemaal (Master) Black Belts met ruime ervaring met Lean Six Sigma projecten. Zo weet je zeker dat je echt opgeleid wordt tot het juiste niveau.

5. ROTI

Probeer ervoor te zorgen dat de Return On Training Investment op zijn minste 20 is. Dit kan gedaan worden door projecten goed te definiëren en de goede mensen op de juiste plekken te zetten. Om de ROTI uit te rekenen gebruik je de volgende formule:

Waarde van de voordelen : kosten van de training x 100 = ROTI

Lean Six Sigma

6. Six Sigma op alle lagen

Om Six Sigma het beste uit te voeren is het belangrijk dat Six Sigma wordt doorgevoerd in alle lagen van de organisatie. Het is leuk om een aantal Green Belts en Black Belts projecten te laten doen, maar het trainen van alle medewerkers werkt beter. De Yellow Belt training is hier bijvoorbeeld geschikt voor. Het zorgt namelijk voor meer betrokkenheid en iedereen weet waar de organisatie mee bezig is.

7. Certificering

Creëer een programma waarin certificering centraal staat. Geef bijvoorbeeld iedereen die een proces succesvol heeft afgerond een certificaat en pak het groots aan. Zorg er dan wel voor dat het certificaat echt iets waard is en geef het alleen als er juist gebruik is gemaakt van de Lean Six Sigma tools.

Kenmerken Green Belt

Kenmerken van Green Belt

 

8. Begeleiding

Ontwikkel proces waar goede begeleiding centraal staat. Dit is noodzakelijk om alle projecten de juiste koers te laten varen zodat deze op tijd afgerond worden.

9. Financiën

Financiën moeten gevalideerd zijn. Alles moet continu gecontroleerd worden. Deze verantwoordelijkheid kan het best overgedragen worden aan de projectleider of proceseigenaar wanneer de projectleider dit toewijst.

10. Juiste manager

Laat het niet toe dat de kwaliteitsmanager verantwoordelijk wordt voor het Six Sigma project. De rol van een kwaliteitsmanager is duidelijk verschillend en hij zal niet in de positie zijn om het Six Sigma proces te managen voor de gehele organisatie.

Ga naar WhatsApp