10 tips voor het motiveren van medewerkers om continu te verbeteren

Methode

10 tips voor het motiveren van medewerkers om continu te verbeteren

Hoe zorg je ervoor dat directie en medewerkers gemotiveerd raken om continu te verbeteren? Dit is best een lastige. Niet omdat het onmogelijk is, in tegendeel. Het is een lastige omdat per organisatie en soms zelfs per afdeling, de situatie heel erg kan verschillen. Daardoor verschillen ook de benodigde acties om de motivatie te laten stijgen. In dit blog geven wij je 10 tips voor het motiveren van medewerkers (én directie) om een cultuur te creëren waarbij continu verbeteren vanzelfsprekend is.

Cultuur van continu verbeteren

Deze tips zijn geschikt om medewerkers en directie te enthousiasmeren over Lean Six Sigma. Bij Lean Six Sigma staat continu verbeteren centraal. Lean-gaan zorgt voor veel voordelen binnen organisaties, waaronder hogere medewerkerstevredenheid. Daarnaast blijkt ook dat de werkdruk door Lean verlaagd wordt, wat de motivatie van medewerkers tevens ten goede komt. Meer leren? Een goede eerste kennismaking met Lean Six Sigma is het volgen van een Yellow Belt (1 dag) of een Orange Belt (2 dagen) training bij Bureau Tromp.

Tips voor het motiveren van medewerkers

Lees hieronder onze tips om medewerkers en directie te motiveren om te blijven verbeteren op de werkvloer.

Tip 1: Hoe gaan we met elkaar om?

Of iemand, ongeacht de plaats in de organisatie, wel of niet gemotiveerd is, heeft heel veel te maken met hoe er met elkaar wordt omgegaan binnen de organisatie. Gaat het voornamelijk om resultaten, spreadsheets en targets? Of hebben we ook oog voor sfeer, emoties, motivatie? Vertrouwen we elkaar, kunnen we een ander feedback of zelfs kritiek geven zonder vrees voor represailles? Mag je bijvoorbeeld een andere mening hebben en mag je anders zijn? En hebben we een gezamenlijk doel dat ook nog eens boven onze persoonlijke doelen in het werk staat? Nemen we eigenaarschap voor ons gedeelte van het werk? Krijgen medewerkers support van hun collega’s of van hun manager? Dit zijn goede vragen om bij stil te staan, want hoe we met elkaar omgaan bepaalt voor een groot deel hoe gemotiveerd we zijn.

Tip 2: Verwijder het negatieve

Realiseer je dat soms één negatief ‘iets’ voldoende kan zijn om veel goede punten nutteloos te maken. Vind dat negatieve aspect en doe er wat aan. Als je dit een tijdje volhoudt (continu verbeteren) merk je een omslag ten goede in motivatie.

Tip 3: We doen het samen

Continu verbeteren doen we samen, en met samen bedoelen we echt sámen met iedereen: Leidinggevenden, uitvoerenden, alle ondersteunende afdelingen, receptie, kantine, etc. Het is als een reeks dominoblokjes. Hier en daar een paar blokjes werkt niet. Zet ze allemaal achterelkaar en er ontstaat wat moois.

Tip 4: Verklein de kloof

Verklein de kloof tussen uitvoerenden en leidinggevenden. Hier zit een groot obstakel dat we (te) vaak tegenkomen.

Tip 5: Wat & hoe?

Vanuit de leiding geef je het WAT aan, dus visie, missie, doel(en), KPI’s. Het HOE dit te bereiken laat je over aan het team. Suggesties geven is oké, maar een ‘marsorder’ niet. Dit geeft een zekere mate van autonomie (lot in eigen handen) en dat is een grote motivator.
In de praktijk vertellen we iemand het liefst precies hoe het werk gedaan moet worden, hoe het resultaat bereikt moet worden en wat de oplossing is. We leren iemand af om zelf na te denken. Lekker tijd efficiënt op korte termijn, maar slecht op lange termijn. Trap dus niet in de valkuil om precies te willen vertellen HOE de doelen bereikt moeten worden. ‘Zelf’ iets bedenken en dan zien dat het werkt (en er de waardering voor krijgen) motiveert enorm.

Tip 6: Wees aanspreekbaar

Wees zichtbaar en aanspreekbaar als leidinggevende. Heb contact/praat met iedereen en weet wat er leeft op de werkvloer. Leeft bij alle afdelingen en teams wat de bedoeling is van de organisatie en daarmee van de afdeling? En werkt iedereen hieraan mee? Zorg dat je weet waar eventuele knelpunten zitten. Maak er – indien mogelijk – een gewoonte van om via een andere route (andere ingang?) naar je werkkamer te gaan.

Tip 7: Stel (team)doelen

Geef ieder team doelstellingen die passen bij het team en in lijn liggen met de bedrijfsdoelen. Dit zijn teamdoelen die ze met het team kunnen beïnvloeden. Het demotiveert namelijk wanneer je wordt beoordeeld op zaken die je niet kan beïnvloeden. Bovendien geeft een doel zingeving, een reden om iets te leren, een reden om je te ontwikkelen, een reden om als mens te groeien. Deze zaken zijn cruciaal voor iemands motivatie in het werk.

Tip 8: Vier successen

Beloon wanneer een verbetering is gerealiseerd of wanneer er een doel is gehaald. Het kan een idee zijn om HR hierbij aan te haken met een beoordelingscyclus.

Tip 9: Geef complimenten

Geef je wel eens een compliment? Gaat het alleen over wat fout ging of wordt er ook vermeld wat goed ging? Het is verrassend hoe motiverend een compliment is. Positieve, persoonlijke feedback is een sterke stimulator.

Tip 10: Invulling van het werk

Is er variatie in het werk? De meeste medewerkers willen (ook al lijkt het soms anders) iets betekenen voor de klant, de organisatie én zichzelf. Als je daar invulling aan kan geven, dan motiveert dit. Lukt dit niet, dan kunnen mensen op de automatische piloot gaan werken. Maak ook duidelijk wat de scope en reikwijdte van ieders functie is. Dat voorkomt frustratie(s).

 

Ga naar WhatsApp