Turnaround Management of Omkeer Management

Verandermanagement

Turnaround Management of Omkeer Management

Wat is turnaround management eigenlijk?

Turnaround management richt zich op slecht presterende of slecht functionerende organisaties. Een bouwbedrijf dat maar jaar-in-jaar-uit rode cijfers blijft schrijven. Of een gemeente waar de werksfeer en werkdruk zo slecht is dat er een jaarlijks personeelsverloop is van meer dan 50%. Allemaal situaties waarin een drastische verandering gewenst is.

Met behulp van een turnaround manager (ofwel een crisismanager of interimmanager) wordt een dergelijke omschakeling ingezet. Vaak wordt dit ook gebruikt om een slechtlopend bedrijf ‘goedkoop’ te kopen en deze vervolgens (als alles weer goed loopt) tegen een hoger bedrag te verkopen. Oppoetsen en doorverkopen heet dit in modern jargon.

Oorzaken

De reden om een turnaround manager in te huren kunnen velerlei zijn. Denk aan: geen duidelijke visie of strategie waardoor het bedrijf alle kanten op gaat. Ook kan de omgeving, bijvoorbeeld de economische situatie, die ervoor zorgen dat er een enorme vraaguitval is ontstaan. De kwaliteit van de dienstverlening of de aangeboden producten kan onvoldoende zijn, waardoor klanten geen herhaalaankoop doen.

Hoe gaat een turnaround manager aan de slag?

Een manager die de turnaround zal gaan begeleiden zal in eerste instantie zich een beeld willen vormen van de huidige situatie. Vaak zal hij een (beknopte) analyse doen, een verbeteraanbeveling doen en daarnaast een tijdspad uitstippelen voor de verbeteraanpak.

Een turnaround traject kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Het herstructureren van de schulden door middel van alternatieve financiering, aangepaste voorwaarden bij bestaande schuldeisers, (deels) kwijtschelding van de schulden.
  • Opstellen en aanpassen van missie, visie en bedrijfsstrategie. Dit is de basis van iedere organisatie. Als ervan buitenaf expertise wordt ingezet, dan zijn vaak bepaalde blinde vlekken sneller inzichtelijk.
  • Bedrijfsvoering verbeteren. Bijvoorbeeld het aanpassen van de processen door het inzetten van Lean management. Door het wegnemen van verspillingen kan efficiënter of goedkoper geproduceerd worden.
  • Een lastiger traject is een cultuurverandering doorvoeren. Deze kan echter niet zonder een duidelijke kapstok van het hoe en waarom van deze verandering. Een aanpassing van de missie, visie en strategie en de daaruit volgende kernwaarden kan een mooie aanleiding zijn.

Hoe weet jij dat het tijd is voor een turnaround manager?
Eigenlijk zijn bedrijven bij uitstek te laat zijn (onderzoek toont aan dat dit gemiddeld 12 maanden is) voordat zij een turnaround manager in gaan zetten.

Ga naar WhatsApp