OGSM – Objective, Goals, Strategies en Measures

Tools | Lean

OGSM – Objective, Goals, Strategies en Measures

Veel organisaties lukt het niet om doelen te definiëren, laat staan ze te bereiken. En als doelen al zijn opgesteld zijn ze vaak vaag, niet meetbaar of is het onduidelijk HOE deze doelen bereikt moeten worden. Daarnaast wordt het opstellen van doelstellingen en jaarplannen vaak gezien als een ‘moetje’ en wordt er weinig mee gedaan. De OGSM structuur is hier de oplossing voor!
<h2>Structuur</h2>
Tegelijkertijd snappen we allemaal dat hoe duidelijker en scherper de doelstellingen van je organisatie of afdeling zijn, hoe makkelijker het is om er uitvoering aan te geven, de voortgang te volgen en waar nodig bij te sturen.

Het kan ook anders. In dit blog lees je meer over hoe je kort en krachtig (op 1 A4-tje!) een volledig en gestructureerd businessplan kan schrijven. Dat wil zeggen:
<ul>
<li>Het beschrijft WAT we willen bereiken en HOE we dat willen doen</li>
<li>Een manier om doelen door te vertalen naar scherpe keuzes en activiteiten</li>
<li>Een krachtig middel om voortgang en focus te bewaren</li>
<li>Een plan dat makkelijk te delen en af te stemmen is met anderen</li>
</ul>
<img class=” wp-image-20704 aligncenter” src=”https://bureautromp.nl/wp-content/uploads/OGSM.png” alt=”OGSM” width=”425″ height=”425″ data-id=”20704″ />

&nbsp;
<h2>OGSM – Objective, Goals, Strategies en Measures</h2>
Dit is gebaseerd op het principe ‘management by objectives’ dat door Peter Drucker in de jaren 50 van de vorige eeuw is geïntroduceerd.

Het helpt bij:
<ul>
<li>Het opstellen van het doel</li>
<li>Het bepalen hoe dit wordt gemeten</li>
<li>Het vertalen van het doel naar concrete acties</li>
<li>Het monitoren van de voortgang</li>
</ul>
… en dit alles op 1 A4-tje!

Achtereenvolgens bepalen we:
<h3><strong>Objective</strong></h3>
De Objective is het kwalitatieve doel, ook wel het lonkende perspectief. Het beschrijft wat we bereikt willen hebben na een bepaalde tijd. Als we de Objective zouden bereiken, betekent dit dat we volkomen tevreden zouden zijn.

De Objective wordt geformuleerd in de vorm van ‘doel door doen’. Een heel simpel voorbeeld: “In New York zijn, door het maken van een zeiltocht”. Doelstellingen van organisaties ontberen vaak een duidelijke omschrijving van het doel en minstens evenzo vaak het ‘hoe’.
<h3><strong>Goals</strong></h3>
Het kwalitatieve doel (Objective) wordt vertaald naar kwantitatieve doelen (Goals). Dit zijn de indicatoren die inzichtelijk maken in welke mate we de Objective bereiken. Deze zijn heel concreet en meetbaar, waardoor het heel duidelijk is of je de Goal wel of niet behaald hebt.<strong> </strong>
<h3><strong>Strategies</strong></h3>
Strategies zijn de keuzes die gemaakt worden om uitvoering te geven aan het ‘hoe’ van de Objective. Immers indien we het ‘hoe’ uitvoeren bereiken we het doel. Ook de Strategies worden geformuleerd in de vorm van ‘doel door doen’.

Hierbij formuleren we maximaal 5 Strategies. Dat dwingt om scherpe keuzes te maken. Kortom wat doen we wel en wat doen we niet? Dat is lastig en kan leiden tot ‘kiespijn’. Echter willen we liever een paar dingen goed, dan alles tegelijk.
<h3><strong>Measures</strong></h3>
Measures zijn de KPI’s die de voortgang duiden m.b.t. de Strategies. We formuleren maximaal 3 KPI’s per Strategie. Het is raadzaam om een eigenaar te benoemen per KPI. Op die manier is duidelijk wie de voortgang kan toelichten, bijvoorbeeld tijdens een weekstart.

Aanvullend hierop worden acties per Strategie gedefinieerd die moeten worden uitgevoerd, incl. deadlines waarop deze gereed moeten zijn. De verantwoordelijke voor de actie informeert de organisatie over status en de voortgang.

<strong>Auteur: </strong><a href=”https://bureautromp.nl/over-ons/onze-medewerkers/rogier-schopman/”>Rogier Schopman</a>
<strong>Email:</strong> <a href=”mailto:Schopman@bureautromp.nl”>Schopman@bureautromp.nl</a>
<strong>Linkedin: </strong><a href=”https://www.linkedin.com/in/rogierschopman/”>Rogier Schopman</a>
<div class=”_form_319″></div>
<script src=”https://bureautrompbv.activehosted.com/f/embed.php?id=319″ type=”text/javascript” charset=”utf-8″></script>

Ga naar WhatsApp