SMED-stappenplan: voor een snellere omstelling

Algemeen

SMED-stappenplan: voor een snellere omstelling

Wat is SMED?

Shigeo Shingo onderscheidde 7 stappen om van een lange omsteltijd naar een korte omsteltijd te komen. Deze 7 stappen kunnen worden toegepast op elke omstelling. Nadat de stappen juist doorlopen zijn wordt de omsteltijd ingekort. Hierdoor ben je effectiever en produceer je meer in eenzelfde tijd.

“Improvement usually means doing something that we have never done before”, Dr. Shigeo Shingo

Stap 1: Observeer en analyseer de huidige productiemethode (Go Gemba)

Om erachter te komen wat er sneller zou kunnen in het omstellen van machines, is het belangrijk om te zien hoe de huidige productiemethode werkt. Voer een Go Gemba uit en leg het huidige omstelproces vast op videocamera. Bekijk deze film kritisch en bepaal hierbij welke stappen genomen kunnen worden om de omstelling te versnellen.

Stap 2: Scheidt interne en externe handelingen van elkaar

Maak een onderscheid tussen interne en externe handelingen. Noteer welke handelingen plaats kunnen vinden als de machine nog produceert en welke alleen gedaan kunnen worden als de machines stilstaat. Maak een lijst van deze twee categorieën.

Stap 3: Verander interne naar externe handelingen

Kijk hoe zoveel mogelijk interne handelingen verplaatst kunnen worden naar externe handelingen. Dit kan bijvoorbeeld door voorbereidingen te treffen voor de uit te voeren handelingen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat het juiste gereedschap al verzameld is voordat de machine stilstaat en zoek het gereedschap dus niet pas op als de machine gestopt is. Op deze manier wordt tijd bespaart.

Stap 4: Stroomlijn de interne handelingen

Wanneer de interne activiteiten niet naar externe kunnen worden veranderd is het belangrijk dat deze interne handelingen deze zo snel mogelijk verlopen. Een sprekend voorbeeld is het gebruik van mallen die niet met schroeven maar met klemmen of vleugelmoeren vastzitten. Hierdoor is het makkelijker om van mal te wisselen bij het omstellen van product A naar product B.

Stap 5: Stroomlijn de externe handelingen

Hetzelfde geldt voor de externe handelingen. Zorg ervoor dat deze handelingen niet het bottleneck vormen van het omstelproces. Ook deze handelingen moeten zo snel mogelijk verlopen. Denk bijvoorbeeld aan het efficiënter schoonmaken van de machine(onderdelen) terwijl de machine nog operationeel is.

Stap 6: Documenteer en standaardiseer de nieuwe methodes

Als bovenstaande stappen succesvol doorlopen zijn en het omstelproces versneld is, dan is het belangrijk dat de verbeteringen vastlegt worden. Deze dienen gestandaardiseerd te worden. Maak een vaste, nieuwe SOP (standard operation procedure) voor het omstelproces en zorg dat de werknemers hiervan op de hoogte zijn en deze standaard toepassen.

Stap 7: Herhaal het stappenplan bij de volgende bottleneck

Het is van belang dat er begonnen wordt bij de bottleneck van het productieproces. Na het oplossen van een bottleneck kan naar volgende bottleneck gekeken worden. Het oplossen van de ene bottleneck zorgt er namelijk voor dat ergens anders een nieuw bottleneck ontstaat. Optimaliseer deze vervolgens ook.

Ga naar WhatsApp