Quick Response Manufacturing: het omarmen van variatie

Methode

Quick Response Manufacturing: het omarmen van variatie

Sinds de jaren 80 wordt er al wereldwijd gewerkt met het Quick Response Manufacturing (QRM) Model. In die tijd waren productiebedrijven op zoek naar nieuwe werkwijzen om competitief te blijven met lageloonlanden. Dat kan alleen als je uiterst efficiënt omgaat met de beschikbare tijd van mensen en machines.

Op het eerste gezicht denk je dan al snel goed uit de voeten te kunnen door Lean Six Sigma toe te passen. Daarmee elimineer je immers verspillingen en variatie uit processen. QRM voegt echter nog een dimensie toe. Wat als jouw organisatie juist haar competitiviteit haalt uit het goed om kunnen gaan met variatie in de markt en/of product. Dan wil je die variatie niet elimineren, maar omarmen toch?

Zo laag mogelijke productie- en levertijd

QRM wordt daarom veelal toegepast binnen organisaties die maatwerk producten en diensten leveren en/of in markten opereren met sterk fluctuerende klantvraag. Dan gaat het niet om grote volumes voor 1 klant of klantengroep en heb je in het productieproces te maken met bijvoorbeeld omsteltijden, voorraadbeheer en wisselende competenties binnen een team. Binnen dergelijke organisaties kunnen de kosten van productie, de productietijd en de levertijd naar de klant flink oplopen. Als dit niet in balans is, dan bestelt de klant ergens anders.

Quick Response Manufacturing gaat uit van vier basisprincipes

1. Benut de kracht van tijd
Voor hierboven beschreven organisaties is productie- en levertijd de kritische succesfactor. Uiteraard moet de kwaliteit goed zijn en tegen een redelijke prijs geleverd worden, maar echt onderscheiden doet een dergelijke organisatie met een korte levertijd. Daarnaast brengt een korte productietijd veel voordelen in kosten- en risicoverlagingen. Management dient zich hiervan bewust te zijn en hun beslissingen te baseren op het realiseren van korte doorlooptijd.

2. Omdenken van de organisatie
QRM gaat ervan uit dat je de productie inricht rondom dat ene doel, productie- en levertijd zo kort mogelijk. Daarvoor is nodig dat de organisatie wordt opgedeeld in een celstructuur. QRM-cellen genaamd. Daardoor ben je flexibel en kun je snel schakelen. QRM-cellen zijn doorgaans ingericht rondom een producttype of klantgroep.

3. Managers opleiden
Alleen wanneer managers de inter-afhankelijkheden van beschikbare capaciteit, kapitaal, doorlooptijd, invloed van type productie (zoals stuk- vs. batchproductie) goed begrijpen, maken zij de juiste keuzes. Training en opleiding is dus essentieel.

4. De hele organisatie doet mee
QRM beperkt zich niet tot alleen de productieafdeling. Ook de andere afdelingen worden daarin meegenomen. De verkoopafdeling maakt immers al de eerste stap door passende afspraken te maken met de klant. Inkoop en voorraadbeheer zorgen ervoor dat de middelen aanwezig zijn op het juiste moment in de juiste hoeveelheid. QRM geeft ook hen de handvatten en richtlijnen mee.

Quick Response Manufacturing & Lean Six Sigma

QRM heeft zijn oorsprong in de jaren 80, dus nog voordat Lean Six Sigma bekend werd (jaren 90). Hoewel Lean Six Sigma later veel bekender werd, is het dus niet een verdieping of verbreding van Lean Six Sigma. QRM is een op zichzelf staande methodiek.

Zoals ik in het begin al aangaf, voegt QRM een dimensie toe. Niet elimineren van variatie, maar juist omarmen. Er zijn ook wel degelijk overeenkomsten met name in het elimineren van verspillingen. De matrix hieronder licht dit toe. (Suri, 2010)

Quick Response manufacturing

Welke methodiek voor jouw organisatie het beste toepasbaar is, is sterk situatieafhankelijk. Lean Six Sigma lijkt wat makkelijker toepasbaar, omdat het zich focust op het realiseren van verbeteringen. Hoewel ook daarbij de randvoorwaarden in orde moeten zijn, zou je er morgen mee kunnen beginnen. QRM vraagt in zekere zin een herinrichting van de gehele organisatie. Daar komt dus veel bij kijken, maar levert dan ook zeer veel voordelen op.

Ben je benieuwd wat QRM voor jouw organisatie kan betekenen?

We onderzoeken het graag! Neem gerust contact met ons op.

 

 

Ga naar WhatsApp