Pareto Chart (+ 2 praktijkvoorbeelden)

Pareto

Tijdens het analyseren van processen is de Pareto Chart een nuttige tool om de oorzaak/gevolg relatie van problemen in kaart te brengen. De theorie achter de Pareto Chart is ontstaan in 1897 toen de Italiaanse econoom, Vilfreda Pareto, een formule ontwikkelde voor de ongelijke verdeling qua welvaart in zijn land. Dit werd later bekend als de 80/20 regel.

Waarschijnlijk heb je al wel eens iets gehoord als: “20% van de klanten zorgen voor 80% van de omzet.” Wanneer dit toegepast wordt binnen Lean Six Sigma wordt de grafiek die hieruit voortkomt de Pareto Chart genoemd.

Wil je leren hoe je de Pareto Chart toepast om jouw eigen werk te verbeteren? In onze 6-daagse Lean Six Sigma Green Belt leren we je hier alles over. Schrijf je vandaag nog in! 

lss green belt

De Pareto Chart is een simpele manier om in kaart te brengen waar het grootste deel van de problemen in het proces vandaan komt. Wanneer een Pareto Chart vroeg in het verbeteringsproces wordt toegepast kan dit als input gebruikt worden voor een effectieve strategie om de complexiteit van het project te verminderen.

In dit artikel zullen we aan de hand van twee voorbeelden laten zien hoe de Pareto Chart toegepast kan worden in verschillende processen. Het eerste voorbeeld laat zien hoe de Pareto Chart binnen de productie werkt, het tweede binnen de dienstverlening.

Voorbeeld 1: Pareto bij productie

De meeste defecten binnen een proces volgen een bepaald patroon, met een relatief klein aantal problemen die een groot deel van de defecten veroorzaken.

De Pareto Chart laat de relatieve frequentie zien op volgorde van de defecten waarbij een overzicht ontstaat van de problemen met de hoogste prioriteit. Door deze prioriteiten als eerste aan te pakken en te verbeteren kan het beste resultaat worden behaald.

Onderstaande afbeelding laat zien hoe de 80/20 regel werkt.

Pareto Chart productie Bureau Tromp

Er is duidelijk te zien aan welke defecten er eerst gewerkt moet worden. De eerste drie categorieën (dirt in paint, sag en orange peel) zijn namelijk goed voor 87,5% van de defecten.

Een Pareto Chart kan worden gemaakt met door middel van elk virtueel spreadsheet of charting software. Excel is hier een goed voorbeeld van.

Voorbeeld 2: Pareto bij dienstverlening

De Pareto Chart is niet alleen geschikt voor productieprocessen, ook binnen de dienstensector is het een ideale tool om te analyseren welke problemen prioriteit zouden moeten krijgen om als eerste opgelost te worden.

Onderstaand voorbeeld laat zien hoe het principe werkt op het gebied van service. Op de linkeras staat het aantal klachten, aan de rechterkant worden de cumulatieve percentages weergegeven.

Pareto Chart Service Bureau Tromp

Dit voorbeeld laat zien dat klachten over de kamer, de inrichting en de hygiëne goed zijn voor 83,8% van de totale klachten.

Een logische aanname is dat het management met deze inzichten zich zou willen focussen op deze categorieën. Toch is enige voorzichtigheid geboden bij het kiezen van de hoogste prioriteiten. Soms is de oorzaak van de klacht niet snel of makkelijk op te lossen en dan loont het om te kijken naar andere problemen.

Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat er in plaats van klachten over de kamers, klachten over de wachttijden voor reserveringen binnenkomen. Een reden voor deze wachttijden kan zijn dat men moet werken met een oud reserveringssysteem. Wanneer deze in de nabije toekomst niet vervangen zal of kan worden is het beter om te focussen op een ander probleem en deze op te lossen.

Andere mogelijkheden voor een Pareto Chart

Er zijn ook andere manieren om de Pareto Chart in de richten. Je zou bijvoorbeeld de nadruk kunnen leggen op de kosten in verhouding tot het aantal klachten, of hoe lang het duurt om een probleem op te lossen. Elke manier van kijken leidt tot andere resultaten en oplossingen dus welke manier de beste is hangt af van de situatie die in de organisatie geldt.

Pareto Charts kunnen ook gebruikt worden voor oorzaak/gevolg diagrammen of als input voor bijvoorbeeld brainstormsessies om hiermee de onderliggende oorzaken van de problemen te achterhalen. Door te segmenteren kan de Pareto Chart inzicht geven in de grootste probleemgebieden en richting geven aan het verbeterteam die uiteindelijk de problemen op zullen lossen.

We delen onze kennis, cases én kortingsacties eens in de twee weken met je in onze nieuwsbrief, schrijf je in en blijf op de hoogte.

Ga naar WhatsApp