Alles wat je wilt weten over Smart Industry

Tools | RPA

Alles wat je wilt weten over Smart Industry

Wat is Smart Industry?

Smart Industry is het integreren van data in productiebedrijven. Het doel hiervan is om productiesystemen (zoals machines, softwaresystemen en producten) samen te laten werken en te laten reageren op real-time veranderingen in vraag of condities van het bedrijf, de klant of supply chain. Smart Industry is een geavanceerde vorm van de Internet of Things. Bij de Internet of Things zijn machines verbonden met het internet om data te delen. Smart Industry gebruikt deze data om machines, softwaresystemen en producten met elkaar te laten communiceren. Je kunt hierdoor machines autonoom beslissingen laten nemen. Ook kun je robots ontwikkelen die zelfstandig producten afroepen of bijvoorbeeld aangegeven wanneer onderhoud nodig is. Andere gebruikte termen voor Smart Industry zijn Smart Manufacturing en Industry 4.0, ook wel de vierde industriële revolutie. Hieronder worden de vier industriële revoluties weergegeven.

smart industry

De vraag en wensen van klanten veranderen continu, zeker in de huidige wereld waarin we leven. De wensen van klanten worden specifieker, en klanten verwachten dat hier snel op wordt gereageerd. Daarbij wordt de levensduur van producten steeds korter. Dit vergt veel van organisaties. Organisatie moeten hun processen continu veranderen en moeten hun producten constant aanpassen. Smart manufacturing is een manier om dit te doen. Ben jij benieuwd wat het is en waarom het wordt toegepast?

Waar wordt het toegepast?

Smart Manufacturing wordt binnen productiebedrijven toegepast. Een voorbeeld is de automobielindustrie. Producenten van auto’s, zoals Toyota, krijgen steeds meer te maken met maatwerk en specifieke wensen van klanten. Denk bijvoorbeeld aan auto’s met verschillende opties, kleur en motorinhoud. De klant stuurt het productieproces aan en op basis van wat de klant wilt, wordt het proces bepaald. De auto communiceert met de verschillende werkstations en machines. Op die manier bepaalt de auto zelf welke route afgelegd moet worden in de fabriek om aan de wensen van de klant te voldoen. Ook de machines bepalen zelf wat er moet gebeuren bij iedere processtap. Op die manier wordt de auto geproduceerd en geassembleerd om vervolgens afgeleverd te worden bij de klant.

smart industry

Waarom Smart Industry?

Zoals in de introductie van dit artikel staat beschreven, worden klantwensen steeds specifieker en wordt de levensduur van producten steeds korter. Dit vergt dat een organisatie snel moet kunnen reageren en flexibel (Agile) moet zijn. Industrie 4.0 is een manier om als organisatie flexibeler te kunnen reageren op veranderingen en hierdoor voorop te lopen in de industrie. Hieronder zijn een aantal voordelen en nadelen met betrekking tot Smart Industry op een rij gezet.

  • Met Smart Industry wordt de kwaliteit verbeterd en gaat de productiviteit omhoog. Door het digitaliseren elimineer je menselijk falen en kans op fouten. Smart Industry wordt veelal gecombineerd met Six Sigma, dit reduceert variatie. Digitalisering heeft als voordeel dat je het proces en prestaties continu kunt monitoren. Dit zal resulteren in een hogere yield en betere benutting van je resources.
  • De operationele kosten gaan omlaag. Doordat machines preventief aangeven wanneer onderhoud nodig is, voorkom je dure reparaties en onnodige kosten. Uit onderzoek is gebleken dat deze kosten met 40% gereduceerd kunnen worden. Een bijkomend voordeel is dat er vervolgens geen lange ongewenste stilstand is van de machines, waardoor klantenleveringen bijvoorbeeld in gevaar kunnen komen. Ook zal de levensduur van de machines langer worden, omdat er preventief onderhoud plaatsvindt.
  • Het gebruik van big data geeft je inzicht in je proces en in fluctuaties op de markt. Zo ben je bijvoorbeeld op de hoogte van problemen bij leveranciers of verandering van vraag van klanten. Hierdoor kun je het proces real-time aanpassen om bijvoorbeeld meer of minder te produceren of het product aan te passen. Door een betrouwbaarder en voorspelbaarder proces, ben je in staat je ‘process efficiency‘ hoog te houden.
  • De kosten en investeringen om als organisatie ‘Smart’ te gaan werken kunnen hoog zijn. Uiteindelijk, en in realiteit, zal de transformatie naar Smart Industry in kleine stappen verlopen. Het is niet een uitgave die in één keer gedaan zal worden.
  • Ook online veiligheid is een belangrijke factor. Veel bedrijven hebben het vertrouwen (nog) niet in een cloudomgeving, waarin alle belangrijke en gevoelige informatie opgeslagen is.
  • Autonome robots zijn waarschijnlijk de toekomst. Maar als het gaat om gevoelige of vertrouwelijke informatie en beslissingen die genomen moeten worden, dan kan op dit moment de mens vaak zelf beter een keuze maken.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Smart Industry?

Wij vertellen je graag meer onder het genot van een kop koffie. Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Banner Whitepaper Continu Verbeteren

Ga naar WhatsApp