Standaardwerk binnen het Lean gedachtegoed

Methode

Standaardwerk binnen het Lean gedachtegoed

Bij standaardwerk Lean denken we vaak aan saaie, eentonige werkzaamheden die we kunnen uitvoeren zonder na te denken. Als het bestaat, dan zal het toch wel ergens goed voor zijn? Eigenlijk zijn we op allerlei gebieden al tijden lang aan het standaardiseren.

Denk aan bijvoorbeeld ISO-normen, certificeringen, diploma’s, emissienormen etc. Al deze voorbeelden hebben met een norm te maken. Een norm kan weer terug herleid worden naar standaardisatie. In dit blog bericht laten we zien hoe belangrijk standaardwerk Lean en standaardisatie binnen de Lean gedachte is.

Het Lean Huis:

Lean binnen de organisatie kan gevisualiseerd worden door “het Lean Huis”. Binnen het Lean Huis is standaardisatie terug te vinden in het fundament. Zoals bij elk bouwwerk is het fundament essentieel, zo ook bij het Lean Huis. Zonder stabiele fundering is de kans groot dat het bouwwerk gaat verzakken of zelfs instort.

lean huis

Standaardiseren kun je ook wel vertalen naar “een consistente aanpak”. Als er geen consistentie is, hoe kunnen we dan verbeteren? Binnen Lean vertalen we Kaizen naar “continu verbeteren”. Taiichi Ohno kan gezien worden als de vader van het Toyota Productie Systeem. Over standaardisatie zei Taiichi Ohno het volgende: “Kaizen kan niet bestaan zonder standaardisatie”. Hiermee bedoelde hij zonder standaardisatie is er geen basis van waaruit verbeterd kan worden.

Standaardisatie hoeft niet saai en eentonig te zijn. Het biedt ons juist een startpunt voor optimalisatie om vervolgens tot een nieuwe en verbeterde standaard te komen.

Standaardwerk brengt nog meerdere voordelen met zich mee:

Bij standaardisatie wordt het proces, inclusief input en output,voorspelbaar. Je weet wat je kan verwachten en hoe lang het proces kan gaan duren. Voor iemand in een leidinggevende functie is dit erg prettig omdat hij beter in staat is om het proces bij te sturen. Door middel van standaardwerk weet een medewerker wat hij kan verwachten van zijn werkzaamheden. Ook voor de klant kan standaardisatie prettig zijn;hij weet immers wat hij kan verwachten en wanneer hij dit kan verwachten.

Een doel van standaardisatie kan zijn om een uniform kwaliteitsniveau te bereiken. Wanneer eenieder alle handelingen in een proces op dezelfde manier uitvoert, dan is de uiteindelijke output ook van vergelijkbare kwaliteit. De gedachtegang hierachter is dat de kwaliteit van het proces de uiteindelijke kwaliteit van het product bepaalt. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn als elke verkeersboete naar eigen inzicht wordt gegeven? Dit willen we dus niet. Er moet een standaard aan de basis staan zodat iedereen weet wat hij kan verwachten.

Wanneer activiteiten gestandaardiseerd worden,is het makkelijker om de kennis hiervan te behouden. In dit kader gaat standaardisatie gepaard met transparantie. Het is duidelijk hoe de (standaard)werkzaamheden gedaan moeten worden. Deze zijn vaak geborgd in standaardwerkinstructies. Het risico dat kennis verloren gaat wanneer een collega bijvoorbeeld met pensioen gaat,is hiermee veel minder groot. Een ander groot voordeel van een standaardwerkproces is dat een nieuwe medewerker vaak snel aan de slag kan zonder langdurige inwerktrajecten.

Door werkzaamheden te standaardiseren leggen we een basis. Iedereen voert dezelfde werkzaamheden bij standaardisatie op dezelfde manier uit. Er is veel minder sprake van de zogenaamde blackbox of verborgen fabriek. Omdat standaardisatie een bepaalde norm met zich meebrengt, is het veel makkelijker om verspillingen en knelpunten in het proces op te sporen en deze vervolgens te elimineren.

Standaardisatie brengt flexibiliteit met zich mee. Een voordeel van standaardisatie is vaak dat er bij knelpunten geschoven kan worden met medewerkers of flexwerkers die het werk relatief makkelijk kunnen oppakken. Door het standaardiseren van onderdelen en producten kun je vaak makkelijker schakelen naar een alternatief. Denk bijvoorbeeld aan de gloeilamp;er zijn vele merken beschikbaar met dezelfde standaard fitting.

Samengevat:

Kort samengevat kunnen we stellen dat zonder standaardisatie, verbetering niet mogelijk is. Zonder standaardisatie hebben we immers geen beginpunt van waaruit we kunnen starten met optimaliseren. Hiernaast brengt standaardisatie nog vele concrete voordelen met zich mee. Is standaardisatie saai? Wij vinden van niet! Het is juist een voorwaarde om de volgende uitdaging aan te kunnen gaan in het continue verbeterproces.

Volg ons op LinkedIn (we delen onze artikelen met je)

Ga naar WhatsApp