Aan de slag met een verbeterteam, ken je Disc profiel

Verandermanagement

Aan de slag met een verbeterteam, ken je Disc profiel

Het Disc model brengt het menselijk gedrag in kaart aan de hand van 4 dominante drijfveren. Dit model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog William M. Marston. De groepen waarin het gedrag kan worden ingedeeld zijn: Dominant (D), Interactie (I), Stabiel (S) en Consciëntieus (C).

Wat is een Disc test?

Op basis van het Disc model is later een test ontwikkeld aan de hand waarvan je de dominante drijfveren van een persoon in kaart kan brengen. Deze Disc test wordt veel gebruikt bij het optimaliseren van de samenwerking binnen een groep. Ook bij Werving en selectie van nieuwe medewerkers wordt dikwijls een Disc test gebruikt. Een andere bekende vorm hiervoor is Management Drives. In tegenstelling tot het Disc model worden hier 6 dominante drijfveren onderscheiden.

Welke 4 Disc stijlen zijn er en wat houden deze in?

Dominant (D):

De D wordt soms ook wel met Daadkrachtig verwisseld. Personen met een Dominante stijl nemen initiatief en zijn doelgericht. Ze zijn op zoek naar uitdagingen en actie. Ze leven in het hier en nu en komen snel ter zake. Het gevaar bestaat dat een Dominante stijl te veel voorbijgaat aan de gevoelens van andere personen. Een ander gevaar schuilt erin dat er teveel wordt begonnen en niet alles wordt afgemaakt. De uitdaging voor deze stijl ligt in het luisteren naar anderen om deze echt te begrijpen.

Interactie (I):

Iemand met een hoge I wordt gekenmerkt door zijn of haar enthousiasme. Een hoge I motiveert mensen en is vaak impulsief en heeft de blik op de toekomst gericht. Een valkuil voor een I is dat hij of zij te emotioneel reageert en soms te snel beslist.

Lean team coaching

Stabiel (S):

Een S bouwt en onderhoudt relaties, is een verbinder en meelevend. De blik is op het heden waardoor de focus vooral ligt op onderliggende relaties en minder op het afmaken van bepaalde taken. Een persoon met een hoge S zoekt naar rust en veiligheid en vindt het belangrijk om gewaardeerd te worden. De uitdaging ligt in het nemen van eigen initiatief en uit de eigen comfort zone stappen.

Consciëntieus (C):

Iemand met een C als dominante drijfveer is zeer gericht op feiten, data en informatie. Hij of zij analyseert nauwkeurig en grondig alle gegevens. Het is een authentiek persoon met een hang naar het verleden. Werkt rustig en accuraat. Besluiten nemen is niet het sterkste punt, dit wordt liever uitgesteld. De uitdaging ligt in het beter verwoorden van de gedachten.

Zelf aan de slag met een Disc test

Ben je nu zelf benieuwd op welke dominante drijfveer jij het hoogste scoort, doe dan een Disc test. Via deze link kan je bijvoorbeeld even een verkorte versie doen om een eerste beeld te krijgen.

Ook interessant:

Ga naar WhatsApp