Wat is Operational Excellence? Bureau Tromp legt het uit

Methode

Wat is Operational Excellence? Bureau Tromp legt het uit

Zeker in deze tijd van hoge inflatie en hoge energiekosten streven veel organisaties ernaar om hun bedrijfsprocessen efficiënter en dus goedkoper in te richten. Naast een kostenbesparing kan je je hiermee ook onderscheiden in de markt om je marktpositie te verstevigen. Vaak gaat dit onder de noemer van ‘Operational Excellence’. Maar wat is Operational Excellence nu eigenlijk en op welke wijze past de Lean filosofie hierbij?

Wat is Operational Excellence?

Operational Excellence staat voor niks anders dan een excellente operatie, dus een bedrijfsvoering die heel efficiënt is ingericht. Hierbij horen dan ook efficiënt ingerichte processen. Bedrijven proberen zich op deze manier te onderscheiden van de concurrentie. Als je je echt wilt onderscheiden van je concurrent, is het belangrijk dat de wensen van je klant centraal staan. Een tevreden klant zorgt er immers voor dat de klant bij jou uitkomt, en niet bij de concurrent. Daarom moet je er als bedrijf voor zorgen dat je levert waar de klant om vraagt, dat wat je maakt in één keer goed gaat en dan moet je ook nog de kosten in de hand houden.

Maar hoe bereik je dit?

Bedrijven die streven naar Operational Excellence zorgen voor standaardisatie in hun processen en dienstverlening. Ze houden hun voorraad op peil, precies voldoende dat er snel geleverd kan worden. Daarnaast is het belangrijk om over de juiste data te beschikken, om op proces efficiëntie te kunnen sturen. Als uit de data blijkt dat je proces variatie toeneemt, kan je direct bij gaan sturen.

Organisaties die op deze manier werken zijn in staat om hun producten of diensten tegen een lagere prijs aan te bieden. Hiermee versterken zij hun concurrentie positie en creëren zij een hogere marge dan hun concurrenten.

 

Raakvlakken met Lean

De denkwijze van Operational Excellence en de Lean filosofie hebben veel overeenkomsten. Het is niet voor niets dat de Lean methodiek één van de meest gebruikte methodieken is om Operational Excellence te bewerkstelligen.

Beide methodieken streven ernaar om je processen zo optimaal mogelijk in te richten. En hoe je dit op een structurele manier in kan passen in je organisatie. Het continu verbeteren en bijhouden van procesprestaties staan hierbij centraal.

Beide methodieken focussen op klantwaarde en het elimineren van verspillingen in je processtappen die geen klantwaarde toevoegen. De kennis van de medewerkers die in het proces werkzaam zijn, is hierbij van groot belang. Zij werken dagelijks in het proces en weten als geen ander waar verspillingen zitten en hoe we meer waarde voor de klant toe kunnen voegen. Zo creëren we met elkaar een efficiënter en betrouwbaarder proces waarmee je meer klantwaarde creëert.

Het Lean huis, het visuele raamwerk dat het systeem van procesverbetering met Lean omschrijft, kent veel parallellen met deze benadering. De focus op klantwaarde en een hoge mate van standaardisatie door systematisch te streven naar de hoogste kwaliteit en kortste doorlooptijd resulteert in een efficiënter proces, en daarmee lagere kosten.

Steeds meer bedrijven streven naar Operational Excellence. Dit vraagt om een andere manier van denken en werken. En een andere manier van kijken naar je processen. Je hebt een visie en duidelijke meerjarendoelen nodig om hier te komen. Keuzes maken en prioriteiten stellen zijn hierbij ook belangrijk. Zonder een duidelijk plan zal je niet op het niveau van Operational Excellence komen. De Lean methodiek en het maken van een OGSM kan hierbij helpen.

Ga naar WhatsApp