PROJECT UITGELICHT: Lean bij sociale zaken Maastricht-Heuvelland

Lean in de overheid

PROJECT UITGELICHT: Lean bij sociale zaken Maastricht-Heuvelland

 

Vanaf eind 2018 is er binnen Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland een geplande transformatie naar een integrale samenwerking. Klanten bij Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland hebben vaak hulpvragen op meerdere leefgebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkeloosheid en schulden. Eventueel nog in samenhang met een slechte gezondheid of relatieproblemen. Het oplossen van het ene probleem heeft effect op het andere. Men spreekt van een integrale samenwerking als deze vraagstukken in samenhang worden behandeld om zo met alle beschikbare kennis en expertise het probleem aan te vliegen en op te lossen.

Om hun medewerkers zoveel mogelijk klaar te stomen voor deze integrale samenwerking wil Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland trainen in het toepassen van Lean. Zowel voor als tijdens deze transformatie zullen er al meerdere Lean verbeterprojecten uitgevoerd worden. Om deze projecten gestructureerd en effectief te laten verlopen is het van belang dat alle medewerkers kennis hebben van Lean, weten wat het inhoudt en hoe het wordt toegepast binnen een verbetercultuur.

 

De Lean expeditie, hoe hebben we het aangepakt?

Om de medewerkers op een leuke, interactieve manier mee te nemen door de beginselen van Lean hebben we een Lean expeditie ontwikkeld. Met als uiteindelijke doel om filters voor de Els La Vera koffie (Koffie met Limburgse Likeur) te ontwikkelen.
Om dit uiteindelijk te realiseren hebben we de medewerkers meegenomen door het landschap van Lean. Van de definities van een proces naar de 8 verspillingen binnen deze processen via de 5 principes van Lean naar de uiteindelijke optimalisatie van een proces.

Om de beste optimalisatie door te voeren voor eventuele problemen hebben we met de medewerkers ook de 5 times why? methode behandeld. Op deze manier kunnen de medewerkers echt op zoek naar de grondoorzaak van de eventuele problemen in plaats van de symptomen te bestrijden.

Op een interactieve manier maakte we met de onderdelen van Lean een koppeling naar het dagelijkse werk van de deelnemers. Dit hebben we gedaan om inzicht te krijgen in waar zij tegen aan liepen en hoe ze daarmee om zouden kunnen gaan met gebruik van de methodieken van Lean. Door hier inzicht in te geven zag men al snel dat met eenvoudige oefeningen of door net even anders naar processen te kijken men al snel veel mogelijkheden kan verzinnen waar eventuele verbeteringen in de dagelijkste processen mogelijk is.

Het gebruik van interactieve en op maat gemaakte E-Learning

De wens van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland was om de opgedane kennis ook daadwerkelijk binnen de organisatie te waarborgen. Hierbij wilde ze de medewerkers een handvat geven om snel wat theoretische achtergrondinformatie met betrekking tot Lean terug te kunnen vinden. Daarom ontwikkelden wij samen een op maat gemaakte interactieve e-learning om aan te bieden aan alle getrainde medewerkers.

Deze is continu beschikbaar voor iedereen om zo een handig naslagwerk te hebben wat er altijd even bijgepakt kan worden.

Ga naar WhatsApp