Management Drives, welke kleur past bij jouw profiel?

Methode

Management Drives, welke kleur past bij jouw profiel?

Wat is het?

Management Drives is een methode om de drijfveren van personen of teams inzichtelijk te maken. Een drijfveer is de natuurlijke houding of gedrag die voorspelt op welke wijze iemand zijn competenties inzet. In de theorie van Management Drives worden drijfveren ingedeeld in 6 categorieën, deze hebben alle zes een eigen kleur. In het onderstaand overzicht worden de kenmerken van deze categorieën besproken:

Visionair (geel)

De natuurlijke houding van de Visionair is dat hij (lees: hij of zij) wilt analyseren en begrijpen. Zaken moeten inhoudelijk kloppen en hij wil vrijheid ervaren in zijn denken en het doen. Een Visionair is vanzelfsprekend erg gericht op de toekomst en bekijkt dit graag vanuit een theoretisch of modelmatig perspectief.

People manager (groen)

Groen is kenmerkend voor sociaal ingestelde personen. Deze zijn doorgaans erg gericht op onderlinge samenhang en harmonie. Groen is gevoelig voor de emoties die spelen bij anderen en heeft hierbij een oog voor de zwakkeren binnen een groep. De basishouding van een People manager is dat iedereen gelijk is. Het werken in teamverband is een belangrijke voorwaarde voor groen.

Ondernemer (oranje)

De ondernemer is een competitief ingesteld persoon binnen een team. Hij wil zichzelf graag laten zien en is gericht op kansen die zich voordoen. Het behalen van zichtbare resultaten is erg belangrijk voor de ondernemer. Lijstjes maken en doelen behalen is een kenmerkende werkhouding.

Lean team coaching

Bestuurder (blauw)

Een bestuurder gaat voor zekerheid en is loyaal aan de gekozen richting. Regels, discipline en betrouwbaarheid zijn belangrijke voorwaarden om effectief te kunnen functioneren. Afspraak = afspraak is de basishouding van een bestuurder. Heeft ook een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en vindt hierbij dat overtredingen bestraft moeten worden.

Autoriteit (rood)

Deze kleur staat voor durf, tempo en kracht. Een persoon die deze kleur als dominante kleur heeft is daadkrachtig en ongeduldig. Kan erg snel en impulsief reageren en is alert op gevaar en beschermt zijn domein. Een autoriteit wil met respect bejegend worden en heeft zelf weinig vertrouwen in machthebbers. Hij is ook een erg trouw persoon op vriendschapsvlak.

Nestor (paars)

De laatste in de 6 stijlen is de Nestor. Een nestor stelt zich dienstbaar op aan zijn team en wil geborgenheid en beslotenheid creëren. Hij hecht waarde aan tradities en wil graag regelmatig terugkerende momenten. Heeft gevoel voor symboliek en rituelen en manifesteert zichzelf niet als individu maar gaat op in het collectief.

Nu je zo al deze kleuren gelezen hebt, is het natuurlijk interessant om te bepalen welke kleuren herkenbare eigenschappen hebben voor je (en welke juist niet). Vaak hebben personen 1 of 2 dominante kleuren. De kleuren zeggen overigens niets over goed of fout. Wel over waar iemand goed in is en waarin iemand beter zou kunnen worden. Voor ieder team is het van belang om allereerst te weten welke rol iedereen inneemt in een team. Alleen al dit inzicht zorgt ervoor dat bepaald gedrag en houding herkenbaar wordt en daardoor ook bespreekbaar wordt gemaakt. Daarnaast zou je als team kunnen bepalen van welke kleur je nog meer in je team zou kunnen gebruiken om nog effectiever te kunnen samenwerken.

Ook interessant:

Ga naar WhatsApp