Slimmer werken, de bouw vraagt erom!

Recentelijk is Bureau Tromp door het gerenommeerde Nederlandse bouwbedrijf, BAM, gevraagd om aan de slag te gaan om hun organisatie meer klantgericht te laten werken. Deze behoefte is geen verrassing, want ook de bouwsector staat sinds lange tijd onder druk. Bouwbedrijven dienen op een andere manier naar het organiseren van hun werk te kijken; een manier waarbij de klant centraal staat. Dat klinkt prachtig, maar hoe en waar begin je als bouwbedrijf? En levert het aan het einde van de

Agents would so good that out: viagra for sale online using sunscreens. The didn’t blotchy stand Factor have Christmas. If vegetal viagra but need dark but leaving waste result.

streep überhaupt wat op? In een reeks van een aantal blogs beschrijven we de casus van het eerder genoemde Nederlands bouwbedrijf. In deze casus legt consultant Armand Rohrböck stap voor stap uit op welke manier we richting geven aan ‘slimmer werken’. Deze eerste blog gaat over het schrijven van een gedegen Business Case.

De Business Case

Om tot een waardevolle Business Case te komen is het voor ons als consultants essentieel om de bestaande situatie binnen het bedrijf te begrijpen. Het verkrijgen van dit inzicht kan op verschillende manieren, maar staat of valt bij een gedegen voorstudie. De manier waarop deze voorstudie wordt ingericht is afhankelijk van het achterliggende doel van het programma. In deze casus heeft onze klant als doel om kosten te besparen op een specifiek deelproces. Om die reden begint onze voorstudie bij de analyse van gemaakte- en geprognosticeerde kosten op het betreffende deelproces. Beschikbare data Het is van groot belang om zo snel mogelijk aan de gewenste informatie te komen die nodig is om de voorstudie te doen. De reden waarom we zo snel mogelijk over informatie willen beschikken is veelzijdig:

  • Je bent afhankelijk van de kwaliteit van beschikbare informatie. ‘Garbage in = garbage out’, dus wil je tijdig verwachtingen managen over de tijd en diepgang van de voorstudie.
  • Informatie uit systemen moeten we meestal voorbewerken alvorens we ermee aan de slag kunnen. Dit blijkt vaak meer tijd te vragen dan we aanvankelijk dachten.
  • Veelal wil je op basis van de analyses meer verdieping op een aantal thema’s en dus meer informatie opvragen. Hierdoor kan de deadline onder druk komen staan.
  • Wellicht is alle gewenste informatie aanwezig en wil je vroegtijdig in het proces gaan meten om een betrouwbaar beeld te vormen. Dit kost tijd.

In de casus bleek er veel beschikbare financiële informatie aanwezig op basis waaruit wij diverse conclusies konden trekken. Er is echter veel tijd besteed aan het bewerkbaar maken van de informatie zodat deze geschikt was voor analyse. Naast de beschikbare informatie halen we ook veel inzicht uit gesprekken met medewerkers. Zij zijn in staat om kleuring te geven aan de opgevraagde informatie. Daarnaast leer je de medewerkers kennen en bouw je alvast aan vertrouwen; er gaat immers een hoop verandering op hen afkomen. Analyse De analyse van informatie kunnen we zien als een zoektocht naar conclusies. We vergelijken het vaak met het stellen van een diagnose door een dokter. De dokter zal systematisch een aantal vragen stellen en testen doen om de diagnose van een patiënt vast te stellen. In ons vakgebied doen we niet anders, maar zoeken we naar conclusies of oorzaken van problemen a.d.h.v. informatie. We gebruiken hiervoor verschillende instrumenten die ons helpen om een beeld te vormen. Voorbeelden van instrumenten die wij in deze casus hebben gebruikt zijn: Pareto Diagram > Vertelt ons welke 20% van de oorzaken verantwoordelijk is voor 80% van de ervaren problematiek > Gaven in deze casus richting in de belangrijkste kostendrijvers Regelkaarten (control charts) > Vertellen ons hoeveel de afzonderlijke waarden afwijken ten aanzien van het gemiddelde en of dit veel of weinig is > Gaven ons in deze casus een beeld van de stabiliteit van het deelproces In een latere blog zullen we verder inzoomen op het gebruik en de voordelen van deze tools. Vertaalslag naar projecten Op basis van de conclusies die we in onze analyse hebben gedaan, hadden we een goed beeld van het verbeterpotentieel (uitgedrukt in EUR) binnen het deelproces. Maar een Business Case op zichzelf biedt geen soelaas. Om die reden koppelen we het verwachte verbeterpotentieel aan projecten in een plan van aanpak. De projecten vormen niet meer dan een structuur om de gevonden verbeterkansen te realiseren. Deze projecten verschillen van elkaar in doorlooptijd en prioriteit en daarom hebben we in deze casus de projecten geprioriteerd al naar gelang het effect op de doelstelling (kostenreductie). De projecten die eenvoudig te implementeren waren en een groot effect op kostenreductie hadden zullen als eerste worden opgepakt. Dit doen we om de resultaten van de projecten in een vroeg stadium te verzilveren; dat houdt de energie en betrokkenheid van medewerkers hoog. Door onze klant inzicht in het verbeterpotentieel te bieden en dat te koppelen aan een onderbouwde structuur om dit verbeterpotentieel te realiseren, hebben wij het vertrouwen gekregen om het project als zodanig uit te gaan voeren. Een mijlpaal waar wij als Bureau Trompers erg trots op zijn!

 

Lees hier deel 2 van de blog cyclus van Armand over het verbeterproject bij BAM Vind je dit artikel interessant?

 

Ga naar WhatsApp