Het belang van SMART doelen

De SMART doelen staan voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.
De meeste mensen kennen of herkennen deze vijf termen wel. En ook dat ze verband houden met het formuleren van doelstellingen of acties. Het belang ervan wordt echter minder onderkent. Wellicht is dat ook de voornaamste reden dat doelen zo vaak niet SMART worden geformuleerd.

 

SMART doelen en de relatie tot het behalen van succes

Uiteraard weten medewerkers waartoe de organisatie waarvoor ze werken, ‘op aard is’ en dat het belangrijk is om bijvoorbeeld kwalitatief hoogwaardig of snel het werk op te leveren.
Maar niet zelden kan men slechts een vaag beeld schetsen van de doelen die worden nagestreefd. Laat staan wat dit betekent voor hun eigen werk. Dus: Wat is kwaliteit? Wat is snel? Is een levertijd van 2 werkdagen goed? En als we daar voor 80% van onze orders aan voldoen, is dat dan goed genoeg? Het is eigenlijk opmerkelijk hoe vaak dit onduidelijk is. En dat terwijl het hebben van een scherp (en dus SMART!) beeld van je doelen cruciaal is voor het bepalen en behalen van je succes. Dit geldt zowel voor de organisatie als voor het individu. Immers stellen we doelen op om bijvoorbeeld:

  • te voldoen aan de wensen van de klant
  • concurrentievoordeel te behalen
  • gezonde winstmarge te behalen

Kortom, zonder SMART doelen hoop je maar dat je na een periode van hard werken hebt bijgedragen aan een ‘goed resultaat’. Het vervelende is: je weet het niet!

Het belang van SMART doelen

SMART doelen zijn enerzijds nodig om gericht en gezamenlijk te kunnen toewerken naar resultaten. Anderzijds zijn ze de basis voor continu verbeteren doordat ze je helpen om te kunnen terugblikken op de afgelopen periode en hiervan te leren: wat zorgt ervoor dat we onze doelen hebben gehaald? Wat hebben we anders gedaan? Welke slimme werkwijze moeten we borgen? En omgekeerd wat leren we van het niet halen van de doelen?

SMART doelen dragen bij aan het grote geheel

In het verleden heb ik eens een afdelingsmanager mogen bijstaan die het bijhouden van cijfers en KPI’s maar vervelend vond. Ze had het gevoel alsof dat het enige was dat telde (voor haar manager) en dat demotiveerde haar en haar medewerkers. Dacht ze. Totdat er een enorme financiële strop dreigde als gevolg van het niet in de gaten houden van (en dus het niet sturen op) een cruciale KPI. De ernst van de situatie was bij de hele afdeling snel duidelijk en met een enorme collectieve inspanning werd de financiële strop alsnog afgewend.

Vanaf dat moment werd de betreffende KPI SMART geformuleerd en wekelijks bijgehouden en besproken met het hele team. Het viel de afdelingsmanager op dat dit een positieve uitwerking had op de medewerkerstevredenheid. Immers ontlenen we allemaal trots en voldoening als we, met onze inspanningen, kunnen bijdragen aan een groter geheel. Zo bleek ook op deze afdeling.

Heb je de doelen van jouw organisatie of afdeling al Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden geformuleerd? Vragen of hulp nodig? Neem contact met ons op.

 

smart

Ga naar WhatsApp