De grootste valkuilen tijdens procesverbetering

Methode

De grootste valkuilen tijdens procesverbetering

Een valkuil is een omstandigheid waardoor je in moeilijkheden raakt als je niet goed oplet. Organisaties gaan vaak nadat het startschot is gegeven om met Lean (Six Sigma) aan de slag te gaan, enthousiast bezig met verbeteren. Dat enthousiasme heb je nodig! Maar tevens willen we hen behoeden voor een aantal valkuilen bij procesverbetering. Hieronder lees je een aantal vaak voorkomende valkuilen bij het toepassen van Lean Six Sigma in de praktijk:

  1. Maak voldoende resources vrij voor je project

”Verbeteren doe ik uiteindelijk in mijn vrije tijd, want het werk blijft anders liggen”. Helaas horen we deze uitspraak regelmatig van deelnemers van één van onze trainingen. Om het toepassen van Lean Six Sigma te kunnen laten slagen is het belangrijk dat er voldoende beschikbare resources worden aangereikt. Hierbij kun je denken aan benodigde tijd, middelen, afstemming- en voortgangsstructuur en support vanuit je organisatie. Door het voorgaande goed te regelen voordat je start heb je kans op een breder draagvlak, grotere motivatie en verhoogde kwaliteit van het project.

  1. Hanteer de DMAIC-structuur

Zodra er een probleem zich voordoet schieten er vaak allerlei oplossingen door je hoofd. Het is vaak een natuurlijk proces en vormt niet direct een probleem. Noteer vooral deze mogelijke oplossingen! Een grote valkuil is dat er te snel aan de slag wordt gegaan met een mogelijke oplossing voor het probleem. Vaak zijn dit niet de grondoorzaken, maar slechts een gevolg van de oorzaak. Onze tip is om de DMAIC-structuur te volgen om ervoor te zorgen dat je systematisch achterhaald wat de grondoorzaak is en deze vervolgens kunt verbeteren. DMAIC is afkomstig uit de Six Sigma methodiek en staat voor een gefaseerde projectstructuur voor procesverbetering. De vijf fases zijn: Define, Measure, Analyse, Improve en Control, na elke fase bespreek je met je opdrachtgever de voortgang en resultaten (tollgate review). Als je deze fases opeenvolgend afloopt, heb je het meeste succes op een doeltreffend resultaat!

  1. Bij gebruik van data, zorg dat het representatieve data betreft

Bij gebruik van historische data of bij het genereren van data is het belangrijk dat je representatieve data gebruikt. Alleen op die manier kun je bij gebruik van een steekproef een uitspraak doen voor de gehele populatie. Denk hierbij aan steekproefgrootte, representatieve tijdslijnen, accurate meetsystemen te gebruiken en de juiste statistische testen te gebruiken voor je dataset. Succes!

Ga naar WhatsApp