Lean Six Sigma toepassen – de praktijkopdracht

Tools | Six Sigma

Lean Six Sigma toepassen – de praktijkopdracht

“Give a man a fish, you feed him for a day. Teach a man to fish…. he’s fed for life. And you can get rid of him on weekends”. Deze legendarische quote geeft mooi aan dat, om mensen vaardigheden te leren, je mensen moet opleiden. Er zijn echter verschillende manieren om mensen vaardigheden bij te laten brengen, variërend van het lezen van artikelen tot simulaties, demonstraties en masterclasses. Het gekozen leerproces is bepalend voor de mate waarin je daadwerkelijk vaardigheden leert. In dit artikel lichten we een specifieke vorm van leren uit: leren om te doen in de vorm van een praktijkopdracht.

Na het lezen van dit artikel weet je:

 • Hoe we als mensen kennis en vaardigheden opdoen;
 • Waarom een praktijkopdracht een belangrijk onderdeel is in het bekwaam worden in Lean Six Sigma;
 • Waar je op moet letten als je een Lean Six Sigma praktijkopdracht begint;

Hoe leren we en doen we vaardigheden op?

Als mens doen we op verschillende manieren kennis op. De welbekende onderzoekers Nonaka & Takeuchi (1995) onderscheiden in hun SECI-model verschillende stappen in het generen van kennis en het leren van vaardigheden:

Lean Six Sigma

In het kennismanagement handboek van Prof. John Mackenzie Owen van de Universiteit van Amsterdamworden deze stappen stap voor stap uitgelegd:

 1. Socialisatie: Door middel van observatie en imitatie (afkijken en nadoen) leren van andere mensen, zoals ervaren collega’s die over de te verwerven kennis en vaardigheden beschikken. Dit is vaak een onbewust leerproces dat vooral leidt tot impliciete kennis.
 2. Externalisatie: Hierin wordt impliciete kennis uitgedrukt in expliciete concepten zoals theorieën, modellen, case-studies, voorbeelden. Dit is zeer nuttig omdat kennis voor iedereen beschikbaar wordt gemaakt en gedeeld kan worden.
 3. Combinatie: Door expliciete kennis te verwerven (door bijvoorbeeld het lezen van theorieën, modellen, case-studies en voorbeelden) en deze te analyseren of verbanden te leggen leidt deze vorm van leren ook tot meer kennis en begrip.
 4. Internalisatie: Dit wordt ook wel ‘leren door te doen’ genoemd. Expliciete kennis wordt omgezet in geïnternaliseerde, impliciete kennis. Door toe te passen en te oefenen worden vaardigheden aangeleerd die we, zonder erbij na te denken, kunnen toepassen. Denk aan fietsen of autorijden. Vaak blijkt het lastig deze kennis expliciet te maken, maar kunnen anderen dit leren door middel van socialisatie. Op deze manier herhaalt de cyclus zich weer!

Ga na de training zelf direct aan de slag met je eerste verbeterproject. Onze (Master) Black Belt consultants helpen je hier graag bij. Zodoende leer je snel en prettig de theorie in praktijk te brengen en bereik je mooie resultaten. Klik hier voor meer informatie.

Waarom een praktijkopdracht om bekwaam te worden in Lean Six Sigma?

Het opdoen van kennis is één ding, ervoor zorgen dat deze kennis beklijft is een tweede. Misschien komt het je bekend voor: Je hebt een interessante training gevolgd en paar maanden later ben je de meeste concepten vergeten die je destijds tot je hebt genomen. Dat is zonde. Om te zorgen dat kennis wel beklijft kun je een variëteit van leermethodes inzetten:

Lean Six Sigma Pyramid

Interessant gegeven, kennis beklijft het beste door te doen (‘practice by doing’) en door anderen te onderwijzen (‘teach others’). Door zelf ervaring op te doen leer je het beste!

Om bekwaam te worden in het Lean Six Sigma gedachtegoed raden we iedereen aan om de opgedane kennis zelf toe te passen in het eigen werk. Met een praktijkopdracht word je uitgedaagd om expliciete kennis (modellen uit een boek) concreet toe te passen zodat je kennis internaliseert. Door deze kennis vervolgens weer te delen door anderen beklijft de kennis bij jezelf en start je bij mensen om je heen ook een leerproces (socialisatie). Zie het als een win-win situatie!

Waar moet je op letten als je een Lean Six Sigma praktijkopdracht start?

Bij het kiezen van een goede praktijkopdracht kun je het volgende als leidraad nemen:

 1. Kies een proces met een hoge mate van herhaling. Op deze manier kun je met je praktijkopdracht veel impact hebben;
 2. Zorg dat je praktijkopdracht als doel heeft het verhogen van kwaliteit (first time right), klanttevredenheid, voorspelbaarheid of het verminderen van variatie of doorlooptijd. Zorg ervoor dat de werkvloer achter deze doelstelling staat. Een focus op kostenreductie raden we sterk af: “penny wise pound foolish”. Hoge kosten zijn vaak het gevolg van slecht ingerichte processen. Door processen beter in te richten is een kostenreductie een bijvangst!
 3. Los een probleem op in een proces waar de oplossing nog niet van bekend is. Als de oplossing bekend is, waarom hebben we het dan nog niet geïmplementeerd? De toegevoegde waarde van Lean Six Sigma is juist het doen van een stap terug met de werkvloer: Samen het te verbeteren proces visualiseren, op zoek gaan naar knelpunten in het proces en deze met behulp van groepsessies en/of statistische analyses verder te analyseren. Op basis van deze bevindingen komen tot effectieve oplossingen waarmee de problemen worden opgelost en die ook echt gedragen worden door de mensen die ermee moeten werken.
 4. Tip: Gebruik de DMAIC structuur als leidraad om een praktijkopdracht uit te voeren: Op deze manier breng je meer structuur in een verbeterproject. Voor meer informatie over de DMAIC structuur raden we je aan “De DMAIC-cyclus, 13 Tips & Tricks” te lezen.
Ga naar WhatsApp