Wat is een Pugh Matrix? (+ voorbeeld)

Je Lean Six Sigma project staat inmiddels op poten. Je meet en analyseert verschillende gegevens. Vervolgens zie je de grondoorzaken en vorm je ideeën over oplossingen. Maar welke oplossing is nu het best? Je kunt tenslotte niet alles tegelijkertijd veranderen. Hiervoor is de Pugh Matrix ontwikkeld. Lees in deze blog wat de Pugh Matrix is en leer hoe je dit kan toepassen in de praktijk. 

Wat is een Pugh Matrix? 

Een Pugh-matrix is een methode om de beste oplossing te kiezen in een Lean Six Sigma project. Dit doe je door middel van vooraf bepaalde criteria. De criteria zijn afhankelijk van het desbetreffende verbeterproject. 

Wanneer zet je de matrix in? 

De Pugh-matrix zet je in op het moment dat je verschillende oplossingen hebt om één probleem op te lossen. Dit doe je uiteraard na een grondige oorzaakanalyse. Met een oorzaakanalyse ga je op zoek naar alle oorzaken van een probleem. Hier ga je niet af op een onderbuikgevoel, maar een grondige brainstorm of door het maken van een visgraat model.  

Wanneer je een procesverbetering aanpakt volgens de DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control) methode zet je deze matrix in in de Improve-fase. Op het moment dat je een keuze hebt in de verschillende oplossingen. 

Waarom heet het Pugh Matrix? 

Een Pugh matrix is een methodiek voor het vergelijken van verschillende oplossingen of scenario’s op basis van verschillende criteria die je gebruikt tijdens de Improve-fase van je Lean Six Sigma project. De Pugh Matrix is ontwikkeld door Stuart Pugh (1929 – 1993). Stuart Pugh werkte als ingenieur bij diverse fabrieken en later als professor aan de University of Strathclyde in Glasgow. Daar heeft hij onder andere het principe van Total Design uitgewerkt. De Pugh Matrix of Decision-matrix-method is daar onderdeel van. 

Hoe werkt het? 

Je zet in deze matrix de mogelijke oplossingen af tegen de criteria die je belangrijk vindt. Vervolgens scoor je deze en bereken je de hoogste score. De hoogste score is de beste oplossing.

Volg het volgende stappenplan: 
1. Bepaal de mogelijke oplossingen;  
2. Bepaal de criteria waarop je de oplossingen wilt beoordelen; 
3. Geef een wegingsfactor mee aan de criteria (hoe zwaar tellen ze mee); 
4. Scoor de oplossingen op de criteria (in hoeverre voldoen ze hieraan); 
5. Vermenigvuldig de wegingsfactor met de score en tel deze per oplossing bij elkaar op; 
6. De hoogste score is de beste oplossing.

Een voorbeeld van het gebruik van de Pugh-matrix: 

Stel je deze situatie voor: je bent de eigenaar van een hotel. Veel klanten vinden je via je eigen website, waar ze rechtstreeks een kamer boeken. Echter, er komen steeds meer boekingen via sites als booking.com. Je concludeert hieruit dat de huidige website niet meer voldoet aan de wens van de klant. En dat de oorzaak is dat deze verouderd is. Nu heb je drie mogelijke oplossingen die dit probleem kunnen oplossen: 

1. Je kunt de huidige website behouden;
2. Je kunt een nieuwe boekingsmodule aanschaffen op je huidige website;
3. Je kunt een hele nieuwe website laten maken.

Je besluit om de Pugh-matrix te gebruiken om de juiste oplossing te kiezen. De criteria waarop je de oplossingen wilt beoordelen zijn:  
1. Kosten;
2. Tijd die het kost om de oplossing te implementeren;
3. Gebruiksvriendelijkheid.
  

Voorbeeld-Pugh-Matrix
Je besluit dat kosten en gebruiksvriendelijkheid wegen als een 4 (score 1-5), en de tijd die het kost weegt als een 2 (score 1-5).
 
Scoor de oplossingen op de criteria, volgens onderstaande gegevens. Geef een score tussen 1-5 (1 = voldoet helemaal niet, 5 = voldoet volledig aan het criterium).

pugh matrix

 

Op basis van de gestelde criteria (kosten, implementatietijd en gebruiksvriendelijkheid) is volgens de Pugh-matrix oplossing 2 het beste. Dus de aanschaf en implementatie van een nieuwe module op de bestaande website. 

Meer weten?

Dus, een Pugh-matrix helpt je de beste oplossing in kaart te brengen, zo weet je zeker dat je een weloverwogen keuze maakt in het verbeterproces. Wil je meer weten over de Pugh Matrix? In onze trainingen ga je praktisch aan de slag met deze, en vele andere, praktische Lean Six Sigma tools. Bekijk onze trainingspagina’s voor meer informatie. 

 

Ga naar WhatsApp