Lean in het onderwijs

Waarom is het optimaliseren van onderwijsprocessen met behulp van Lean relevant? Voor het antwoord op deze vraag nemen we je mee naar twee grote onderwijsinstellingen. Bureau Tromp ondersteunt daar een aantal groepen Green Belts die aan de slag zijn met het verbeteren van hun werkprocessen.

Geschikte onderwijsprocessen voor Lean

Alhoewel de aanpak van de instellingen van elkaar verschilt, zijn beide begonnen met het door ons laten opleiden van medewerkers in het gedachtegoed van Lean. Gedurende de training gaan we in duo’s aan de slag met het verbeteren van een proces. Hiervoor doen we allereerst een intake om te kijken wat geschikte processen zijn. Ze moeten niet alleen geschikt zijn om tijdens de training op te pakken maar vooral ook passen binnen de kaders van de organisatie. Op deze manier zorgen we ervoor dat de verbetertrajecten een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.

 

Aanpak voor Lean in het onderwijs

We starten altijd vanuit een situatie waarin medewerkers kansen voor verbetering signaleren. Bij de onderwijsinstellingen zijn dit bijvoorbeeld de toegenomen druk op examencommissies, de indeling in werkgroepen die veel extra herwerk met zich meebrengt of het koppelen van docenten aan cursussen. De duo’s krijgen de opdracht om de situatie goed te doorgronden. “Go to the gemba!” (ga naar de werkvloer), is hier het bijpassende Lean motto. Scope bepaling is hierbij van groot belang: wat pak je nu aan en wat niet? Een duidelijke scope voorkomt discussie en zorgt ervoor dat het verbeterproces behapbaar blijft. De deelnemers kiezen ervoor om bijvoorbeeld voor één opleiding of faculteit te beginnen met het optimaliseren van een proces. Opvallend is ook dat veel faculteiten, instituten en opleidingen allemaal een eigen werkwijze hanteren. Hier worden ook al veel kansen voor verbetering gesignaleerd, iets wat we in een volgend project met de betrokkenen kunnen aanpakken.

Training

Tijdens de training verschuift het accent steeds meer naar het koppelen van de theorie aan de eigen praktijk. Na het uitleggen van de theorie gaan de toekomstige Green Belts direct aan de slag met de toepassing hiervan. De dagen zijn op deze manier opgedeeld in kleine blokken en zijn ontzettend interactief. De deelnemers worden aangemoedigd om elkaar in de toepassing van Lean te coachen omdat de rol van de trainer van Bureau Tromp steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Hierdoor beklijft alle kennis en het werken met Lean, ook na de training.

Ervaringen

Wat we in de training veel terughoren is dat de deelnemers het prettig vinden om meteen een duidelijke aanpak te hebben om processen te verbeteren. Ze herkennen veel verspilling in hun processen en zijn erg gemotiveerd om dit direct aan te pakken. Lean blijkt een prettige, praktische manier om gezamenlijk processen te optimaliseren én de communicatie te verbeteren. Zeker in het onderwijs is procesverbetering dus relevant. Men zal namelijk minder tijd kwijt zijn aan de procedure zodat er meer tijd besteed kan worden aan hetgeen dat hier belangrijk is: onderwijzen.

 

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

Of deel het in je netwerk:

Ga naar WhatsApp