Slimmer werken,
blije klanten

Lean en Operational Excellence: hoe verhouden ze zich tot elkaar?

Onze klanten komen regelmatig met de vraag: hoe verhouden Lean en Operational Excellence zich tot elkaar? Beide takken van sport worden veel besproken in de zoektocht naar organisatieoptimalisatie. Maar wat zijn de verschillen? En wat zijn de overeenkomsten? In dit artikel gaan wij hierop antwoord geven.

online green belt training

Operational Excellence? Lean?

Om heldere kaders te schetsen, starten we met een algemene definitie van beide begrippen. Operational Excellence werd voorheen gedefinieerd als de strategie om standaard producten en diensten tegen de laagste kosten te leveren (Treacy & Wiersema, 1995). Tegenwoordig is er echter een ander beeld van Operational Excellence en dit beeld is niet alleen gericht op het behalen van de allerlaagste kosten (of het streven naar de allerhoogste efficiëntie), maar het gaat ook om het betrouwbaar en op het juiste moment ontwikkelen, realiseren en leveren van klantwaarde tegen de laagst mogelijke kosten.
Lean is letterlijk de Engelse vertaling van mager of slank. Het gaat uit van een 5-tal principes die centraal staan in de mindset voor het leveren van waarde aan je klanten. Maximale waarde creatie staat centraal bij Lean. Als we ergens de oorsprong van Lean Management kunnen herleiden, dan is dat wel in Japan bij de autofabrikant Toyota die de basis heeft gelegd voor Toyota Production System (TPS).

Beide begrippen liggen in elkaars verlengde en vertonen veel overeenkomsten. De verschillen tussen Lean en Operational Excellence zien we daarom vooral in het verleden.

Hoe verhouden Lean en Operational Excellence zich tot elkaar?

Zowel Operational Excellence als Lean hebben betrekking op het verbeteren van de procesarchitectuur van je organisatie. Daarbij worden beide perspectieven vaak ingestoken vanuit een programmabenadering waarbij er via een structuur procesverbeteringen worden gerealiseerd. We kunnen Lean benaderen als een methode om tot Operational Excellence te komen, waarbij we zoeken naar de optimale balans tussen ‘continu (operationeel) verbeteren’ en ‘operationeel performen’. Dit kan je als volgt visualiseren (zie afbeelding).

Lean & operational excellence

Wat zijn de overeenkomsten?

Het is niet lastig om overeenkomsten te vinden tussen Lean en Operational Excellence. Wij sommen enkele overeenkomsten voor je op:

1. Continu verbeteren

Wat misschien de belangrijkste overeenkomst tussen Lean en Operational Excellence is, is dat we nooit op onze eindbestemming komen. We streven continu naar een optimale en kostenefficiënte inrichting van onze organisatie, maar er zullen altijd kansen liggen om het nog beter te doen.

2. Mindset

Met behulp van beide toepassingen geven we vorm aan de mindset om continu te verbeteren. Er zijn een groot aantal laagdrempelige tools die we gericht inzetten om je organisatie slimmer in te richten. Hierin stellen we altijd klantwaarde centraal en gaan we op zoek naar de meest efficiënte manier om deze waarde te creëren.

3.Doel

Met de juiste toepassing van zowel Lean als Operational Excellence sturen we op de operationele performance van een organisatie of afdeling. We kijken hierbij naar verschillende vragen: welke KPI’s zijn van belang, wat is de norm per KPI en hoe/wanneer sturen we dit bij om de betreffende KPI te halen? Het blijkt voor veel van onze klanten lastig te zijn om een operationele performance cyclus in te richten. Een ambitieuze KPI is makkelijk bedacht, maar om deze te realiseren is een ander verhaal. Daarnaast ontbreekt het veelal aan betrouwbare data om adequaat bij te sturen op de voortgang van de performance. Met de juiste inspanningen en een lange adem gaat het je lukken om de verbeterreis tot Operational Excellence vorm te geven. Hierbij is de mindset belangrijker dan het bereiken van resultaat op korte termijn.

Wat in dit artikel wellicht onderbelicht blijft, is de wendbaarheid (agility) om in te spelen op de veranderende omgeving. Dit speel echter een belangrijke rol in de huidige invulling van Operational Excellence. Meer hierover kan je lezen in het artikel Lean vs Scrum.

Meer weten over Lean en Operational Excellence?

Volg dan onze Lean Six Sigma Green Belt training. Deze training bieden we ook online aan. Klik hier voor meer informatie.

online green belt training

Ook interessant:

Over de auteur: Bureau Tromp

Chat openen
1
💬 Heb je hulp nodig?
Hi! Kan ik je ergens mee helpen? Open de chat en stel je vraag.