Waarom we niet meer zonder Six Sigma kunnen

Methode

Waarom we niet meer zonder Six Sigma kunnen

Six Sigma is inmiddels een bekend begrip en heeft vele bedrijven geen windeieren gelegd: Motorola, General Electric, Dupon, American Express, Ford, Citibank, Boeing en vele andere organisaties hebben miljoenen euro’s kunnen besparen door Six Sigma te omarmen. In het verleden heeft Six Sigma zijn sporen al verdiend en in de toekomst biedt Six Sigma ook steeds meer mogelijkheden om organisaties, in alle sectoren, verder te helpen.

Voordat we een sprong nemen in de toekomst is het goed om te weten wat Six Sigma is en waar het vandaan komt.

Geschiedenis van Six Sigma

In een ander artikel hebben we de herkomst en betekenis van 6 Sigma uitgelicht. Kort samengevat is Six Sigma een alomvattend systeem voor het behalen, behouden en maximaliseren van bedrijfssucces. Het streeft naar perfectie door processen te verbeteren met behulp van statistiek.

Motorola startte met het verbeteren van bedrijfsprocessen met behulp van statistiek. Vervolgens heeft General Electric de methode verder geprofessionaliseerd en onder andere de Belt-structuur geïntroduceerd (Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt). De rol van statistische data-analyse speelt een belangrijke rol in Six Sigma.

Het verschil tussen Lean en Six Sigma

Binnen de dienstverlening werd in eerste instantie sceptisch gereageerd op de toegevoegde waarde van 6 Sigma. De gedachte was dat het meetbaar maken van dienstverlenende activiteiten een flinke kluif was. Inmiddels heeft men zich gerealiseerd dat ook in deze sector veel data beschikbaar is en Six Sigma hen kan helpen in het streven naar bedrijfssucces. Dit succes uit zich in verschillende vormen, onder andere door:

 • Het besparen van kosten
 • Het vergroten van de productiviteit
 • Het creëren van een groeiend marktaandeel
 • Klantbehoud
 • Verkorten van levertijden
 • Verminderen van fouten
 • Cultuurverandering
 • Product- en dienstontwikkeling

Ondanks de bewezen voordelen in het verleden ligt er voor Sigma in de toekomst nog meer kansen.

Six Sigma in de toekomst

Overal om ons heen worden gegevens verzameld, bewust en onbewust. Data is een ontzettend waardevolle informatiebron. Er wordt ook wel beweerd dat data het nieuwe olie is. Een populaire term die hierin hand-in-hand gaat is ‘big data’.

In verschillende sectoren worden (big) data-analyses gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Denk hierbij aan organisaties die zich bezighouden met energie, verzekeringen, toerisme, horeca en financiële instellingen die data gebruiken om klantwensen in beeld te brengen, risico’s in te schatten en te voorspellen en om diensten en prijzen hierbij beter aan te sluiten. De voorbeelden zijn legio:

 • De supermarkt verzamelt gegevens over jouw aankoopgedrag: Bonuskaarten registreren momenten van aankoop en wat je aankoopt om individuele aanbiedingen te kunnen doen
 • Verzekeringsmaatschappijen verzekeren op maat met behulp van ‘big data’
 • Webwinkels gebruiken data om verbanden te zoeken tussen producten: Zo ontdekte Alibaba bijvoorbeeld een correlatie tussen mensen met skinny jeans en het aantal beschadigde telefoons (vanwege ontbrekende zakken). Vervolgens besloot Alibaba om op de pagina van skinny jeans ook telefoonverzekeringen aan te bieden
 • In de industrie is men bezig om de mogelijkheden tot machine-learning te ontplooien
 • In de zorg worden databases gebruikt om gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren (behandelingen kunnen worden geselecteerd door een analyse op patiënten met vergelijkbare kenmerken)
 • Verschillende organisaties gaan aan de slag met Process Mining om hun processen te doorgronden

De groeiende behoefte, verzameling en mogelijkheden van data zorgt ervoor dat 6 Sigma organisaties kan helpen continu te verbeteren. Het richt zich immers op:

 • Voldoen aan klantbehoefte
 • Continue verbetering/innovatie van bedrijfsprocessen
 • Dataverzameling en statistiek

Bovenstaande zaken worden in de toekomst steeds belangrijker: Maatwerk leveren voor klanten, continu streven naar onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten en de vele andere mogelijkheden die data biedt. 6 Sigma biedt organisaties om die reden handvatten om deze uitdagingen succesvol aan te pakken!

design for six sigma

Ga naar WhatsApp