Process Mining en jouw branche? Absoluut!

In welke branche wil men zich nou niet verder ontwikkelen en beter presteren? Toename in verkoop, minder kosten en een nog hogere klanttevredenheid zijn zaken die voor elke organisatie aantrekkelijk moeten klinken. In een eerdere blog over Process Mining schreven we over de toepasbaarheid van Process Mining binnen verschillende afdelingen. In dit blog willen we inzicht geven in de mogelijkheden die er zijn in de verschillende branches om gebruik te maken van Process Mining.

Voordat er binnen een organisatie aan Process Mining wordt begonnen, is het altijd nuttig om jezelf de vragen te stellen: loopt alles 100% zoals het moet lopen, zijn er makkelijke verbeteringen te realiseren, kunnen we de veranderingen makkelijk in kaart brengen of kunnen we op een handige manier gebruik maken van de al aanwezige data?

Bedrijven in verschillende branches zijn continu op zoek naar manieren om hun processen te verbeteren en te analyseren. Vaak kost het hen veel tijd en moeite om deze data te verzamelen aangezien processen steeds complexer worden. In veel organisaties wordt dit zelfs nog handmatig gedaan. En dit terwijl er juist steeds meer data beschikbaar is in de bestaande systemen binnen organisaties… Deze organisaties zijn vaak nog onwetend van programma’s die hen hierin enorm kunnen helpen en de data voor hen kan analyseren.

Process Mining kan snel inzicht geven binnen een grote verscheidenheid aan branches die wil weten hoe hun daadwerkelijke proces loopt, de variatie binnen het proces wil herkennen en dit wil verbeteren op basis van feiten verzameld over een langere periode. Dit is ook hetgeen waarin Process Mining verschilt ten opzichte van het “oude” meten. Je visualiseert het daadwerkelijke proces dat iets of iemand doorloopt met al aanwezige data, wat je een hoop tijd zal schelen.

Algemeen

Afhankelijk van de data die uit de systemen worden gehaald kunnen er ook vergelijkingen worden gemaakt tussen afdelingen, medewerkers en klanten. Door de eindeloze mogelijkheid om te variëren en combineren met data kan hier steeds dieper in worden gedoken om zo de oorzaken en variatie in de processen terug te vinden.

Gezondheidszorg

Process Mining kan worden gebruikt om verplaatsingen van mensen en middelen binnen ziekenhuizen te visualiseren. Hierbij valt te denken aan patiëntenstromen, wachttijden van patiënten en doorlooptijden van afspraken maar ook verplaatsing van medicijnen en operatiemateriaal. Een andere mogelijkheid is om de doorlooptijd van een herstelperiode in combinatie met een bepaalde behandelmethodiek te visualiseren.

Gemeentes

Het aanvragen van een vergunning, een nieuw reisdocument of subsidies zijn complexe processen met vele verschillende partijen, waar nu nog vaak onnodig lang over wordt gedaan. De vraag hierbij is: doorlopen de aanvragen altijd de kortste weg voordat de klant een uitspraak krijgt over zijn aanvraag of beweegt een aanvraag veel heen en weer tussen afdelingen? Dit kan efficiënt en duidelijk in beeld worden gebracht door het gebruik van Process Mining.

Productie-industrie

In de productie-industrie kan Process Mining inzicht geven in de productieprocessen van alle materialen of halffabricaten. Omsteltijden, doorlooptijden, wachttijden, verwerkingstijden en voorraadopslag zijn onderdelen die van grote impact kunnen zijn op de bedrijfsvoering binnen een productieproces. Maar ook het verrichten van herstelwerkzaamheden of het creëren van restafval kan van grote invloed zijn. Daarnaast is de afhankelijkheid van toeleveranciers en klanten van belang om het proces goed in te richten.

Logistiek

In de logistiek worden tegenwoordig steeds hogere eisen gesteld door de klanten. Voor de logistieke sector kan inzicht worden verkregen in de flow van pakketten, poststukken of bewegingen van vervoersmiddelen. Ook binnen het openbaar vervoer zijn er vele mogelijkheden om Process Mining toe te passen voor het analyseren van het in- en uitcheck gedrag van reizigers, het onderhoud van vervoersmiddelen of de inzet hiervan.

Financiële dienstverlening

Binnen de financiële dienstverlening zijn er ook talrijke mogelijkheden om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke processen. Vaak zijn het uitzonderingen die een proces verstoren en voor problemen zorgen. Maar ook de diversiteit aan stappen en controles die vaak moeten worden uitgevoerd kunnen inzichtelijk worden gemaakt met Process Mining. De aanvraag van hypotheken, bedrijfskredieten, facturatie aan klanten of klantcontact zorgen voor een grote diversiteit aan processen die nader onder de loep genomen kunnen worden door Process Mining.

Stel nu de vraag eens aan jezelf: Heb ik al mijn processen inzichtelijk? Heb ik data tot mijn beschikking maar weet ik niet wat ik ermee wil? Wil ik snel en visueel inzicht in mijn processen…? Kijk dan snel verder naar de mogelijkheden van Process Mining.

Process Mining traininig

Ga naar WhatsApp