Waarom we in de toekomst niet zonder Six Sigma kunnen

Methode

Waarom we in de toekomst niet zonder Six Sigma kunnen

Six Sigma is inmiddels een bekend begrip en heeft vele bedrijven geen windeieren gelegd: Motorola, General Electric, Dupon, American Express, Ford, Citibank, Boeing en vele andere organisaties hebben miljoenen euro’s kunnen besparen door Six Sigma te omarmen. In het verleden heeft Six Sigma zijn gram al verdiend en in de toekomst biedt Six Sigma nog meer mogelijkheden om organisaties, in alle takken van sport, verder te helpen.

Voordat we een sprong nemen in de toekomst is het goed te weten wat Six Sigma is en waar het vandaan komt.

Geschiedenis

In een andere blog hebben we de herkomst en betekenis van Six Sigma uitgelicht. Kort samengevat is Six Sigma een alomvattend systeem voor het behalen, behouden en maximaliseren van bedrijfssucces. Het streeft naar perfectie door processen te verbeteren met behulp van statistiek (The Six Sigma Way).

Motorola startte met het verbeteren van bedrijfsprocessen met behulp van statistiek. Vervolgens heeft General Electric de methode verder geprofessionaliseerd en onder andere de Belt-structuur geïntroduceerd (Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt). De rol van statistische data-analyse speelt een belangrijke rol in Six Sigma.

Binnen de dienstverlening werd in eerste instantie sceptisch gereageerd op de toegevoegde waarde van Six Sigma. De gedachte was dat het meetbaar maken van dienstverlenende activiteiten een flinke kluif was. Inmiddels heeft men zich gerealiseerd dat ook in deze sector veel data beschikbaar is en Six Sigma hun kan helpen in het streven naar bedrijfssucces. Dit succes uit zich in verschillende vormen, onder andere door:

 • Het besparen van kosten;
 • Het vergroten van de productiviteit;
 • Het creëren van een groeiend marktaandeel;
 • Klantbehoud;
 • Verkorten van levertijden;
 • Verminderen van fouten;
 • Cultuurverandering;
 • Product- en dienstontwikkeling.

Ondanks de bewezen voordelen in het verleden ligt er voor Six Sigma in de toekomst nog meer kansen.

De toekomst

Overal om ons heen worden gegevens verzameld, bewust en onbewust. Data is een ontzettend waardevolle informatiebron. Er wordt ook wel beweerd dat data het nieuwe olie is. Een populaire term die hierin hand-in-hand gaat is ‘big data’.

In verschillende sectoren worden (big) data-analyses gebruikt om hun dienstverlening te verbeteren. Denk hierbij aan sectoren als energie, verzekeringen, toerisme, horeca en financiële instellingen die data gebruiken om klantwensen in beeld te brengen, risico’s in te schatten en te voorspellen en om diensten en prijzen hierbij beter aan te sluiten. De voorbeelden zijn legio:

 • De supermarkt verzamelt gegevens over jouw aankoopgedrag: Bonuskaarten registreren momenten van aankoop en wat je aankoopt om individuele aanbiedingen te kunnen doen;
 • Verzekeringsmaatschappijen verzekeren op maat met behulp van ‘big data’;
 • Webwinkels gebruiken data om verbanden te zoeken tussen producten: Zo ontdekte Alibaba bijvoorbeeld een correlatie tussen mensen met skinny jeans en het aantal beschadigde telefoons (vanwege ontbrekende zakken). Vervolgens besloot Alibaba om op de pagina van skinny jeans ook telefoonverzekeringen aan te bieden;
 • In de industrie is men bezig om de mogelijkheden tot machinelearning te ontplooien;
 • In de zorg worden databases gebruikt om gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren (behandelingen kunnen worden geselecteerd door een analyse op patiënten met vergelijkbare kenmerken);
 • Verschillende organisaties gaan aan de slag met Process Mining om hun processen te doorgronden.

De groeiende behoefte, verzameling en mogelijkheden van data zorgt ervoor dat Six Sigma organisaties kan helpen continu te verbeteren.

Het richt zich immers op:

 1. Voldoen aan klantbehoefte;
 2. Continue verbetering/innovatie van bedrijfsprocessen;
 3. Dataverzameling en statistiek.

Bovenstaande zaken worden in de toekomst steeds belangrijker: Maatwerk leveren voor kanten, continu streven naar onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten en de mogelijkheden die data biedt. Six Sigma biedt organisaties om die reden handvatten om deze uitdagingen succesvol aan te pakken!

Wil je met ons sparren over de manier waarop jij, je team of de organisatie waardevoller en slimmer werken? Neem gerust contact op met één van onze consultants: tel. 030 227 0000 of info@bureautromp.nl

 

Ook interessant:

Ga naar WhatsApp