Kwaliteit leveren? Gebruik ISO-normen

Twee belangrijke onderwerpen binnen Lean en Six Sigma zijn de klant en kwaliteit. Iedere organisatie zou iedere dag bezig moeten zijn met klanten blij maken. Onderdeel daarvan is om zoveel mogelijk, of zo goed mogelijk kwaliteit te leveren richting deze klanten. Ben jij opzoek naar een manier om dit te realiseren? Lees dan vooral verder, want ISO-normen kunnen hierin helpen.

Wat zijn ISO-normen?

Je hebt vast weleens gehoord van de term ISO-normen. Duizenden organisaties maken er gebruik van. Maar wat zijn ISO-normen? En waarom gebruiken we ze?

ISO staat voor ‘International Organisation for Standardization’. De ISO is een organisatie die internationale normen ontwikkeld. Deze normen (ook wel standaarden) zijn afspraken, criteria of specificaties over een methode, dienst of product. Hierbij kun je denken aan afspraken over de productie, procesbeheersing en de manier van dienstverlening. De ISO is opgericht in 1946 en is inmiddels actief in 165 landen. Inmiddels zijn er al meer dan 23.000 normen ontwikkeld met een wereldwijde erkenning. Belangrijke aandachtsgebieden van de ISO zijn kwaliteitsmanagement, milieumanagement, gezondheid & veiligheid, energiemanagement, voedselveiligheid en IT-beveiliging.

Waarom zijn er ISO-normen?

Het doel van ISO-normen is om op internationaal niveau uniforme afspraken te maken en duidelijkheid te creëren. Dit is nodig, aangezien de wereldhandel al jarenlang groeit. De hoeveelheid lokale of land specifieke normen daalt dankzij de ISO normen, waardoor kostenreductie en efficiëntie bevordering plaatsvindt. Toch zullen de land specifieke normen nooit helemaal verdwijnen.  Zo hebben wij in Nederland NEN-normen, zijn er in Duitsland DIN-normen en kennen we op Europees niveau EN-normen.

ISO-normen worden in vele sectoren of industrieën gebruikt. Van de zorg tot en met zware productiebedrijven, je komt ze overal tegen. Organisaties kunnen zich laten certificeren voor een bepaalde ISO-norm. Zo kunnen zij aantonen dat zij werken of handelen via deze norm en daarmee bepaalde kwaliteit leveren. Soms eisen bedrijven of landen dat organisaties aan bepaalde ISO-normen voldoen.

Wat zijn de bekendste ISO-normen?

Inmiddels heeft de ISO al meer dan 23.000 verschillende normen opgesteld. De meest bekende ISO-normen zijn de ISO 9001 en ISO 14001. Voor vele ISO-normen geldt dat je middels een interne audit gecertificeerd kunt worden.

ISO 9001 – kwaliteitsmanagement

De ISO 9001 is onderdeel van de ISO 9000 serie. De ISO 9001 norm wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de eisen van de klant, en de eisen van de wet- en regelgeving. Daarnaast eist deze norm dat de organisatie als doel heeft de klanttevredenheid te verbeteren. De norm eist dat je aan kunt tonen dat je zegt wat je doet, dat je doet wat je zegt, en dat je dat kunt bewijzen.

ISO 14001 – milieumanagement

Een andere en veel gebruikte norm is de ISO 14001. Deze norm wordt vaak gebruikt ter verbetering van de milieuprestaties van een organisatie. De ISO 14001 is vaak aanvullend aan de al verplichte eisen vanuit wet- en regelgeving. In de norm staan een aantal eisen waar organisaties aan moeten voldoen om hun belasting op het milieu te verminderen, en bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het recyclen van geretourneerde afgedankte producten.

Vaak worden ISO-normen geassocieerd met bureaucratie. Dit is echter niet vanwege de norm zelf. Veelal zijn het de organisaties zelf die denken het opstellen van allerlei procedures en rapportages resulteert in meer kwaliteit. Het is zelfs mogelijk om in bepaalde situaties eisen in een norm uit te sluiten. Maak het jezelf dus zeker niet moeilijker dan nodig is.

Ga naar WhatsApp